20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

12.05.2021

Szansa na zwolnienie z podatku odsetek od odszkodowań?...

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował na swojej stronie internetowej o wniosku skierowanym do Ministra Finansów w sprawie kwalifikacji podatkowej odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji [...]

więcej

26.04.2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w sprawie zadośćuczynienia dla bliskich najciężej poszkodowanych...

Na stronie internetowej prezydent.pl poinformowano o skierowaniu przez Prezydenta do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Projekt zmian przewiduje dodanie w Kodeksie cywilnym [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Uniwersalny charakter, Bartłomiej Krupa, Dziennik Ubezpieczeniowy, 29.05.2012

Niełatwo odnieść się do oczekiwanego uzasadnienia uchwały Sądu Najwyższego III CZP 75/11 w sprawie zwrotu przez ubezpieczyciela kosztów pełnomocnika w postępowaniu likwidacyjnym. Niełatwo, gdyż po komunikatach Polskiej Izby Ubezpieczeń wydanych po ogłoszeniu samej sentencji niewprawny obserwator rynku ubezpieczeniowego mógłby odnieść wrażenie, że był to sukces ubezpieczycieli polegający na braku automatyzmu w refundacji tych kosztów. Nie trzeba jednak wielkiej znajomości branży aby wiedzieć, że uchwała w istocie zmusi do odejścia od automatyzmu, tyle, że w zakresie odrzucania tego rodzaju roszczeń.

Oczywiste zatem stało się, że jeżeli padły pierwsze mury automatyzmu rozpoczęła się ewakuacja do bastionu „niezbędnych kwalifikacji”. Jeżeli nawet okazałoby się, że poniesienie kosztów wynagrodzenia pełnomocnika było konieczne czy to z względu na sytuację poszkodowanego, czy nieuzasadniony opór ubezpieczyciela, a wysokość tych kosztów byłaby zasadna, zawsze można było jeszcze powiedzieć, że co prawda „rzemieślnik wykonał swoją robotę, ale to partacz nie należący do cechu”, więc mu nie zapłacimy.

Dlatego też wydaje się, że najwięcej emocji nie budziło oczekiwanie na wysublimowane konstrukcje prawnicze w uzasadnieniu lecz odpowiedź na pytanie czy Sąd wyraźnie wskaże, że zwrot wynagrodzenia należy się jedynie gdy sprawę prowadził adwokat lub radca prawny. I jak się teraz okazuje najważniejsze dla rynku może być nie to co Sąd Najwyższy powiedział, lecz to czego nie powiedział. Otóż słusznie odżegnując się od kazuistyki nie wskazał, że przez osobę posiadającą niezbędne kwalifikacje zawodowe rozumie się przedstawiciela takiej czy innej profesji. Wydaje się zatem, że właściwe kryterium oceny będzie wyznaczała biblijna mądrość rozpoznawania ich po owocach.

Komentarz w odróżnieniu od glosy nie cechując się naukowym charakterem pozwala również na luźniejsze refleksje. Do tych inspiruje mnie wspomnienie mądrości tym razem nie biblijnych lecz akademickich. Jeden z moich profesorów zwykł mawiać, że doktryna jest dla praktyki niczym latarnia dla pijaka – zamiast rozświetlać mu drogę raczej stanowi wsparcie przy upadku, choć z kolei komentarz zwykle kończy się tam gdzie zaczyna się problem. Piszę to z przekorą, gdyż komentowane uzasadnienie na pierwszy rzut oka nie zawiera stwierdzeń podobnego rodzaju jak to (III CZP 5/11) które dało, w mojej ocenie nieuzasadniony, asumpt do przypisywania Sądowi Najwyższemu poglądu o niespełnianiu cech konsumenta przez występującego z roszczeniem do ubezpieczyciela OC. W istocie nie ma tu odpowiedzi czy np. 20 % to odpowiednia stawka i jakie świadectwa bądź certyfikaty należy dołączyć do wniosku o refundację faktury za usługę pełnomocnika. Sąd Najwyższy podkreślił, że w pewnych sytuacjach roszczenie o zwrot kosztów pełnomocnika może być szczególnie uzasadnione np. gdy dotyczy to szkód cudzoziemców lub szkód osobowych. Oczywiście zatem zgodnie z powołaną mądrością można liczyć się z tezami ze środowiska ubezpieczeniowego, że co do zasady zwrot kosztów pełnomocnika nie należy się jeżeli poszkodowany jest Polakiem lub jego szkoda jest szkodą w mieniu.

czytaj całość w Dzienniku Ubezpieczeniowym

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Odmowa wypłaty odszkodowania dla ro...

Roszczeń odszkodowawczych po śmierci dwudziestoletniego syna i brata dochodzili rodzice i troje rodzeństwa. Kierujący samochodem ciężarowym marki Mercedes najecha ...

Więcej

Orzecznictwo

Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cyw...

Artykuł 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjn ...

Więcej

Akty prawne

Nadzór ubezpieczeniowy i Rzecznik Ubezpieczonych

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze [...]

Ubezpieczenie społeczne

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o [...]

Kodeks wykroczeń

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wy [...]


Przejdz na górę strony