20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

12.05.2021

Szansa na zwolnienie z podatku odsetek od odszkodowań?...

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował na swojej stronie internetowej o wniosku skierowanym do Ministra Finansów w sprawie kwalifikacji podatkowej odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji [...]

więcej

26.04.2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w sprawie zadośćuczynienia dla bliskich najciężej poszkodowanych...

Na stronie internetowej prezydent.pl poinformowano o skierowaniu przez Prezydenta do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Projekt zmian przewiduje dodanie w Kodeksie cywilnym [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

35 tysięcy złotych dla wnuczki po śmierci dziadków

Ubezpieczyciele bardzo często odmawiają wypłaty zadośćuczynienia wnukom ubiegającym się o świadczenia po śmierci dziadków, argumentując to tym, że odszkodowanie z tego tytułu przysługuje członkom najbliższej rodziny zmarłego, a nie każdej bliskiej osobie. Zdarzają się jednak sytuacje, w których to dziadkowie wychowują wnuki w zastępstwie rodziców, sprawują nad nimi opiekę oraz zaspokajają ich potrzeby materialne. Dlatego ocena relacji i więzi łączących rodzinę powinna być traktowana przez ubezpieczyciela indywidualnie.

Pani Katarzyna* została bardzo poważnie doświadczona przez los. Jako zaledwie kilkuletnie dziecko w wypadku samochodowym utraciła matkę, w niedługim odstępie czasu została również osierocona przez ojca. Na szczęście mogła liczyć na wsparcie ze strony kochających dziadków, którzy stali się dla niej rodziną zastępczą i przez wiele lat wychowywali wnuczkę. Dziadkowie przejęli rolę rodziców, zapewnili dziecku poczucie bezpieczeństwa zarówno w znaczeniu emocjonalnym, jak i materialnym. Pani Katarzyna z biegiem czasu upełnoletniła się i założyła własną rodzinę, ale w dalszym ciągu pozostawała w bliskich relacjach z dziadkami i w każdej sytuacji mogła liczyć na ich wsparcie. Bardzo często wraz z mężem i synkiem odwiedzała swój rodzinny dom. Kiedy wydawać się mogło, że nareszcie w życiu Pani Katarzyny zagościł spokój,  doszło do kolejnego wypadku. Dziadkowie Pani Kasi jadąc w odwiedziny do wnuczki uczestniczyli w tragicznym w skutkach zdarzeniu. Kierujący drugim pojazdem nie dostosował się do warunków panujących na drodze, wpadł w poślizg i zderzył się z samochodem, którym poruszali się babcia i dziadek kobiety. Oboje zginęli na miejscu. To był kolejny cios dla Pani Katarzyny, która bardzo przeżyła utratę dziadków. Długo nie mogła pogodzić się z ich śmiercią.

Uprawniona, tak jak wiele osób, których życie doświadcza w podobny sposób, nie wiedziała, że może ubiegać się o odszkodowanie od ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia, w którym śmierć ponieśli jej najbliżsi, tym bardziej, że od daty wypadku minęło ponad 15 lat. Na pomoc kobiecie przyszli specjaliści Votum S.A. Do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia zgłoszono roszczenia z tytułu naruszenia dobra osobistego w postaci szczególnej więzi z dziadkami, które zaowocowały wypłatą bezsporną w wysokości 5 tysięcy złotych. W toku postępowania likwidacyjnego, w oparciu o oświadczenie Pani Katarzyny o łączących ją ze zmarłymi relacjach oraz dokumentację fotograficzną potwierdzającą ich zażyłość podjęto negocjacje, mające na celu uzyskanie jak najwyższych wypłat na rzecz uprawnionej. Ostatecznie pełnomocnik Pani Katarzyny wynegocjował ugodę w wysokości 35 tysięcy dla wnuczki po śmierci dziadków.

*imię zostało zmienione

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Odmowa wypłaty odszkodowania dla ro...

Roszczeń odszkodowawczych po śmierci dwudziestoletniego syna i brata dochodzili rodzice i troje rodzeństwa. Kierujący samochodem ciężarowym marki Mercedes najecha ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Ustalenie, że w chwili katastrofy samochodowej kierowca znajdował się w stanie odrętwienia fizycznego i przymglenia świadomości, nie wyłącza jego winy w spowodowaniu ...

Więcej

Akty prawne

Zmiana ustawy kodeks cywilny

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o zmiani [...]

Kodeks karny

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks k [...]

Kodeks postępowania cywilnego

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEK [...]


Przejdz na górę strony