28.10.2021

Dwunasty rok unikalnej ochrony ubezpieczeniowej dla członków PIDiPO...

Na mocy umowy generalnej PIDiPO z Compensa TU S.A. z dniem 1. listopada 2021 r. rozpocznie się kolejny, dwunasty już rok unikatowej na rynku doradców odszkodowawczych ochrony OC zawodowej. Ubezp [...]

więcej

26.10.2021

„DGP”: KNF kontroluje zakłady ubezpieczeń...

W „Dzienniku Gazecie Prawnej” w publikacji Łukasza Wilkowicza z dnia 11.10.2021 r. (nr 197 (5605)) można przeczytać o kontrolach prowadzonych u ubezpieczycieli przez Urząd Komisji Nadzoru Finans [...]

więcej

23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Odszkodowanie z OC posiadacza pojazdu za wypadek przy transporcie zboża

Tegoroczne żniwa możemy już uznać za zakończone, ale powinniśmy pamiętać, że III kwartał to czas w rolnictwie, w którym nawet dwukrotnie wzrasta częstotliwość występowania wypadków przy pracy. Dochodzi do nich najczęściej z powodu pośpiechu rolników oraz ich nieświadomości wystąpienia możliwych zagrożeń. Z powodu specyfiki wykonywanych prac w gospodarstwach rolnych, ofiary wypadków często nie wiedzą od kogo mogą ubiegać się o odszkodowanie. W takich sytuacjach najprościej skorzystać z pomocy specjalisty.

Pan Edmund uległ wypadkowi podczas zwożenia zboża. Z powodu deszczu, sąsiad, Pan Tomasz kierujący ciągnikiem sprzężonym z rozrzutnikiem, na którym załadowane było zboże, w pośpiechu zajechał składem pod stodołę. Nie wyłączając silnika ciągnika, opuścił stopkę z kołem, celem późniejszego rozpięcia przyczepy. Z powodu pośpiechu nie rozpiął ciągnika i udał się do stodoły po plandekę. Następnie z pomocą Pana Edmunda, mężczyźni zaczęli nakładać plandekę. W trakcie jej naciągania, w skutek mocnego szarpnięcia, plandeka rozerwała się, a Pan Edmund trzymający plandekę po przeciwnej stronie przyczepy – rozrzutnika zachwiał się upadł na występującą korbę. W wyniku upadku Pan Edmund doznał bardzo poważnych obrażeń skutkujących m. in. perforacją jelita grubego.

Niezwłocznie po przyjęciu sprawy przez pełnomocnika Votum S.A. zgłoszono roszczenia z ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu. W pierwszej decyzji zakład odmówił przyjęcia odpowiedzialności wskazując, iż wypadek nie nastąpił w związku z ruchem pojazdu, a w związku z wykonywanymi pracami rolnymi. Nie negując, iż przyczyną powstania szkody były prace w gospodarstwie rolnym, a miejscem zdarzenia teren poza drogą publiczną w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, w odwołaniu podkreślono, że prace te wykonywane były ściśle z wykorzystaniem sprzętu rolniczego w postaci ciągnika sprzężonego z przyczepą załadowaną zbożem. Zaakcentowano również, że do szkody doszło, gdy ciągnik były w ruchu. Wskazano bowiem, że proces transportu zboża, w zakresie w jakim wiąże się ściśle z ruchem pojazdu to nie tylko sam załadunek zboża, jego transport do określonego celu i rozładunek, ale także wszystkie inne czynności, które mają na celu zabezpieczyć ten towar w trakcie transportu. Stąd też zabezpieczenie plandeką zboża w obliczu nagłej zmiany warunków atmosferycznych, było nierozłącznie związane z transportem zboża, tym bardziej, że ciągnik został zatrzymany na czas zabezpieczenia zboża.

W odpowiedzi na dwukrotne odwołanie zakład ubezpieczeń zmienił stanowisko i przyjął w pełni odpowiedzialność za skutki tego zdarzenia. Komisja lekarska orzekła u poszkodowanego 10% trwałego uszczerbku na zdrowiu, a ubezpieczyciel wypłacił kwotę bezsporną. W sprawie Pana Edmunda podejmowane są dalsze czynności zmierzające do uzyskania kolejnych wypłat.

 

*imię poszkodowanego zostało zmienione

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Doradca uzyskał odszkodowanie pomim...

W dniu 5 października 2009 r. miał miejsce wypadek, na skutek którego poszkodowana doznała ciężkich obrażeń ciała w postaci złamania kości skroniowo – potylicznej l ...

Więcej

Orzecznictwo

Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cyw...

Ruch pojazdu mechanicznego jest niebezpieczny, w szczególności w tym znaczeniu, że szkody wyrządzone przez ten ruch otoczeniu są często nie zawinione. Toteż art. 436 ...

Więcej

Akty prawne

Ubezpieczenie społeczne

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o [...]

Kodeks postępowania karnego

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks p [...]

Kodeks karny

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks k [...]


Przejdz na górę strony