28.07.2022

Nowe Rekomendacje KNF – komentarz Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych...

W najnowszej publikacji portalu prawo.pl zacytowano wypowiedzi Magdaleny Rok-Konopy - Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych odnoszące się do nowych Rekomendacji KNF dotycz [...]

więcej

08.07.2022

Komentarz PIDIPO w portalu Interia.pl w publikacji z 8 lipca 2022...

Portal Interia.pl w publikacji red. Irminy Brachacz cytuje informacje przekazane przez Alberta Demidowskiego - Wiceprezesa Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Artykuł opis [...]

więcej

03.06.2022

Spór o nowe rekomendacje KNF...

W toczących się pracach dotyczących nowych rekomendacji w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych trwa wymiana argumentów pomiędzy ubezpieczycielami, a pełnomocnikami poszkodowanych i warsztata [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Zgromadzenie Wyborcze i Zgromadzenie Delegatów wybrały nowe władze Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych

W dniu 14 marca 2022 r. we Wrocławiu odbyły się wybory władz IV kadencji Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Wybór nowych władz stanowił okazję do podsumowania działań Izby w ostatnich czterech latach, które upłynęły pod znakiem inicjatyw legislacyjnych – zarówno tych, które dotyczyły rynku doradców i pośredników odszkodowawczych, jak i osób poszkodowanych. Dotychczasowy Prezes Zarządu Izby, Bartłomiej Krupa, otwierając Zgromadzenie Wyborcze przypomniał, że w 2018 r. pojawiła się szkodliwa inicjatywa ustawodawcza, której istotą była likwidacja branży odszkodowawczej, jednak z uwagi na negatywne stanowisko Rządu w przedmiocie propozycji zawartych w projekcie – prace nad nim zostały wstrzymane. Prezes Izby przypomniał aktywność PIDiPO w tym okresie, tak w odniesieniu do licznych przygotowanych przez naszą organizację stanowisk, jak i udziału w posiedzeniach komisji – senackich i sejmowych, gdzie przedstawiciele organizacji prezentowali swoje stanowisko w przedmiocie projektu.

Innym projektem, w przedmiocie którego Izba prezentowała swoje stanowisko, była popierana przez PIDiPO inicjatywa prezydencka w zakresie dodania nowej podstawy prawnej dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko poszkodowanych. Ostatnia z inicjatyw, co do której PIDiPO także przedstawiła swoje stanowisko jest senacki projekt zmian m.in. w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Jak podkreślił Prezes Bartłomiej Krupa – „Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych włącza się we wszystkie inicjatywy, które mają wpływ nie tylko na rynek przedsiębiorców działających w branży pomocy dla klientów rynku finansowego, ale także na samych poszkodowanych, dzięki czemu nasza organizacja jest ważnym uczestnikiem prac legislacyjnych i ma realny wpływ na ich kształt”. Prezes Bartłomiej Krupa przypomniał także, że w 2020 r. Zgromadzenie Delegatów Izby postanowiło o poszerzeniu dotychczasowego kręgu podmiotów mogących przystąpić do organizacji o takie, które świadczą usługi pośrednictwa i doradztwa na rzecz klientów rynku finansowego. Dostrzegając potrzebę reprezentowania takich podmiotów, Delegaci uzupełnili Statut Izby o postanowienia dające legitymację do podejmowania działań także w przedmiocie opiniowania ewentualnych aktów prawnych dotyczących nie tylko rynku odszkodowawczego, ale także szeroko rozumianego rynku finansowego.

Zgromadzenie Delegatów zdecydowało dzisiaj o powierzeniu kierowania Izbą przez kolejne 4 lata: Magdalenie Rok – Konopie, Radosławowi Pęcherzewskiemu oraz Albertowi Demidowskiemu. Funkcję Prezesa Zarządu Zgromadzenie powierzyło Magdalenie Rok – Konopie. Jednocześnie Zgromadzenie Delegatów postanowiło o przyznaniu dotychczasowemu Prezesowi Zarządu Izby – Panu Bartłomiejowi Krupie honorowego członkostwa w Polskiej Izbie Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, jako docenienie jego wieloletnich zasług w pracach na rzecz rozwoju rynku doradztwa i pośrednictwa odszkodowawczego.

Od prawej: Radosław Pęcherzewski – wiceprezes Zarządu, Kacper Jankowski – delegat, Magdalena Rok-Konopa – prezes Zarządu, Tomasz Stanisławski – delegat, Albert Demidowski – wiceprezes Zarządu

Publikacje

12.04.2022

„Jeszcze w zielone gramy … ” B...

„Jeszcze w zielone gramy…” Nie mam wątpliwości, że rynek prawniczy zyskał na zjawisku [...]

więcej

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

Studium przypadków

Potrącenie małoletniego na oznakowa...

Oznakowane przejście dla pieszych wydaje się najbezpieczniejszym miejscem do przekraczania jezdni. Kierowcy zbliżający się do tzw. „zebry”, powinni bacznie obserwowa ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Fakt uniewinnienia kierowcy samochodu, który spowodował wypadek śmiertelny nie ma wpływu na odpowiedzialność samoistnego posiadacza samochodu na zasadzie ryzyka (art ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks postępowania karnego

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks p [...]

Wychowanie w trzeźwości

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o [...]

Świadczenia pieniężne

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świad [...]


Przejdz na górę strony