20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

12.05.2021

Szansa na zwolnienie z podatku odsetek od odszkodowań?...

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował na swojej stronie internetowej o wniosku skierowanym do Ministra Finansów w sprawie kwalifikacji podatkowej odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji [...]

więcej

26.04.2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w sprawie zadośćuczynienia dla bliskich najciężej poszkodowanych...

Na stronie internetowej prezydent.pl poinformowano o skierowaniu przez Prezydenta do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Projekt zmian przewiduje dodanie w Kodeksie cywilnym [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Kompleksowa pomoc kancelarii odszkodowawczej i zwrot kosztów turnusu rehabilitacyjnego w prywatnej placówce medycznej

Poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych coraz częściej, w ramach kompleksowej obsługi świadczonej przez firmy odszkodowawcze poza reprezentacją przed zakładem ubezpieczeń, mogą liczyć na bezpośrednie wsparcie w procesie rekonwalescencji współpracujących z firmami odszkodowawczymi prywatnych placówek medycznych. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2016 r. w uzasadnionych przypadkach za leczenie w prywatnych placówkach medycznych przysługuje zwrot kosztów z polisy sprawcy wypadku.

Niespełna dwa lata temu Pani Barbara* wracając wraz z mężem ze spaceru została potrącona na przejściu dla pieszych przez rozpędzony samochód ciężarowy na niemieckich numerach rejestracyjnych. Mąż Pani Barbary, Pan Janusz cudem uniknął wypadku, niestety jego żona w stanie ciężkim została przewieziona do szpitala. W wyniku zdarzenia Pani Barbara doznała wielomiejscowych obrażeń skutkujących amputacją nogi. Pan Janusz szukając pomocy dla żony zgłosił się do Votum S.A. Analiza dokumentacji medycznej Pani Barbary pozwoliła na zakwalifikowanie poszkodowanej na turnus rehabilitacyjny organizowany przez Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum S.A., należące do Grupy Kapitałowej Votum. Równolegle pełnomocnik Pani Barbary przy pomocy Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ustalił korespondenta ds. roszczeń w Polsce niemieckiego towarzystwa ubezpieczeń, w którym był ubezpieczony sprawca. Zgłoszone do zakładu ubezpieczeń roszczenia obejmowały zadośćuczynienie, koszty opieki osób trzecich, koszty leczenia, zwrot kosztów dwóch turnusów rehabilitacyjnych, transport poszkodowanej do placówki medycznej oraz koszt operacji splotu barkowego, którego uszkodzenie zostało zdiagnozowane podczas pierwszego turnusu rehabilitacyjnego. Decyzją ubezpieczyciela poszkodowanej przyznano odszkodowanie w łącznej kwocie ponad 300 tys. złotych oraz świadczenie rentowe z tytułu zwiększonych potrzeb.

W ramach dalszej polemiki z ubezpieczycielem pełnomocnik Pani Barbary uzyskał dla poszkodowanej dopłatę ponad 100 tys. zł tytułem zadośćuczynienia oraz trzykrotność początkowej wysokości renty z tytułu zwiększonych potrzeb. Podjęte z ubezpieczycielem negocjacje zaowocowały podpisaniem ugody na łączną kwotę ponad 800 tys. zł, w tym 350 tys. zł tytułem skapitalizowanej renty na zwiększone potrzeby oraz obejmującej zwrot kosztów turnusów rehabilitacyjnych.

Votum S.A. zapewniła Pani Barbarze nie tylko wsparcie w uzyskaniu odszkodowania od ubezpieczyciela, ale także, poprzez kompleksową rehabilitację oraz konsultację psychologiczną, pomoc w powrocie do zdrowia i zaakceptowaniu nowej rzeczywistości. Największym dowodem wdzięczności Pani Barbary były jej łzy wzruszenia w rozmowie z pełnomocnikiem, który towarzyszył jej od momentu przyjęcia sprawy, aż do podpisania ugody.

 

*imię poszkodowanej zostało zmienione

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Ponad 200 tys. zł zadośćuczynienia ...

Tyle właśnie otrzymała poszkodowana, która doznała poważnych urazów na skutek wypadku komunikacyjnego. Kierująca, z którą podróżowała, nie zachowała należytej ostroż ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Wydatki na postawienie i urządzenie nagrobka (pomnika) wchodzą w skład kosztów pogrzebu w rozumieniu art. 446 § 1 kc niezależnie od rodzaju nagrobka i czasu jego pos ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks postępowania karnego

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks p [...]

Ubezpieczenie społeczne

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o [...]

Kodeks karny

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks k [...]


Przejdz na górę strony