28.07.2022

Nowe Rekomendacje KNF – komentarz Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych...

W najnowszej publikacji portalu prawo.pl zacytowano wypowiedzi Magdaleny Rok-Konopy - Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych odnoszące się do nowych Rekomendacji KNF dotycz [...]

więcej

08.07.2022

Komentarz PIDIPO w portalu Interia.pl w publikacji z 8 lipca 2022...

Portal Interia.pl w publikacji red. Irminy Brachacz cytuje informacje przekazane przez Alberta Demidowskiego - Wiceprezesa Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Artykuł opis [...]

więcej

03.06.2022

Spór o nowe rekomendacje KNF...

W toczących się pracach dotyczących nowych rekomendacji w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych trwa wymiana argumentów pomiędzy ubezpieczycielami, a pełnomocnikami poszkodowanych i warsztata [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Nowe Rekomendacje KNF – komentarz Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych

W najnowszej publikacji portalu prawo.pl zacytowano wypowiedzi Magdaleny Rok-Konopy – Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych odnoszące się do nowych Rekomendacji KNF dotyczących likwidacji szkód komunikacyjnych: – Zakład ubezpieczeń, oferując organizację naprawy, zobligowany jest do wskazania konkretnego serwisu, planowanej daty rozpoczęcia naprawy i czasu jej trwania, a także rodzaju i jakości części zamiennych – […]

Komentarz PIDIPO w portalu Interia.pl w publikacji z 8 lipca 2022

Portal Interia.pl w publikacji red. Irminy Brachacz cytuje informacje przekazane przez Alberta Demidowskiego – Wiceprezesa Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Artykuł opisuje różne zagadnienia związane z odpowiedzialnością zakładu energetycznego za skutki poparzeń prądem. Pełna treść dostępna jest pod linkiem: https://wydarzenia.interia.pl/autor/irmina-brachacz/news-porazeni-pradem-kontra-zaklady-energetyczne-ludzie-nie-wiedz,nId,6142281

Spór o nowe rekomendacje KNF

W toczących się pracach dotyczących nowych rekomendacji w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych trwa wymiana argumentów pomiędzy ubezpieczycielami, a pełnomocnikami poszkodowanych i warsztatami wykonującymi naprawy. Głos w tej sprawie zabrał także Albert Demidowski – wiceprezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, który w wypowiedzi dla portalu prawo.pl wskazuje: Rekomendacje przygotowywane przez Komisję Nadzoru Finansowego, dotyczące obszaru […]

Konsultacje w KNF w sprawie nowych rekomendacji dotyczących likwidacji szkód komunikacyjnych

21 kwietnia 2022 r. w siedzibie KNF w Warszawie odbyły się konsultacje z udziałem przedstawicieli Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych w związku z planowanym wdrożeniem zaktualizowanej wersji Rekomendacji dla ubezpieczycieli. W spotkaniu uczestniczyli Prezes Izby Magdalena Rok-Konopa oraz Wiceprezes Albert Demidowski. W toku spotkania przedstawione zostały argumenty wskazujące na zasadność skorygowania dotychczasowych zapisów Rekomendacji […]

Zgromadzenie Wyborcze i Zgromadzenie Delegatów wybrały nowe władze Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych

W dniu 14 marca 2022 r. we Wrocławiu odbyły się wybory władz IV kadencji Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Wybór nowych władz stanowił okazję do podsumowania działań Izby w ostatnich czterech latach, które upłynęły pod znakiem inicjatyw legislacyjnych – zarówno tych, które dotyczyły rynku doradców i pośredników odszkodowawczych, jak i osób poszkodowanych. Dotychczasowy Prezes […]

PIDiPO przedstawia stanowisko w sprawie senackiego projektu zmian dotyczących m.in. obniżenia kosztów sądowych dla poszkodowanych

Na obecnie trwającym posiedzeniu Senatu RP zaplanowano drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druki senackie nr 608, 608 S). Projekt zakłada trzy zmiany ważne dla osób poszkodowanych w wyniku […]

Prawo.pl o odszkodowaniach za dziurę w drodze

Na portalu prawo.pl w publikacji red. Reginy Skibińskiej z dnia 08.01.2022 r. zatytułowanej „Dziura w drodze – możliwe odszkodowanie za uszkodzenia auta, ale potrzebne dowody” można przeczytać o problemach związanych z dochodzeniem roszczeń za szkody wynikające z najechania na dziurę w drodze lub też potknięcia się pieszego na nierówności chodnika. Dochodzenie roszczeń w takich sprawach […]

Odsetki od odszkodowań bez podatku

Wraz z początkiem 2022 r. weszły w życie zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którymi odsetki od odszkodowań, które podlegają zwolnieniu od podatku, również są zwolnione od opodatkowania. Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 95b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty […]

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała projekt rekomendacji w sprawie szkód komunikacyjnych

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przekazała do konsultacji publicznych projekt Rekomendacji w sprawie szkód komunikacyjnych, które mają zastąpić obecnie obowiązujące Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych przyjęte 16 grudnia 2014 r. w ramach 246. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego uchwałą nr 414/2014. Opublikowany projekt Rekomendacji reguluje te obszary likwidacji szkód komunikacyjnych, które obecnie są ujęte w […]

Nie będzie standaryzacji zadośćuczynień za zerwane więzi

Jak wynika z informacji zamieszczonych w artykule red. Ingi Stawickiej zatytułowanym „Nie będzie narzucania kwot zadośćuczynień za zerwane więzi” („Dziennik Gazeta Prawna” z dnia 22.11.2021 r., nr 225 (5633)), Ministerstwo Sprawiedliwości zrezygnowało z prac nad własnym projektem zmian w Kodeksie cywilnym, który miał obejmować zadośćuczynienia za zerwane więzi. Wobec uchwalenia, na skutek inicjatywy Prezydenta RP, […]

Publikacje

12.04.2022

„Jeszcze w zielone gramy … ” B...

„Jeszcze w zielone gramy…” Nie mam wątpliwości, że rynek prawniczy zyskał na zjawisku [...]

więcej

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

Studium przypadków

Nieszczęśliwy wypadek na wycieczce ...

Co roku ponad 70 tysięcy dzieci ulega wypadkom w szkołach i placówkach oświatowych. Niestety pomimo rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” wdrożonego w p ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca ...

Co do zasady nie ma podstaw do obniżenia należnego poszkodowanemu zadośćuczynienia (art. 445 § 1 kc) o otrzymane z ubezpieczenia społecznego jednorazowe odszkodowani ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks postępowania karnego

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks p [...]

Zmiana ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po roz [...]

Kodeks karny

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks k [...]


Przejdz na górę strony