23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

04.08.2021

PIDiPO przekazała stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach...

W dniu dzisiejszym nasza organizacja przekazała do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie usta [...]

więcej

20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Tragiczny upadek ze schodów – odpowiedzialność zarządcy budynku

Przed niespełna dwoma laty rodzinę Pani Jadwigi dotknęła ogromna tragedia. Mąż Pani Jadwigi udał się do piwnicy, w kamienicy, którą wspólnie zamieszkiwali od wielu lat. Kiedy mężczyzna długo nie wracał, syn Pana Tomasza zaczął go poszukiwać.  Niestety odnalazł ojca leżącego na ziemi w piwnicy. Sekcja zwłok wykazała u poszkodowanego uraz czaszkowo-mózgowy, który był bezpośrednią przyczyną śmierci mężczyzny. W toku postępowania wyjaśniającego wykazano, iż Pan Tomasz schodząc do piwnicy spadł ze schodów.

Śmierć Pana Tomasza, będącego jedynym żywicielem rodziny,  spowodowała znaczne pogorszenie sytuacji finansowej rodziny zmarłego. Poszukująca pomocy wdowa zgłosiła się do firmy Votum S.A.  Specjaliści Votum S.A. po przeanalizowaniu zgromadzonej dokumentacji zgłosili roszczenia do zarządcy nieruchomości, w której doszło do tragicznego zdarzenia. W odpowiedzi na zgłoszenie ubezpieczyciel spółdzielni mieszkaniowej wydał decyzję odmawiającą przyjęcia odpowiedzialności za powstałe zdarzenie. Ubezpieczyciel wskazał, iż w przedmiotowym zdarzeniu nie mają zastosowania przepisy  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., ponieważ konstrukcja schodów nie została zmieniona od czasów generalnego remontu budynku przeprowadzonego w latach 1952 – 1953, a w związku z tym brak podstaw do wykazania nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego nieruchomości. W odwołaniu na decyzję odmowną, pełnomocnik Uprawnionych nie podważając argumentacji ubezpieczyciela, odniósł stan techniczny budynku do przepisów Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli, które w tej sytuacji miały zastosowanie. Zgodnie z art. 209 przedmiotowego rozporządzenia schody powinny mieć zapewnione oświetlenie. W kamienicy w której zginął Pan Tomasz, brakowało okien, które wprowadzałyby dzienne światło, ponadto włącznik światła znajdował się na tyle daleko od drzwi wejściowych, że wejście na oświetlone schody nie było możliwe. Konieczne było nienaturalne wyciągnięcie ręki, które mogło spowodować utratę równowagi Poszkodowanego, a w jej konsekwencji upadek. Co więcej zgodnie z art. 210 pkt 2 wzniesienie stopni nie powinno przekraczać 19 cm. Dokumentacja fotograficzna miejsca zdarzenia wskazywała, że pierwszy stopień miał wysokość 28 cm, co oznacza, że o 9 cm przekraczał dopuszczalną wysokość wzniesień. Wyznaczenie maksymalnych długości wniesień służy zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom, którego w przypadku Pana Tomasza zabrakło.

Wobec przedstawionej argumentacji  ubezpieczyciel wypłacił na rzecz żony i syna  Pana Tomasza zadośćuczynienie, odszkodowanie oraz zwrot kosztów pogrzebu, w łącznej kwocie ponad 80 tysięcy złotych. Wskazana kwota nie jest ostateczna, a pełnomocnik nadal podejmuje działania zamierzające do uzyskania wyższych kwot świadczeń należnych Uprawnionym.

 

* imiona bohaterów publikacji zostały zmienione

 

 


Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Sukces kancelarii odszkodowawczej...

Już ponad 484 tys. złotych otrzymała kobieta poszkodowana w wypadku z 1996 r., której sprawą zajęła się legnicka spółka DRB Centrum Odszkodowań. Ponieważ sprawca wyp ...

Więcej

Orzecznictwo

Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cyw...

Artykuł 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjn ...

Więcej

Akty prawne

Zmiana ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po roz [...]

Działalność ubezpieczeniowa

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działaln [...]

Kodeks wykroczeń

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wy [...]


Przejdz na górę strony