28.10.2021

Dwunasty rok unikalnej ochrony ubezpieczeniowej dla członków PIDiPO...

Na mocy umowy generalnej PIDiPO z Compensa TU S.A. z dniem 1. listopada 2021 r. rozpocznie się kolejny, dwunasty już rok unikatowej na rynku doradców odszkodowawczych ochrony OC zawodowej. Ubezp [...]

więcej

26.10.2021

„DGP”: KNF kontroluje zakłady ubezpieczeń...

W „Dzienniku Gazecie Prawnej” w publikacji Łukasza Wilkowicza z dnia 11.10.2021 r. (nr 197 (5605)) można przeczytać o kontrolach prowadzonych u ubezpieczycieli przez Urząd Komisji Nadzoru Finans [...]

więcej

23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

35 tysięcy złotych dla wnuczki po śmierci dziadków

Ubezpieczyciele bardzo często odmawiają wypłaty zadośćuczynienia wnukom ubiegającym się o świadczenia po śmierci dziadków, argumentując to tym, że odszkodowanie z tego tytułu przysługuje członkom najbliższej rodziny zmarłego, a nie każdej bliskiej osobie. Zdarzają się jednak sytuacje, w których to dziadkowie wychowują wnuki w zastępstwie rodziców, sprawują nad nimi opiekę oraz zaspokajają ich potrzeby materialne. Dlatego ocena relacji i więzi łączących rodzinę powinna być traktowana przez ubezpieczyciela indywidualnie.

Pani Katarzyna* została bardzo poważnie doświadczona przez los. Jako zaledwie kilkuletnie dziecko w wypadku samochodowym utraciła matkę, w niedługim odstępie czasu została również osierocona przez ojca. Na szczęście mogła liczyć na wsparcie ze strony kochających dziadków, którzy stali się dla niej rodziną zastępczą i przez wiele lat wychowywali wnuczkę. Dziadkowie przejęli rolę rodziców, zapewnili dziecku poczucie bezpieczeństwa zarówno w znaczeniu emocjonalnym, jak i materialnym. Pani Katarzyna z biegiem czasu upełnoletniła się i założyła własną rodzinę, ale w dalszym ciągu pozostawała w bliskich relacjach z dziadkami i w każdej sytuacji mogła liczyć na ich wsparcie. Bardzo często wraz z mężem i synkiem odwiedzała swój rodzinny dom. Kiedy wydawać się mogło, że nareszcie w życiu Pani Katarzyny zagościł spokój,  doszło do kolejnego wypadku. Dziadkowie Pani Kasi jadąc w odwiedziny do wnuczki uczestniczyli w tragicznym w skutkach zdarzeniu. Kierujący drugim pojazdem nie dostosował się do warunków panujących na drodze, wpadł w poślizg i zderzył się z samochodem, którym poruszali się babcia i dziadek kobiety. Oboje zginęli na miejscu. To był kolejny cios dla Pani Katarzyny, która bardzo przeżyła utratę dziadków. Długo nie mogła pogodzić się z ich śmiercią.

Uprawniona, tak jak wiele osób, których życie doświadcza w podobny sposób, nie wiedziała, że może ubiegać się o odszkodowanie od ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia, w którym śmierć ponieśli jej najbliżsi, tym bardziej, że od daty wypadku minęło ponad 15 lat. Na pomoc kobiecie przyszli specjaliści Votum S.A. Do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia zgłoszono roszczenia z tytułu naruszenia dobra osobistego w postaci szczególnej więzi z dziadkami, które zaowocowały wypłatą bezsporną w wysokości 5 tysięcy złotych. W toku postępowania likwidacyjnego, w oparciu o oświadczenie Pani Katarzyny o łączących ją ze zmarłymi relacjach oraz dokumentację fotograficzną potwierdzającą ich zażyłość podjęto negocjacje, mające na celu uzyskanie jak najwyższych wypłat na rzecz uprawnionej. Ostatecznie pełnomocnik Pani Katarzyny wynegocjował ugodę w wysokości 35 tysięcy dla wnuczki po śmierci dziadków.

*imię zostało zmienione

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Ponad 200 tys. zł zadośćuczynienia ...

Tyle właśnie otrzymała poszkodowana, która doznała poważnych urazów na skutek wypadku komunikacyjnego. Kierująca, z którą podróżowała, nie zachowała należytej ostroż ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Użyty w art. 435 § 1 kc zwrot „wyłącznie z winy” odnosi się do przyczyny, a nie do winy, gdyż konstrukcja przepisów art. 435 i 436 kc została oparta na przeciwstawie ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks karny

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks k [...]

Świadczenia pieniężne

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świad [...]

Działalność ubezpieczeniowa

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działaln [...]


Przejdz na górę strony