02.02.2021

Rzecznik Praw Obywatelskich o pomniejszaniu zadośćuczynienia za wypadek przy pracy...

W dotychczasowej praktyce orzeczniczej dość często, zwłaszcza w przypadku dochodzenia roszczeń z dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy, zdarza się uwzględnianie, co cz [...]

więcej

03.12.2020

Rzecznik Finansowy przedstawia istotny pogląd w sprawie rozpatrywanej przez Sąd Najwyższy...

Rzecznik Finansowy poinformował na swojej stronie internetowej, że przedstawił istotny pogląd w sprawie, w której pozwany ubezpieczyciel wystąpił ze skargą kasacyjną. Postępowanie dotyczy żą [...]

więcej

02.11.2020

Rozpoczął się jedenasty rok unikalnej ochrony ubezpieczeniowej dla członków PIDiPO...

Na mocy umowy generalnej PIDiPO z Compensa TU S.A. z dniem 1. listopada 2020 r. rozpoczął się kolejny, jedenasty już rok unikatowej na rynku doradców odszkodowawczych ochrony OC zawodowej. U [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Studium przypadków

Siła argumentów, nie argument siły, Bartłomiej Krupa, Dziennik Ubezpieczeniowy 21.12.2010

Ukazanie się stanowiska Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego z OC komunikacyjnego, a w szczególności wystąpienie o wydanie chwały do Sądu Najwyższego jest z jednej strony czymś, czego należało się spodziewać, z drugiej można mówić o pewnej niespodziance. Jakkolwiek wytyczne PIU w tym przedmiocie w samym stanowisku Rzecznika pobrzmiewają jedynie gdzieś w […]

Czytaj dalej

Kto jest bez winy niech pierwszy rzuci… Bartłomiej Krupa, Dziennik Ubezpieczeniowy 24.11.2010

Komentarz do dyskusji o doradztwie odszkodowawczym, samorządzie i biznesie Należy jeszcze raz pochylić głowę przed Rzecznikiem Ubezpieczonych, gdyż konferencja o kancelariach i doradcach odszkodowawczych pobudziła ponownie dyskusję o naszej branży. Przez szacunek dla Czytelników periodyku branżowego wypada odnosząc się do tego zagadnienia pominąć już powtarzane pewne kwestie natury ogólnej, jak udowadnianie potrzeby naszej działalności, gdyż […]

Czytaj dalej

Porządkujące zmiany, Bartłomiej Krupa, Dziennik Ubezpieczeniowy, 15.11.2010

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w wersji przekazanej do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. Projektowana nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych stwarza rozwiązania, które przede wszystkim stanowią rozwiązania dylematów ubezpieczających, a nie osób poszkodowanych, występujących z roszczeniami. Są to oczekiwane przez rynek odpowiedzi na problemy z podwójnym ubezpieczeniem, zwrotem składki za […]

Czytaj dalej

UFG niedoregulowane cz. 2, Bartłomiej Krupa, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, nr 9 2010

Nierzadko Fundusz proponuje wypłatę określonej kwoty pod warunkiem zawarcia ugody, wskazując, że proponowana wypłata nastąpi tytułem „zadośćuczynienia za doznaną krzywdę” oraz odszkodowania. – Bartłomiej Krupa W poprzedniej części pisałem o ubogiej regulacji prawnej dotyczącej procesu rozpatrywania roszczeń przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Ostatnia kwestia podnoszona przez doradców odszkodowawczych dotyczy już nie tyle wątpliwości co do treści […]

Czytaj dalej

UFG niedoregulowane cz. 1, Bartłomiej Krupa, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, nr 7/8 2010

Dziedziną, w której taką skąpość regulacji można dostrzec, jest proces rozpatrywania roszczeń przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. – Bartłomiej Krupa Obowiązujące w Polsce regulacje ustawowe dotyczące likwidacji szkód cechują się w obecnym stanie tym, że jest ich jednocześnie za dużo i za mało. Problem z nadprodukcją prawa dotyczy tych norm, które regulują tożsame materie w wielu […]

Czytaj dalej

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

500 000 złotych i renta dla poszkod...

W nocy z 12 na 13 lipca 2002 roku, Pan Stefan* podróżował samochodem jako pasażer. Nic nie wskazywało na to, że będzie to tragiczna w skutkach wyprawa. W tył pojazdu ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca ...

Co do zasady nie ma podstaw do obniżenia należnego poszkodowanemu zadośćuczynienia (art. 445 § 1 kc) o otrzymane z ubezpieczenia społecznego jednorazowe odszkodowani ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks wykroczeń

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wy [...]

Nadzór ubezpieczeniowy i Rzecznik Ubezpieczonych

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze [...]

Wychowanie w trzeźwości

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o [...]


Przejdz na górę strony