23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

04.08.2021

PIDiPO przekazała stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach...

W dniu dzisiejszym nasza organizacja przekazała do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie usta [...]

więcej

20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Kompleksowa pomoc kancelarii odszkodowawczej i zwrot kosztów turnusu rehabilitacyjnego w prywatnej placówce medycznej

Poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych coraz częściej, w ramach kompleksowej obsługi świadczonej przez firmy odszkodowawcze poza reprezentacją przed zakładem ubezpieczeń, mogą liczyć na bezpośrednie wsparcie w procesie rekonwalescencji współpracujących z firmami odszkodowawczymi prywatnych placówek medycznych. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2016 r. w uzasadnionych przypadkach za leczenie w prywatnych placówkach medycznych przysługuje zwrot kosztów z polisy sprawcy wypadku.

Niespełna dwa lata temu Pani Barbara* wracając wraz z mężem ze spaceru została potrącona na przejściu dla pieszych przez rozpędzony samochód ciężarowy na niemieckich numerach rejestracyjnych. Mąż Pani Barbary, Pan Janusz cudem uniknął wypadku, niestety jego żona w stanie ciężkim została przewieziona do szpitala. W wyniku zdarzenia Pani Barbara doznała wielomiejscowych obrażeń skutkujących amputacją nogi. Pan Janusz szukając pomocy dla żony zgłosił się do Votum S.A. Analiza dokumentacji medycznej Pani Barbary pozwoliła na zakwalifikowanie poszkodowanej na turnus rehabilitacyjny organizowany przez Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum S.A., należące do Grupy Kapitałowej Votum. Równolegle pełnomocnik Pani Barbary przy pomocy Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ustalił korespondenta ds. roszczeń w Polsce niemieckiego towarzystwa ubezpieczeń, w którym był ubezpieczony sprawca. Zgłoszone do zakładu ubezpieczeń roszczenia obejmowały zadośćuczynienie, koszty opieki osób trzecich, koszty leczenia, zwrot kosztów dwóch turnusów rehabilitacyjnych, transport poszkodowanej do placówki medycznej oraz koszt operacji splotu barkowego, którego uszkodzenie zostało zdiagnozowane podczas pierwszego turnusu rehabilitacyjnego. Decyzją ubezpieczyciela poszkodowanej przyznano odszkodowanie w łącznej kwocie ponad 300 tys. złotych oraz świadczenie rentowe z tytułu zwiększonych potrzeb.

W ramach dalszej polemiki z ubezpieczycielem pełnomocnik Pani Barbary uzyskał dla poszkodowanej dopłatę ponad 100 tys. zł tytułem zadośćuczynienia oraz trzykrotność początkowej wysokości renty z tytułu zwiększonych potrzeb. Podjęte z ubezpieczycielem negocjacje zaowocowały podpisaniem ugody na łączną kwotę ponad 800 tys. zł, w tym 350 tys. zł tytułem skapitalizowanej renty na zwiększone potrzeby oraz obejmującej zwrot kosztów turnusów rehabilitacyjnych.

Votum S.A. zapewniła Pani Barbarze nie tylko wsparcie w uzyskaniu odszkodowania od ubezpieczyciela, ale także, poprzez kompleksową rehabilitację oraz konsultację psychologiczną, pomoc w powrocie do zdrowia i zaakceptowaniu nowej rzeczywistości. Największym dowodem wdzięczności Pani Barbary były jej łzy wzruszenia w rozmowie z pełnomocnikiem, który towarzyszył jej od momentu przyjęcia sprawy, aż do podpisania ugody.

 

*imię poszkodowanej zostało zmienione

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Poważne obrażenia ciała skutkiem wy...

W połowie 2009 r., do Kancelarii Codex z Rzeszowa zgłosiła się młoda, 20-letnia kobieta. Poszkodowana zimą 2008 r. uległa wypadkowi komunikacyjnemu. Była kierowcą sa ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Ustalenie, że w chwili katastrofy samochodowej kierowca znajdował się w stanie odrętwienia fizycznego i przymglenia świadomości, nie wyłącza jego winy w spowodowaniu ...

Więcej

Akty prawne

Ubezpieczenia obowiązkowe

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpiec [...]

Świadczenia pieniężne

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świad [...]

Ubezpieczenie społeczne

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o [...]


Przejdz na górę strony