23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

04.08.2021

PIDiPO przekazała stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach...

W dniu dzisiejszym nasza organizacja przekazała do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie usta [...]

więcej

20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Trzyletnia batalia sądowa o wypłatę należnego odszkodowania

W 2010 r.  w jednej z miejscowości na terenie województwa łódzkiego miał miejsce śmiertelny wypadek. Na skutek zderzenia dwóch pojazdów, zginął pasażer jednego z nich Marian O. Matka i siostra zmarłego przeżyły ogromny szok na wieść o tragicznej śmierci syna i brata. Nie były przygotowane na jego odejście, z jego osobą wiązały plany na dalsze życie. Pan Marian był bardzo rodzinnym człowiekiem, opiekował się zarówno matką, jak i siostrą. Czuł się za nie odpowiedzialny, zwłaszcza że przez kilkanaście lat był jedynym mężczyzną w rodzinie. Matka zmarłego, po śmierci męża przepisała na syna całe gospodarstwo, w zamian za dożywotnią opiekę. Syn był dla niej wsparciem, opiekunem, codziennym pomocnikiem. Kochała go nad życie za to jakim był człowiekiem, jak dbał o dom, o rodzinę. Do dziś nie może pogodzić się z jego brakiem. Po śmierci syna bardzo podupadła na zdrowiu, straciła także chęć do życia, popadła w głęboką depresję. Podobne odczucia dominowały także u siostry zmarłego. Pomimo, że tak, jak brat założyła swoją rodzinę i wyprowadziła się z domu rodzinnego, utrzymywała z nim stały, regularny kontakt. Codziennie ze sobą rozmawiali, doradzali sobie nawzajem, wspierali w trudniejszych chwilach. Ból po stracie ukochanej osoby był dla nich nie do opisania. Kobiety odczuwają wielką pustkę w sercu i ogromny żal do człowieka, który pozbawił życia Pana Mariana. Pomimo, iż sprawca wypadku został ukarany, to jednak ból po śmierci najbliższej osoby pozostanie na zawsze.

Żadne pieniądze nie wrócą też życia zmarłemu, ale przynajmniej w części zrekompensują jego brak. Z taką propozycją dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku, zwrócił się do pokrzywdzonych przedstawiciel COP Codex. W imieniu uprawnionych pełnomocnik wystosował zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia, tj. Compensa S. A., uzyskując 5 000 zł zadośćuczynienia dla matki zmarłego. Na rzecz siostry ubezpieczyciel nie przyznał żadnych świadczeń, wskazując że nie należy ona do kręgu osób uprawnionych po zmarłym, ponieważ prowadzili oddzielne gospodarstwa domowe i mieli własne rodziny. Pełnomocnik obu Pań, zakwestionował stanowisko TU Compensa w skierowanym do Sądu Okręgowego pozwie. Wskazał mianowicie, że w funkcjonującym orzecznictwie pojęcie kręgu osób najbliższych obejmuje nie tylko rodziców i dzieci, ale i inne osoby spokrewnione ze zmarłym, np. rodzeństwo. O tym, kto jest najbliższym członkiem rodziny decyduje układ stosunków panujący pomiędzy tymi osobami, bieżące relacje i więź emocjonalna, a nie ściśle określone pokrewieństwo wynikające z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W oparciu o przedstawione fakty i zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w zakończonym w 2013 r. postępowaniu sądowym COP Codex uzyskał:

-na rzecz matki zmarłego, dodatkowe 90 000 zł zadośćuczynienia;

-na rzecz siostry, 50 000 zł zadośćuczynienia.

Imiona bohaterów artykułu zostały zmienione

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Nastolatek śmiertelną ofiarą wypadk...

Kilka lat temu doszło do wypadku drogowego. Na skutek błędnej techniki jazdy kierującego, śmierć poniósł pasażer pojazdu. Z uwagi na śmierć sprawcy, postępowanie pr ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Zadośćuczynienie ma mieć przede wszystkim charakter kompensacyjny, wobec czego jego wysokość nie może stanowić zapłaty symbolicznej, lecz musi przedstawiać jakąś eko ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks cywilny

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks [...]

Zmiana ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po roz [...]

Kodeks postępowania cywilnego

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEK [...]


Przejdz na górę strony