20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

12.05.2021

Szansa na zwolnienie z podatku odsetek od odszkodowań?...

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował na swojej stronie internetowej o wniosku skierowanym do Ministra Finansów w sprawie kwalifikacji podatkowej odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji [...]

więcej

26.04.2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w sprawie zadośćuczynienia dla bliskich najciężej poszkodowanych...

Na stronie internetowej prezydent.pl poinformowano o skierowaniu przez Prezydenta do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Projekt zmian przewiduje dodanie w Kodeksie cywilnym [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Kilkaset tysięcy złotych odszkodowania po śmierci najbliższego członka rodziny

Tragiczna i nagła śmierć najbliższych jest zdarzeniem bardzo traumatycznym, okrutnym. To przeżycie, na które nikt z nas nie jest przygotowany. Tak właśnie było w przypadku pewnej rodziny, która długo nie mogła otrząsnąć się z traumy, jaka ich spotkała.

Do tragicznego wypadku doszło w 1998 r., kierujący pojazdem osobowym nie zachował należytej ostrożności na jezdni i sowim bezpośrednim zachowaniem doprowadził do czołowego zderzenia się z drugim pojazdem. W wyniku przedmiotowego zdarzenia, śmierć poniósł Pan Jan* – mąż i ojciec dwójki małoletnich dzieci. Sprawca wypadku został skazany wyrokiem karnym.

Rodzina zmarłego zgłosiła się do Votum S.A., która zajęła się sprawą odszkodowawczą. Pełnomocnik ustalił wszelkie niezbędne informacje, uzyskał odpowiednią dokumentację i zgłosił roszczenia do odpowiedzialnego za skutki wypadku Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia UFG przyznał najbliższym członkom rodziny zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych (żonie 30.000 zł oraz dzieciom po 40.000 zł). Fundusz jednocześnie wskazał, iż w 2001 r. wypłacił tytułem stosownego odszkodowania kwotę 20.000 zł i wobec tego dalsze roszczenia z tytułu pogorszenia się sytuacji życiowej Uprawnionych uznaje za niezasadne.

W odpowiedzi na decyzję Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Votum S.A. wystosowała odwołanie, w którym wskazała, że nie może zgodzić się ze stanowiskiem Funduszu, zgodnie z którym kwota wypłacona w 2001 r. tytułem stosownego odszkodowania jest adekwatna do pogorszenia sytuacji życiowych Uprawnionych. Ponadto poinformowano, iż wypłacone kwoty tytułem zadośćuczynienia są stanowczo za niskie i jako takie nie mogą stanowić świadczenia spełniającego rolę kompensacyjną. W argumentacji wskazano na ponadprzeciętne zarobki zmarłego oraz jego pozycję zawodową. Zmarły Pan Jan był wspólnikiem w Kancelarii Notarialnej. Powołano się na fakt, iż kancelaria została założona w roku 1990 roku jako jedna z pierwszych w Polsce indywidualnych kancelarii notarialnych i istnieje do dnia dzisiejszego. Nadto wskazano na szacunkowe miesięczne dochody notariuszy – na podstawie danych Krajowej Rady Notarialnej przesłanych do Ministerstwa Sprawiedliwości. W sprawie wykazano, iż wskutek śmierci Pana Jana, sytuacja życiowa Jego żony oraz dzieci uległa znacznemu pogorszeniu. Przed wypadkiem to na zmarłym spoczywał obowiązek utrzymania najbliższych. Pan Jan osiągał wysokie dochody. Rodzinie zmarłego, nigdy nie brakowało środków pieniężnych do życia. Po Jego śmierci, warunki bytowe Uprawnionych diametralnie zmieniły się. W budżecie rodzinnym zabrakło dochodów męża, sytuacja materialna stała się bardzo trudna, a podjęcie pracy zarobkowej przez Uprawnioną było utrudnione ze względu na wiek dzieci (córka 2 lata, syn 2-miesiące).

W odpowiedzi na wystosowane przez Votum S.A. odwołanie, Fundusz zaproponował polubowne zakończenie sprawy. Ostatecznie pełnomocnik doprowadził do zawarcia porozumienia z Funduszem, w łącznych kwotach po 145 000,00 zł (dopłata na rzecz każdego z Uprawnionych po ponad 100 000,00 zł).

Podkreślenia wymaga fakt, iż na rzecz dzieci wypłacana jest comiesięczna renta w wysokości 2 000,00 zł, która została wyłączona z zapisów ugody.

Ponadto, powołanie się na pozycję zawodową zmarłego pozwoliło na wynegocjowanie ponadprzeciętnych ugód również w sprawach kolejnych Uprawnionych:  matki  – w łącznej kwocie 50 000,00 zł oraz dorosłej siostry – w łącznej kwocie 40 000,00 zł.

*Imię zostało zmienione

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Kapitalizacja renty – pełnomocnik m...

Dzięki pomocy VOTUM S.A. poszkodowana w 2007 roku w wypadku drogowym pani Małgorzata* otrzymała jednorazowe odszkodowanie z tytułu kapitalizacji renty w wysokości 33 ...

Więcej

Orzecznictwo

Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cyw...

Artykuł 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjn ...

Więcej

Akty prawne

Działalność ubezpieczeniowa

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działaln [...]

Zmiana ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po roz [...]

Kodeks karny

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks k [...]


Przejdz na górę strony