28.07.2022

Nowe Rekomendacje KNF – komentarz Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych...

W najnowszej publikacji portalu prawo.pl zacytowano wypowiedzi Magdaleny Rok-Konopy - Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych odnoszące się do nowych Rekomendacji KNF dotycz [...]

więcej

08.07.2022

Komentarz PIDIPO w portalu Interia.pl w publikacji z 8 lipca 2022...

Portal Interia.pl w publikacji red. Irminy Brachacz cytuje informacje przekazane przez Alberta Demidowskiego - Wiceprezesa Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Artykuł opis [...]

więcej

03.06.2022

Spór o nowe rekomendacje KNF...

W toczących się pracach dotyczących nowych rekomendacji w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych trwa wymiana argumentów pomiędzy ubezpieczycielami, a pełnomocnikami poszkodowanych i warsztata [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Kompleksowa pomoc kancelarii odszkodowawczej i zwrot kosztów turnusu rehabilitacyjnego w prywatnej placówce medycznej

Poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych coraz częściej, w ramach kompleksowej obsługi świadczonej przez firmy odszkodowawcze poza reprezentacją przed zakładem ubezpieczeń, mogą liczyć na bezpośrednie wsparcie w procesie rekonwalescencji współpracujących z firmami odszkodowawczymi prywatnych placówek medycznych. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2016 r. w uzasadnionych przypadkach za leczenie w prywatnych placówkach medycznych przysługuje zwrot kosztów z polisy sprawcy wypadku.

Niespełna dwa lata temu Pani Barbara* wracając wraz z mężem ze spaceru została potrącona na przejściu dla pieszych przez rozpędzony samochód ciężarowy na niemieckich numerach rejestracyjnych. Mąż Pani Barbary, Pan Janusz cudem uniknął wypadku, niestety jego żona w stanie ciężkim została przewieziona do szpitala. W wyniku zdarzenia Pani Barbara doznała wielomiejscowych obrażeń skutkujących amputacją nogi. Pan Janusz szukając pomocy dla żony zgłosił się do Votum S.A. Analiza dokumentacji medycznej Pani Barbary pozwoliła na zakwalifikowanie poszkodowanej na turnus rehabilitacyjny organizowany przez Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum S.A., należące do Grupy Kapitałowej Votum. Równolegle pełnomocnik Pani Barbary przy pomocy Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ustalił korespondenta ds. roszczeń w Polsce niemieckiego towarzystwa ubezpieczeń, w którym był ubezpieczony sprawca. Zgłoszone do zakładu ubezpieczeń roszczenia obejmowały zadośćuczynienie, koszty opieki osób trzecich, koszty leczenia, zwrot kosztów dwóch turnusów rehabilitacyjnych, transport poszkodowanej do placówki medycznej oraz koszt operacji splotu barkowego, którego uszkodzenie zostało zdiagnozowane podczas pierwszego turnusu rehabilitacyjnego. Decyzją ubezpieczyciela poszkodowanej przyznano odszkodowanie w łącznej kwocie ponad 300 tys. złotych oraz świadczenie rentowe z tytułu zwiększonych potrzeb.

W ramach dalszej polemiki z ubezpieczycielem pełnomocnik Pani Barbary uzyskał dla poszkodowanej dopłatę ponad 100 tys. zł tytułem zadośćuczynienia oraz trzykrotność początkowej wysokości renty z tytułu zwiększonych potrzeb. Podjęte z ubezpieczycielem negocjacje zaowocowały podpisaniem ugody na łączną kwotę ponad 800 tys. zł, w tym 350 tys. zł tytułem skapitalizowanej renty na zwiększone potrzeby oraz obejmującej zwrot kosztów turnusów rehabilitacyjnych.

Votum S.A. zapewniła Pani Barbarze nie tylko wsparcie w uzyskaniu odszkodowania od ubezpieczyciela, ale także, poprzez kompleksową rehabilitację oraz konsultację psychologiczną, pomoc w powrocie do zdrowia i zaakceptowaniu nowej rzeczywistości. Największym dowodem wdzięczności Pani Barbary były jej łzy wzruszenia w rozmowie z pełnomocnikiem, który towarzyszył jej od momentu przyjęcia sprawy, aż do podpisania ugody.

 

*imię poszkodowanej zostało zmienione

Publikacje

12.04.2022

„Jeszcze w zielone gramy … ” B...

„Jeszcze w zielone gramy…” Nie mam wątpliwości, że rynek prawniczy zyskał na zjawisku [...]

więcej

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

Studium przypadków

Wypłata środków z OFE na rzecz żony...

Śmierć członka rodziny jest z pewnością wydarzeniem, które całkowicie zmienia sposób życia i myślenia. Bardzo często bliskim zmarłego trudno zorientować się w nowej ...

Więcej

Orzecznictwo

Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cyw...

Artykuł 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjn ...

Więcej

Akty prawne

Ubezpieczenia obowiązkowe

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpiec [...]

Nadzór ubezpieczeniowy i Rzecznik Ubezpieczonych

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze [...]

Kodeks postępowania cywilnego

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEK [...]


Przejdz na górę strony