02.02.2021

Rzecznik Praw Obywatelskich o pomniejszaniu zadośćuczynienia za wypadek przy pracy...

W dotychczasowej praktyce orzeczniczej dość często, zwłaszcza w przypadku dochodzenia roszczeń z dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy, zdarza się uwzględnianie, co cz [...]

więcej

03.12.2020

Rzecznik Finansowy przedstawia istotny pogląd w sprawie rozpatrywanej przez Sąd Najwyższy...

Rzecznik Finansowy poinformował na swojej stronie internetowej, że przedstawił istotny pogląd w sprawie, w której pozwany ubezpieczyciel wystąpił ze skargą kasacyjną. Postępowanie dotyczy żą [...]

więcej

02.11.2020

Rozpoczął się jedenasty rok unikalnej ochrony ubezpieczeniowej dla członków PIDiPO...

Na mocy umowy generalnej PIDiPO z Compensa TU S.A. z dniem 1. listopada 2020 r. rozpoczął się kolejny, jedenasty już rok unikatowej na rynku doradców odszkodowawczych ochrony OC zawodowej. U [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Studium przypadków

Zadośćuczynienie pod lupą, Bartłomiej Krupa, Albert Demidowski, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, nr 4/2010

Środowisko ubezpieczeniowe niewątpliwie oczekuje odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób należy udowodnić wystąpienie krzywdy, o której mowa w art. 446 § 4 k.c. oraz jak mierzyć jej natężenie. – Albert Demidowski, Bartłomiej Krupa Obok zmiany regulacji terminów przedawnienia z 2007 r., wprowadzenie instytucji zadośćuczynienia za krzywdę, wynikającą z utraty członka najbliższej rodziny, należy do jednej […]

Czytaj dalej

Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej (1), Bartłomiej Krupa, Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 26(480), 24.06.2008.

Przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony. Kto jest zatem beneficjentem świadczenia zakładu ubezpieczeń? Z jednej strony jest nim ubezpieczony, korzysta on bowiem z udzielonej ochrony ubezpieczeniowej –  w przypadku zajścia zdarzenia aktualizującego odpowiedzialność […]

Czytaj dalej

Odszkodowanie za szkodę komunikacyjna wyrządzoną przez małżonka w świetle art. 822 k.c.- głos w dyskusji, Bartłomiej Krupa, Biuletyn Votum, 3(7)/2007, s. 22-26, Dziennik Ubezpieczeniowy, 25.07.2007 r., nr 141 (1788).

Możliwość dochodzenia odszkodowania przez osobę, która ucierpiała w wypadku komunikacyjnym spowodowanym przez jej małżonka należy do najbardziej spornych punktów w zakresie likwidacji szkód z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Dotychczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego[1], a także pojawiające się w prasie publikacje[2] stwarzają obraz pełen sprzeczności, stąd też trudno dziwić się, że praktyka zakładów ubezpieczeń w tym […]

Czytaj dalej

Przedawnienie roszczeń, Bartłomiej Krupa, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, nr 10/2007.

Regulacje przedawnienia roszczeń wynikających z czynów zabronionych, a do takich należą szkody komunikacyjne, dwojako kształtują początek biegu terminu: określając go w momencie zaistnienia zdarzenia powodującego szkodę lub też w momencie powzięcia przez poszkodowanego wiadomości o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. W pierwszym wypadku określenie początku biegu terminu przedawnienia zazwyczaj nie nastręcza większych trudności. […]

Czytaj dalej

Łatwiej o szybszą likwidację szkód, Bartłomiej Krupa, Gazeta Prawna, 15-17.06.2007, A8.

Jedną z podstawowych bolączek polskiego rynku ubezpieczeń jest nieterminowa likwidacja szkód, w szczególności osobowych. Do poprawy tej sytuacji ma zmierzać zmiana art. 817 par. 1 k.c., która odstępstwa od 30-dniowego terminu zapłaty odszkodowania dopuszcza tylko na korzyść uprawnionego, rezygnując z dotychczasowej pełnej dyspozycyjności powołanego przepisu. Obecnie zapisy umów dobrowolnych mogą bowiem przewidywać wydłużenie tego terminu, […]

Czytaj dalej

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

DRB uzyskało dla Klienta 200 000 zł...

Prace przeładunkowe z pewnością należą do czynności, w których stosunkowo często zdarzają się wypadki przy pracy. Ze względu na specyfikę prac zdarza się, że są one ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Osoba, która decyduje się na jazdę samochodem z kierowcą będącym w stanie po spożyciu alkoholu, przyczynia się do odniesionej szkody powstałej w wyniku wypadku komun ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks postępowania cywilnego

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEK [...]

Emerytury i renty

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery [...]

Zmiana ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po roz [...]


Przejdz na górę strony