28.07.2022

Nowe Rekomendacje KNF – komentarz Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych...

W najnowszej publikacji portalu prawo.pl zacytowano wypowiedzi Magdaleny Rok-Konopy - Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych odnoszące się do nowych Rekomendacji KNF dotycz [...]

więcej

08.07.2022

Komentarz PIDIPO w portalu Interia.pl w publikacji z 8 lipca 2022...

Portal Interia.pl w publikacji red. Irminy Brachacz cytuje informacje przekazane przez Alberta Demidowskiego - Wiceprezesa Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Artykuł opis [...]

więcej

03.06.2022

Spór o nowe rekomendacje KNF...

W toczących się pracach dotyczących nowych rekomendacji w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych trwa wymiana argumentów pomiędzy ubezpieczycielami, a pełnomocnikami poszkodowanych i warsztata [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Szansa na zwolnienie z podatku odsetek od odszkodowań?

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował na swojej stronie internetowej o wniosku skierowanym do Ministra Finansów w sprawie kwalifikacji podatkowej odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji gdy należność główna korzysta ze zwolnienia podatkowego. Podstawą do skierowania przez Rzecznika kolejnej korespondencji dotyczącej tego zagadnienia, była skarga indywidualna w  sprawie małoletniego Huberta, poszkodowanego na  skutek wypadku samochodowego,  jaki miał miejsce w 2014  r. Małoletni chłopiec w wieku niespełna 8 lat stracił oboje rodziców oraz brata, po tym jak kierowca pod wpływem alkoholu i narkotyków, wjechał z dużą prędkością w grupę osób, która wybrała się na noworoczny spacer. Małoletni przeżył wypadek, ale do dzisiaj ma poważne problemy zdrowotne, a na skutek zdarzenia stał się osobą niepełnosprawną. Jak można przeczytać w treści wystąpienia Rzecznika, po kilku latach trwania postępowania sądowego, na rzecz małoletniego Huberta sąd zasądził odszkodowanie wraz z odsetkami, od których małoletni musiał zapłacić podatek.

Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślił, że od wielu lat zabiega o podjęcie inicjatywy legislacyjnej, której celem byłoby zwolnienie z opodatkowania odsetek za opóźnienie w wypłacie odszkodowań, które, co do zasady, korzystają ze zwolnienia podatkowego. Jak wskazano w treści wystąpienia Rzecznika „(…) Jako organ stojący na straży konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich, Rzecznik wyraża sprzeciw   wobec   takiego   stanu   prawodawstwa, w którym   osoby poszkodowane, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej (m.in.   ofiary   wypadków komunikacyjnych lub ich osoby najbliższe), ponoszą negatywne konsekwencje podatkowe w związku z nieterminową wypłatą zasądzonych na  ich  rzecz należności. Trudno  w tych przypadkach doszukać się ratio  legis  w opodatkowaniu odsetek od świadczeń,  które sam ustawodawca uznał za zwolnione z podatku.”.

Z informacji zamieszczonej na stronie Rzecznika wynika, że resort finansów wskazywał na podjęcie prac nad zwolnieniem odsetek od odszkodowań od podatku, a projektowane zwolnienie miało objąć odsetki otrzymane od dnia 1 stycznia 2021  r.  RPO w swoim wystąpieniu zwrócił się do resortu finansów z zapytaniem, jak zostanie uregulowana sytuacja osób, jak chociażby małoletniego Huberta, które otrzymały odszkodowania wraz z odsetkami przed datą wejścia w życie planowanych regulacji.

źródło: www.rpo.gov.pl

Publikacje

12.04.2022

„Jeszcze w zielone gramy … ” B...

„Jeszcze w zielone gramy…” Nie mam wątpliwości, że rynek prawniczy zyskał na zjawisku [...]

więcej

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

Studium przypadków

Wypadek w kopalni – nie tylko świad...

Kopalnia to szczególne miejsce pracy. Praca pod ziemią wiąże się ze specyficznymi zagrożeniami, niespotykanymi w przypadku innych zawodów. Urazy, których doznają gór ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Odpowiedzialność ubezpieczyciela jest szczególną postacią odpowiedzialności cywilnej, a prawo ubezpieczeń majątkowych jest częścią prawa odszkodowawczego. Pojęcie od ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks postępowania karnego

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks p [...]

Nadzór ubezpieczeniowy i Rzecznik Ubezpieczonych

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze [...]

Ubezpieczenia obowiązkowe

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpiec [...]


Przejdz na górę strony