01.12.2021

Nie będzie standaryzacji zadośćuczynień za zerwane więzi...

Jak wynika z informacji zamieszczonych w artykule red. Ingi Stawickiej zatytułowanym „Nie będzie narzucania kwot zadośćuczynień za zerwane więzi” („Dziennik Gazeta Prawna” z dnia 22.11.2021 r., [...]

więcej

28.10.2021

Dwunasty rok unikalnej ochrony ubezpieczeniowej dla członków PIDiPO...

Na mocy umowy generalnej PIDiPO z Compensa TU S.A. z dniem 1. listopada 2021 r. rozpocznie się kolejny, dwunasty już rok unikatowej na rynku doradców odszkodowawczych ochrony OC zawodowej. Ubezp [...]

więcej

26.10.2021

„DGP”: KNF kontroluje zakłady ubezpieczeń...

W „Dzienniku Gazecie Prawnej” w publikacji Łukasza Wilkowicza z dnia 11.10.2021 r. (nr 197 (5605)) można przeczytać o kontrolach prowadzonych u ubezpieczycieli przez Urząd Komisji Nadzoru Finans [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko poszkodowanych:

art. 4462 k.c. W razie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, skutkującego niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej, sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny poszkodowanego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Ustawa wejdzie w życie w ciągu miesiąca od jej ogłoszenia, co oznacza, że nową podstawę prawną będzie można powoływać już od dnia 19 września 2021 r. Co istotne, do tych zdarzeń, których skutkiem jest niemożność nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej przez najbliższych członków rodziny z poszkodowanym z powodu wyrządzenia u niego ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, powstałych przed dniem wejścia w życie zmian w Kodeksie cywilnym, będzie miał zastosowanie nowy przepis art. 4462 k.c.

Przypominamy, że nasza organizacja w toku prac nad ustawą przygotowała i przedstawiła trzy stanowiska, a finalnie Sejm odrzucił poprawki Senatu RP, co do których nasza organizacja przedstawiła stanowisko krytyczne. Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych z zadowoleniem przyjęła decyzję Sejmu, wskazując, że finalnie uchwalone brzmienie zmian do Kodeksu cywilnego, w pełni realizuje założenia Projektodawcy – Prezydenta RP i rozstrzyga wątpliwości zarówno w zakresie stanów faktycznych stanowiących podstawę do zadośćuczynienia, jak i osób uprawnionych.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1509

PIDiPO przekazała stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach

W dniu dzisiejszym nasza organizacja przekazała do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny. Przypominamy, że na skutek poprawek zgłoszonych przez senackie komisje: Ustawodawczą i Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Senat RP wprowadził poprawki do przyjętego przez Sejm art. 4462 kodeksu cywilnego. Przepis ten w brzmieniu uchwalonym przez Sejm stanowił, że w razie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, skutkującego niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej, sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny poszkodowanego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Senat RP przyjął zmiany do ustawy polegające na zastąpieniu słowa „trwałego” określeniem „nieodwracalnego” oraz wyrazów „niemożność nawiązania lub kontynuowania więzi” słowami „zerwaniem więzi”.

W ocenie naszej organizacji poprawki wprowadzone przez Senat RP doprowadzą do ograniczenia kręgu osób bliskich ciężko poszkodowanych uprawnionych do zadośćuczynienia, a jednocześnie wpłyną na wydłużenie postępowań likwidacyjnych i sądowych dotyczących takich roszczeń. Na negatywne konsekwencje związane z przyjęciem tych poprawek Izba wskazywała już w swoim stanowisku na etapie prac senackich, odnosząc się także do uwag zgłoszonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń.

W związku z zaplanowanym na dzień 10.08.2021 r. posiedzeniem Komisji Nadzwyczajnej, która ma się zająć m.in. rozpatrzeniem zgłoszonych przez Senat RP poprawek, Izba przedstawiła stanowisko krytyczne wobec zaproponowanych przez Senat RP zmian w ustawie, wnosząc o ich odrzucenie przez Sejm RP.

Z treścią stanowiska można się zapoznać poniżej:

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

120 tys. zł dla dziecka za porażeni...

Spółka która zajmuje się dostarczaniem energii elektrycznej oraz eksploatacją linii energetycznych jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 435 k.c., zaś odpowiedzialno ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Przepis art. 445 § 1 kc nie uzależnia możności dochodzenia zadośćuczynienia od doznania poważnych obrażeń czy też poważnego uszczerbku na zdrowiu. Rodzaj uszkodzeń, ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks postępowania karnego

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks p [...]

Kodeks karny

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks k [...]

Kodeks cywilny

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks [...]


Przejdz na górę strony