20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

12.05.2021

Szansa na zwolnienie z podatku odsetek od odszkodowań?...

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował na swojej stronie internetowej o wniosku skierowanym do Ministra Finansów w sprawie kwalifikacji podatkowej odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji [...]

więcej

26.04.2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w sprawie zadośćuczynienia dla bliskich najciężej poszkodowanych...

Na stronie internetowej prezydent.pl poinformowano o skierowaniu przez Prezydenta do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Projekt zmian przewiduje dodanie w Kodeksie cywilnym [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Komentarz do: Włoscy ekonomiści nie zrozumieją polskich ubezpieczeń*, Bartłomiej Krupa, Dziennik Ubezpieczeniowy, 15.05.2012

Nie można odmówić kunsztu PR-owego dyrektorowi Biura Komunikacji grupy Ergo Hestia Panu Maciejowi Kuźmiczowi. Jego wypowiedź była intrygująca, czytając ją utożsamiałem się z rozterkami autora, a nawet zgadzałem się z jego poglądami. Jak kłócić się z poglądem, że ubezpieczyciele „udają, że wypłacają adekwatne odszkodowania zgodnie z obietnicą, a kancelarie odszkodowawcze z radością korzystają z tego stanu rzeczy”. Mocna teza, a jak Pan Kuźmicz słusznie na początku zauważa – w obecnym natłoku informacji tylko takie mają szansę poruszyć i skłonić do refleksji. Nie wiem jednak czy dobrze odczytuję kto jest winien niezdrowemu stanowi rzeczy. Myślę, że nie Rzecznik Ubezpieczonych, który klientów „utwierdza w przeświadczeniu, że w razie wypadku należy im się samochód zastępczy, oryginalne części zamienne, wysokie zadośćuczynienie”. Rzecznik nawet w sprawie, w której ma pełne przekonanie do słuszności tez skarżącego nie może wpłynąć władczo na ubezpieczyciela. Rzecznik zapytał – Sąd Najwyższy odpowiedział. Ani to wina Rzecznika, że pyta – taki jego obowiązek, ani to wina Sądu, że odpowiada – jest od orzekania.  Zgadzam się z tezą, że zyskają kancelarie, choć skoro działają według modelu succes fee to ich zyski są pokłosiem zysków ich klientów. Jeżeli wieloletnia wykrwawiająca wojna cenowa ubezpieczycieli zakończyłaby się nagle drastyczną i skokową zmianą stawek, myślę, że oczywiste byłoby jednak wskazywanie,  iż to kancelarie zgotowały kierowcom ten los. Symptomatyczny dla tego typu zapatrywań był komunikat PIU w sprawie ubezpieczeń szpitalnych. Można z niego wyciągnąć następujący wniosek: jeżeli będzie łatwiej uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny to świadczenia wypłacane z tego tytułu wzrosną. Pacjenci – jeżeli szpitale zbankrutują możecie mieć pretensje tylko do siebie, trzeba się było nie leczyć, a jeżeli już doszło do błędu, to trzeba było nie zgłaszać roszczeń, bo za jakiś czas może nie być ani u kogo się leczyć, ani do kogo zgłaszać roszczeń. I dla kancelarii to wizja iście katastroficzna, która przynajmniej w komunikacji się nie ziści – w razie upadłości pozostaje UFG.

Wracając jednak do wypowiedzi Pana dyrektora Kuźmicza – jakkolwiek zyskają kancelarie proszę nie utożsamiać zysku z zawinieniem. Jeżeli ubezpieczyciel po procesie obok znacznie wyższej kwoty świadczenia wypłaca obliczane od zasądzonej nadwyżki koszty zastępstwa procesowego oraz nie mniejsze koszty odsetek to potwierdza się powiedzenie, że skąpy traci dwa razy.

czytaj całość w Dzienniku Ubezpieczeniowym

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Tragedia na przejściu dla pieszych...

Piątek, czerwcowe popołudnie, stęsknieni rodzice czekają na powracającą ze szkolnej wycieczki córeczkę. Gabrysia pod szkołą żegna się z koleżankami i udaje się w kie ...

Więcej

Orzecznictwo

Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 13 mar...

Uzasadnione i konieczne koszty pomocy świadczonej przez osobę mającą niezbędne kwalifikacje zawodowe, poniesione przez poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym p ...

Więcej

Akty prawne

Nadzór ubezpieczeniowy i Rzecznik Ubezpieczonych

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze [...]

Zmiana ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po roz [...]

Działalność ubezpieczeniowa

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działaln [...]


Przejdz na górę strony