23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

04.08.2021

PIDiPO przekazała stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach...

W dniu dzisiejszym nasza organizacja przekazała do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie usta [...]

więcej

20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Komentarz do: Włoscy ekonomiści nie zrozumieją polskich ubezpieczeń*, Bartłomiej Krupa, Dziennik Ubezpieczeniowy, 15.05.2012

Nie można odmówić kunsztu PR-owego dyrektorowi Biura Komunikacji grupy Ergo Hestia Panu Maciejowi Kuźmiczowi. Jego wypowiedź była intrygująca, czytając ją utożsamiałem się z rozterkami autora, a nawet zgadzałem się z jego poglądami. Jak kłócić się z poglądem, że ubezpieczyciele „udają, że wypłacają adekwatne odszkodowania zgodnie z obietnicą, a kancelarie odszkodowawcze z radością korzystają z tego stanu rzeczy”. Mocna teza, a jak Pan Kuźmicz słusznie na początku zauważa – w obecnym natłoku informacji tylko takie mają szansę poruszyć i skłonić do refleksji. Nie wiem jednak czy dobrze odczytuję kto jest winien niezdrowemu stanowi rzeczy. Myślę, że nie Rzecznik Ubezpieczonych, który klientów „utwierdza w przeświadczeniu, że w razie wypadku należy im się samochód zastępczy, oryginalne części zamienne, wysokie zadośćuczynienie”. Rzecznik nawet w sprawie, w której ma pełne przekonanie do słuszności tez skarżącego nie może wpłynąć władczo na ubezpieczyciela. Rzecznik zapytał – Sąd Najwyższy odpowiedział. Ani to wina Rzecznika, że pyta – taki jego obowiązek, ani to wina Sądu, że odpowiada – jest od orzekania.  Zgadzam się z tezą, że zyskają kancelarie, choć skoro działają według modelu succes fee to ich zyski są pokłosiem zysków ich klientów. Jeżeli wieloletnia wykrwawiająca wojna cenowa ubezpieczycieli zakończyłaby się nagle drastyczną i skokową zmianą stawek, myślę, że oczywiste byłoby jednak wskazywanie,  iż to kancelarie zgotowały kierowcom ten los. Symptomatyczny dla tego typu zapatrywań był komunikat PIU w sprawie ubezpieczeń szpitalnych. Można z niego wyciągnąć następujący wniosek: jeżeli będzie łatwiej uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny to świadczenia wypłacane z tego tytułu wzrosną. Pacjenci – jeżeli szpitale zbankrutują możecie mieć pretensje tylko do siebie, trzeba się było nie leczyć, a jeżeli już doszło do błędu, to trzeba było nie zgłaszać roszczeń, bo za jakiś czas może nie być ani u kogo się leczyć, ani do kogo zgłaszać roszczeń. I dla kancelarii to wizja iście katastroficzna, która przynajmniej w komunikacji się nie ziści – w razie upadłości pozostaje UFG.

Wracając jednak do wypowiedzi Pana dyrektora Kuźmicza – jakkolwiek zyskają kancelarie proszę nie utożsamiać zysku z zawinieniem. Jeżeli ubezpieczyciel po procesie obok znacznie wyższej kwoty świadczenia wypłaca obliczane od zasądzonej nadwyżki koszty zastępstwa procesowego oraz nie mniejsze koszty odsetek to potwierdza się powiedzenie, że skąpy traci dwa razy.

czytaj całość w Dzienniku Ubezpieczeniowym

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Dziecko poszkodowane przy pracach w...

W dniu 04.12.2004 r. na terenie gospodarstwa rolnego doszło do wypadku, w czasie którego 2,5- letni chłopiec przebiegając obok ciągnika rolniczego zahaczył płaszczy ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy...

Odszkodowanie z art. 446 § 3 kc jest przyznawane oddzielnie dla każdego z najbliższych członków rodziny zmarłego, określenie przeto jego „stosowności” uzależnione je ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks cywilny

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks [...]

Kodeks wykroczeń

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wy [...]

Ubezpieczenia obowiązkowe

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpiec [...]


Przejdz na górę strony