10.11.2022

PIDiPO zajmuje stanowisko w przedmiocie petycji Naczelnej Rady Adwokackiej...

Projekt ustawy o szczególnych zasadach prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu pomocy prawnej będący przedmiotem petycji Naczelnej Rady Adwokackiej przewiduje ustanowien [...]

więcej

28.10.2022

Komunikat PIDIPO w związku z sytuacją EUCO...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych wyraża zaniepokojenie w związku z informacjami dotyczącymi sytuacji osób poszkodowanych, których sprawy obsługiwane są przez Europejskie Centr [...]

więcej

18.08.2022

Katastrofa ekologiczna na Odrze – głos PIDiPO odnośnie możliwych konsekwencji...

Na łamach portalu Business Insider rozpatrywano możliwe konsekwencje dotyczące odszkodowań za skutki szkód będących następstwem aktualnej sytuacji na rzecze. Głos w tej sprawie zabrał również Al [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

PIDiPO zajmuje stanowisko w przedmiocie petycji Naczelnej Rady Adwokackiej

Projekt ustawy o szczególnych zasadach prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu pomocy prawnej będący przedmiotem petycji Naczelnej Rady Adwokackiej przewiduje ustanowienie monopolu adwokacko-radcowskiego poprzez eliminację z usługowego sektora gospodarki pozostałych podmiotów świadczących obecnie usługi wymagające wiedzy lub kwalifikacji prawniczej. Poprzez wprowadzenie nieprecyzyjnych przepisów dotyczących zakresu czynności składających się na świadczenie pomocy prawnej, Adwokatura proponuje wyeliminowanie z rynku nie tylko doradców odszkodowawczych, ale także szeregu innych podmiotów, które w swojej codziennej pracy wykonują czynności wymagające wiedzy prawniczej, jak księgowi, doradcy finansowi czy pośrednicy w obrocie nieruchomościami. Propozycje przedstawione w treści projektu stanowią bezprecedensową próbę wprowadzenia regulacji godzących w swobodę działalności gospodarczej, bez uwzględnienia realizowanej przez Państwo polityki deregulacyjnej oraz wbrew dotychczas przeprowadzonych, w zakresie chociażby naboru na aplikacje prawnicze, reformom.

Z poszczególnych propozycji zawartych w projekcie NRA wyłania się obraz braku zrozumienia potrzeb osób będących odbiorcami usług, w tym świadczonych przez doradców odszkodowawczych. W projekcie całkowicie pominięto skutki społeczne związane z pozbawieniem osób poszkodowanych szybkiej i przystępnej cenowo, bo opartej na modelu suceess fee pomocy, koncentrując się wyłącznie na zapewnieniu wybranym zawodom prawniczym wyłączności na rynku usług prawnych i pokrewnych. Nasza organizacja przyjmuje kolejną próbę wyeliminowania z rynku doradców odszkodowawczych jako dążenie nie do poprawy jakości świadczonych usług i troskę o konsumentów, ale przejaw ochrony interesów wybranej grupy zawodowej poprzez ograniczenie konkurencji na rynku.

W dniu dzisiejszym nasza organizacja skierowała do adresatów petycji stanowisko Izby w przedmiocie proponowanych zmian, odnosząc się zarówno do przedstawionych przez jej autorów celów regulacji, jak i do poszczególnych zapisów, wnosząc jednocześnie o nienadawanie petycji dalszego biegu.

Publikacje

12.04.2022

„Jeszcze w zielone gramy … ” B...

„Jeszcze w zielone gramy…” Nie mam wątpliwości, że rynek prawniczy zyskał na zjawisku [...]

więcej

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

Studium przypadków

Skuteczna walka w sądzie o adekwatn...

Uzyskaniem ponad ćwierćmilionowego odszkodowania zakończyło się postępowanie dotyczące roszczeń poszkodowanego Mirosława W.*, reprezentowanego przez Kancelarię Codex ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dni...

Odnośnie stanu majątkowego powódki, to art. 446 § 3 kc nie wymaga, aby stan ten był zły, ale aby sytuacja życiowa najbliższego członka rodziny uległa znacznemu pogor ...

Więcej

Akty prawne

Ubezpieczenia obowiązkowe

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpiec [...]

Nadzór ubezpieczeniowy i Rzecznik Ubezpieczonych

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze [...]

Świadczenia pieniężne

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świad [...]


Przejdz na górę strony