10.11.2022

PIDiPO zajmuje stanowisko w przedmiocie petycji Naczelnej Rady Adwokackiej...

Projekt ustawy o szczególnych zasadach prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu pomocy prawnej będący przedmiotem petycji Naczelnej Rady Adwokackiej przewiduje ustanowien [...]

więcej

28.10.2022

Komunikat PIDIPO w związku z sytuacją EUCO...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych wyraża zaniepokojenie w związku z informacjami dotyczącymi sytuacji osób poszkodowanych, których sprawy obsługiwane są przez Europejskie Centr [...]

więcej

18.08.2022

Katastrofa ekologiczna na Odrze – głos PIDiPO odnośnie możliwych konsekwencji...

Na łamach portalu Business Insider rozpatrywano możliwe konsekwencje dotyczące odszkodowań za skutki szkód będących następstwem aktualnej sytuacji na rzecze. Głos w tej sprawie zabrał również Al [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Zgromadzenie Wyborcze i Zgromadzenie Delegatów wybrały nowe władze Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych

W dniu 14 marca 2022 r. we Wrocławiu odbyły się wybory władz IV kadencji Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Wybór nowych władz stanowił okazję do podsumowania działań Izby w ostatnich czterech latach, które upłynęły pod znakiem inicjatyw legislacyjnych – zarówno tych, które dotyczyły rynku doradców i pośredników odszkodowawczych, jak i osób poszkodowanych. Dotychczasowy Prezes Zarządu Izby, Bartłomiej Krupa, otwierając Zgromadzenie Wyborcze przypomniał, że w 2018 r. pojawiła się szkodliwa inicjatywa ustawodawcza, której istotą była likwidacja branży odszkodowawczej, jednak z uwagi na negatywne stanowisko Rządu w przedmiocie propozycji zawartych w projekcie – prace nad nim zostały wstrzymane. Prezes Izby przypomniał aktywność PIDiPO w tym okresie, tak w odniesieniu do licznych przygotowanych przez naszą organizację stanowisk, jak i udziału w posiedzeniach komisji – senackich i sejmowych, gdzie przedstawiciele organizacji prezentowali swoje stanowisko w przedmiocie projektu.

Innym projektem, w przedmiocie którego Izba prezentowała swoje stanowisko, była popierana przez PIDiPO inicjatywa prezydencka w zakresie dodania nowej podstawy prawnej dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko poszkodowanych. Ostatnia z inicjatyw, co do której PIDiPO także przedstawiła swoje stanowisko jest senacki projekt zmian m.in. w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Jak podkreślił Prezes Bartłomiej Krupa – „Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych włącza się we wszystkie inicjatywy, które mają wpływ nie tylko na rynek przedsiębiorców działających w branży pomocy dla klientów rynku finansowego, ale także na samych poszkodowanych, dzięki czemu nasza organizacja jest ważnym uczestnikiem prac legislacyjnych i ma realny wpływ na ich kształt”. Prezes Bartłomiej Krupa przypomniał także, że w 2020 r. Zgromadzenie Delegatów Izby postanowiło o poszerzeniu dotychczasowego kręgu podmiotów mogących przystąpić do organizacji o takie, które świadczą usługi pośrednictwa i doradztwa na rzecz klientów rynku finansowego. Dostrzegając potrzebę reprezentowania takich podmiotów, Delegaci uzupełnili Statut Izby o postanowienia dające legitymację do podejmowania działań także w przedmiocie opiniowania ewentualnych aktów prawnych dotyczących nie tylko rynku odszkodowawczego, ale także szeroko rozumianego rynku finansowego.

Zgromadzenie Delegatów zdecydowało dzisiaj o powierzeniu kierowania Izbą przez kolejne 4 lata: Magdalenie Rok – Konopie, Radosławowi Pęcherzewskiemu oraz Albertowi Demidowskiemu. Funkcję Prezesa Zarządu Zgromadzenie powierzyło Magdalenie Rok – Konopie. Jednocześnie Zgromadzenie Delegatów postanowiło o przyznaniu dotychczasowemu Prezesowi Zarządu Izby – Panu Bartłomiejowi Krupie honorowego członkostwa w Polskiej Izbie Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, jako docenienie jego wieloletnich zasług w pracach na rzecz rozwoju rynku doradztwa i pośrednictwa odszkodowawczego.

Od prawej: Radosław Pęcherzewski – wiceprezes Zarządu, Kacper Jankowski – delegat, Magdalena Rok-Konopa – prezes Zarządu, Tomasz Stanisławski – delegat, Albert Demidowski – wiceprezes Zarządu

Publikacje

12.04.2022

„Jeszcze w zielone gramy … ” B...

„Jeszcze w zielone gramy…” Nie mam wątpliwości, że rynek prawniczy zyskał na zjawisku [...]

więcej

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

Studium przypadków

Tragedia na przejściu dla pieszych...

Piątek, czerwcowe popołudnie, stęsknieni rodzice czekają na powracającą ze szkolnej wycieczki córeczkę. Gabrysia pod szkołą żegna się z koleżankami i udaje się w kie ...

Więcej

Orzecznictwo

Zadośćuczynienie za pogryzienie przez psa...

Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach I Wydział Cywilny z dnia 8 maja 2014 r., sygn. akt I Ca 120/14 źródło: www.ms.gov.pl Sprawa rozpatrywana przez sąd II. instan ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks postępowania cywilnego

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEK [...]

Ubezpieczenia obowiązkowe

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpiec [...]

Zmiana ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po roz [...]


Przejdz na górę strony