28.10.2021

Dwunasty rok unikalnej ochrony ubezpieczeniowej dla członków PIDiPO...

Na mocy umowy generalnej PIDiPO z Compensa TU S.A. z dniem 1. listopada 2021 r. rozpocznie się kolejny, dwunasty już rok unikatowej na rynku doradców odszkodowawczych ochrony OC zawodowej. Ubezp [...]

więcej

26.10.2021

„DGP”: KNF kontroluje zakłady ubezpieczeń...

W „Dzienniku Gazecie Prawnej” w publikacji Łukasza Wilkowicza z dnia 11.10.2021 r. (nr 197 (5605)) można przeczytać o kontrolach prowadzonych u ubezpieczycieli przez Urząd Komisji Nadzoru Finans [...]

więcej

23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Komentarz do: Usprawiedliwione potrzeby uprawnionych, Bartłomiej Krupa, Dziennik Ubezpieczeniowy, 26.10.2012

Zgodnie ze swego rodzaju tradycją Pani Monika Borowiecka-Paczkowska w publikacji z cyklu „Wokół likwidacji” przytacza uzasadnienia dla ograniczania odpowiedzialności odszkodowawczej wykraczające poza wykładnię zasad odpowiedzialności cywilnej prezentowaną w orzecznictwie Sądu Najwyższego. To z kolei tradycyjne obliguje mnie do zajęcia stanowiska, gdyż autorka przypisuje pełnomocnikom, których część mam zaszczyt reprezentować, nadmierne eskalowanie roszczeń.
W publikacji „Usprawiedliwione potrzeby uprawnionych” znalazło się, błędne w mojej ocenie, stwierdzenie, że w przypadku śmierci osób o szczególnie wysokich dochodach „kryterium do oceny, w jakiej wysokości powinna być wypłacana renta stanowić będzie zakres obowiązku alimentacyjnego”.

Autorka, jako osoba profesjonalnie związana z zagadnieniami odszkodowawczymi zaprezentowała problem nazbyt jednostronnie, pomijając opinie Sądu Najwyższego powszechnie omawiane swego czasu, a wyrażone w związku z kasacją w jednym z głośniejszych procesów odszkodowawczych w Polsce. Sprawa dotyczyła roszczeń dla żony oraz córek tragicznie zmarłego na przejeździe kolejowym jednego z najbardziej utalentowanych polskich rajdowców – Janusza Kuliga. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 maja 2008 r. (III CSK 386/2007, LexPolonica nr 2020387) podzielił podniesiony w skardze kasacyjnej powódek zarzut, że zaskarżony wyrok został wydany z naruszeniem art. 446 § 2 kc w związku z art. 135 kro polegający na tym, że Sąd Apelacyjny na skutek błędnej wykładni przytoczonych przepisów uznał, iż zasądzona na podstawie art. 446 § 2 kc renta nie może być wyższa od kwoty, którą zmarły byłby zobowiązany świadczyć z tytułu obowiązku alimentacyjnego.

Sąd co istotne wskazał również, że „sam przepis art. 446 § 2 kc nie ogranicza natomiast potrzeb uprawnionego jedynie do usprawiedliwionych. Należy zatem przyjąć, że przytoczony przepis (…) daje możliwość zasądzenia wyższej renty niż świadczenie alimentacyjne, ponieważ wysokość renty, obliczona stosownie do potrzeb uprawnionego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego może być wyższa niż świadczenie alimentacyjne ustalone według usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.”

Czytaj całość w Dzienniku Ubezpieczeniowym

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

2,4 mln zł odszkodowania za wypadek...

Sąd Apelacyjny w Katowicach prawomocnymi wyrokami z dnia 7 maja 2013 r. oraz z dnia 11.06.2014 r., przyznał na rzecz poszkodowanej rodziny odszkodowanie w łącznej wy ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Odpowiedzialność ubezpieczyciela jest szczególną postacią odpowiedzialności cywilnej, a prawo ubezpieczeń majątkowych jest częścią prawa odszkodowawczego. Pojęcie od ...

Więcej

Akty prawne

Nadzór ubezpieczeniowy i Rzecznik Ubezpieczonych

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze [...]

Ubezpieczenia obowiązkowe

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpiec [...]

Kodeks postępowania karnego

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks p [...]


Przejdz na górę strony