28.07.2022

Nowe Rekomendacje KNF – komentarz Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych...

W najnowszej publikacji portalu prawo.pl zacytowano wypowiedzi Magdaleny Rok-Konopy - Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych odnoszące się do nowych Rekomendacji KNF dotycz [...]

więcej

08.07.2022

Komentarz PIDIPO w portalu Interia.pl w publikacji z 8 lipca 2022...

Portal Interia.pl w publikacji red. Irminy Brachacz cytuje informacje przekazane przez Alberta Demidowskiego - Wiceprezesa Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Artykuł opis [...]

więcej

03.06.2022

Spór o nowe rekomendacje KNF...

W toczących się pracach dotyczących nowych rekomendacji w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych trwa wymiana argumentów pomiędzy ubezpieczycielami, a pełnomocnikami poszkodowanych i warsztata [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Potrzebne zmiany w likwidacji szkód, Bartłomiej Krupa, Dziennik Ubezpieczeniowy, 15.03.2011

Wydaje się, że wśród niektórych uczestników RRRF na obecnym etapie prac więcej emocji niż kwestie takie jak cel ewentualnej regulacji doradztwa odszkodowawczego i odniesienie do obowiązujących norm w zakresie prawa konsumenckiego, czy przepisów dotyczących ochrony danych osobowych wzbudzają dyskusje dotyczące sposobu regulacji – nowelizacja, czy nowa, kompleksowa ustawa oraz określenie podmiotu, który powinien sprawować nadzór. Bez względu na kształt przyszłej regulacji nie powinna ona jednak ograniczać się do wprowadzenia wymogów zawodowych, ale również stwarzać narzędzia do skutecznego wykonywania czynności na rzecz osób występujących z roszczeniami do zakładów ubezpieczeń, zaś środowisko odszkodowawcze ponownie wskazywało, że wymogi kompetencyjne dla doradców powinny iść w parze z wymogami dla likwidatorów. Niewątpliwie udział przedstawicieli samorządów gospodarczych doradców odszkodowawczych, który po raz pierwszy był tak liczny, jest dla dyskusji bardzo potrzebny, zwłaszcza gdy ramy prawne doradztwa próbuje kreować głównie Polska Izba Ubezpieczeń.  Niektóre z sygnalizowanych przez PIU pomysłów, jak choćby prawo do odstąpienia konsumenta od umowy w ciągu 60 dni od jej zawarcia wykazują się troską o poszkodowanych znacznie idącą dalej niż można by się spodziewać po autorach rekomendacji dotyczących pojazdu zastępczego, gdzie ten prokonsumencki nurt był o wiele trudniejszy do uchwycenia. Również zastrzeżenia co do współpracy doradców z podmiotami świadczącymi usługi rehabilitacyjne wydają się mało wiarygodne w kontekście tez o potrzebie dobrej rehabilitacji zgodnie głoszonych przez całe środowisko ubezpieczeniowe na ostatniej konferencji Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej oraz tego, że śladem doradców rehabilitacją spoza systemu finansowania przez NFZ zainteresowali się sami ubezpieczyciele.

W naszej ocenie rację bytu będą miały tylko takie rozwiązania, które w istocie przekonstruują model likwidacji szkody w taki sposób, aby osoba występująca z roszczeniami do zakładu ubezpieczeń miała realny wpływ na przebieg postępowania jako jego pełnoprawny podmiot a nie przedmiot. O ile standaryzacja wypłat za szkody osobowe przekracza ramy prawa ubezpieczeń gospodarczych wchodząc w obszar regulacji zobowiązań cywilnoprawnych, o tyle rozwój doradztwa odszkodowawczego trzeba traktować jako pochodną m.in. nieprawidłowości w likwidacji szkód i przegląd prawa ubezpieczeń gospodarczych powinien objąć jednocześnie i tę dziedzinę.

Publikacje

12.04.2022

„Jeszcze w zielone gramy … ” B...

„Jeszcze w zielone gramy…” Nie mam wątpliwości, że rynek prawniczy zyskał na zjawisku [...]

więcej

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

Studium przypadków

Ponad 60 tys. zł dla potrąconego pi...

Pan Jan* wracając w lutym 2013 r. z pracy do domu nie spodziewał się, że ta podróż zakończy się w tak przykry sposób. Mężczyzna, idąc chodnikiem dostrzegł kierowcę B ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia...

Generalny postulat sprawiedliwości, który głosi, że sytuacje podobne należy podobnie traktować. Przy określaniu wysokości zadośćuczynienia pieniężnego postulat ten j ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks karny

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks k [...]

Świadczenia pieniężne

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świad [...]

Ubezpieczenia obowiązkowe

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpiec [...]


Przejdz na górę strony