20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

12.05.2021

Szansa na zwolnienie z podatku odsetek od odszkodowań?...

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował na swojej stronie internetowej o wniosku skierowanym do Ministra Finansów w sprawie kwalifikacji podatkowej odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji [...]

więcej

26.04.2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w sprawie zadośćuczynienia dla bliskich najciężej poszkodowanych...

Na stronie internetowej prezydent.pl poinformowano o skierowaniu przez Prezydenta do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Projekt zmian przewiduje dodanie w Kodeksie cywilnym [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Odszkodowanie z OC posiadacza pojazdu za wypadek przy transporcie zboża

Tegoroczne żniwa możemy już uznać za zakończone, ale powinniśmy pamiętać, że III kwartał to czas w rolnictwie, w którym nawet dwukrotnie wzrasta częstotliwość występowania wypadków przy pracy. Dochodzi do nich najczęściej z powodu pośpiechu rolników oraz ich nieświadomości wystąpienia możliwych zagrożeń. Z powodu specyfiki wykonywanych prac w gospodarstwach rolnych, ofiary wypadków często nie wiedzą od kogo mogą ubiegać się o odszkodowanie. W takich sytuacjach najprościej skorzystać z pomocy specjalisty.

Pan Edmund uległ wypadkowi podczas zwożenia zboża. Z powodu deszczu, sąsiad, Pan Tomasz kierujący ciągnikiem sprzężonym z rozrzutnikiem, na którym załadowane było zboże, w pośpiechu zajechał składem pod stodołę. Nie wyłączając silnika ciągnika, opuścił stopkę z kołem, celem późniejszego rozpięcia przyczepy. Z powodu pośpiechu nie rozpiął ciągnika i udał się do stodoły po plandekę. Następnie z pomocą Pana Edmunda, mężczyźni zaczęli nakładać plandekę. W trakcie jej naciągania, w skutek mocnego szarpnięcia, plandeka rozerwała się, a Pan Edmund trzymający plandekę po przeciwnej stronie przyczepy – rozrzutnika zachwiał się upadł na występującą korbę. W wyniku upadku Pan Edmund doznał bardzo poważnych obrażeń skutkujących m. in. perforacją jelita grubego.

Niezwłocznie po przyjęciu sprawy przez pełnomocnika Votum S.A. zgłoszono roszczenia z ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu. W pierwszej decyzji zakład odmówił przyjęcia odpowiedzialności wskazując, iż wypadek nie nastąpił w związku z ruchem pojazdu, a w związku z wykonywanymi pracami rolnymi. Nie negując, iż przyczyną powstania szkody były prace w gospodarstwie rolnym, a miejscem zdarzenia teren poza drogą publiczną w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, w odwołaniu podkreślono, że prace te wykonywane były ściśle z wykorzystaniem sprzętu rolniczego w postaci ciągnika sprzężonego z przyczepą załadowaną zbożem. Zaakcentowano również, że do szkody doszło, gdy ciągnik były w ruchu. Wskazano bowiem, że proces transportu zboża, w zakresie w jakim wiąże się ściśle z ruchem pojazdu to nie tylko sam załadunek zboża, jego transport do określonego celu i rozładunek, ale także wszystkie inne czynności, które mają na celu zabezpieczyć ten towar w trakcie transportu. Stąd też zabezpieczenie plandeką zboża w obliczu nagłej zmiany warunków atmosferycznych, było nierozłącznie związane z transportem zboża, tym bardziej, że ciągnik został zatrzymany na czas zabezpieczenia zboża.

W odpowiedzi na dwukrotne odwołanie zakład ubezpieczeń zmienił stanowisko i przyjął w pełni odpowiedzialność za skutki tego zdarzenia. Komisja lekarska orzekła u poszkodowanego 10% trwałego uszczerbku na zdrowiu, a ubezpieczyciel wypłacił kwotę bezsporną. W sprawie Pana Edmunda podejmowane są dalsze czynności zmierzające do uzyskania kolejnych wypłat.

 

*imię poszkodowanego zostało zmienione

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Tragiczna śmierć syna w wypadku dro...

W 2010 r. na jednej z ulic Rzeszowa miał miejsce wypadek z udziałem pieszego. Kierujący samochodem osobowym marki Volvo potrącił pieszego, Marcina Z.*, który na skut ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy...

Pod rządem kodeksu cywilnego (art. 444 § 2) jest nadal aktualna wyrażona w orzecznictwie Sądu Najwyższego wykładnia art. 161 § 2 kz, że prawo poszkodowanego z wypadk ...

Więcej

Akty prawne

Nadzór ubezpieczeniowy i Rzecznik Ubezpieczonych

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze [...]

Zmiana ustawy kodeks cywilny

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o zmiani [...]

Kodeks wykroczeń

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wy [...]


Przejdz na górę strony