20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

12.05.2021

Szansa na zwolnienie z podatku odsetek od odszkodowań?...

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował na swojej stronie internetowej o wniosku skierowanym do Ministra Finansów w sprawie kwalifikacji podatkowej odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji [...]

więcej

26.04.2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w sprawie zadośćuczynienia dla bliskich najciężej poszkodowanych...

Na stronie internetowej prezydent.pl poinformowano o skierowaniu przez Prezydenta do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Projekt zmian przewiduje dodanie w Kodeksie cywilnym [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Rzecznik Finansowy przedstawia istotny pogląd w sprawie rozpatrywanej przez Sąd Najwyższy

Rzecznik Finansowy poinformował na swojej stronie internetowej, że przedstawił istotny pogląd w sprawie, w której pozwany ubezpieczyciel wystąpił ze skargą kasacyjną. Postępowanie dotyczy żądania zapłaty zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnych (art. 448 k.c.), a ubezpieczyciel kwestionuje zasadność takiego roszczenia.

Sprawa dotyczy roszczeń matki, której córka w lutym 2011 r. została potrącona na oznakowanym przejściu dla pieszych. Dziewczynka doznała bardzo poważnych urazów skutkujących niedowładem czterokończynowym, jest niezdolna do samodzielnej egzystencji, a tym samym trudno mówić o utrzymywaniu typowych więzi rodzinnych, jakie zwykle łączą córkę z matką. Sądy niższych instancji uwzględniały argumenty matki poszkodowanej, ale ubezpieczyciel nie zgodził się z takim rozstrzygnięciem i wystąpił do Sądu Najwyższego ze skargą kasacyjną. Pozwany zakład ubezpieczeń wskazuje, że takie dobro osobiste w ogóle nie istnieje, a jeśli nawet – nie można przyjąć, że doszło do jego naruszenia, ponieważ matka pozostaje z córką w logicznym kontakcie, a ich więź jest obecnie głębsza i mocniejsza.

Rzecznik Finansowy nie podzielił jednak stanowiska ubezpieczyciela – „Konsekwentnie stoimy na stanowisku, że najbliższym osób ciężko i nieodwracalnie poszkodowanych np. w wypadku komunikacyjnym, należy się zadośćuczynienie. Mówimy przecież o sytuacjach w której poszkodowany żyje, ale nie ma z nim żadnego kontaktu lub jest on mocno ograniczony, a leczenie nie rokuje znaczącej poprawy. W takiej sytuacji nie ma możliwości nawiązania normalnej relacji między bliskimi. Istnieje bogate orzecznictwo wskazujące, że taka sytuacja narusza dobro osobiste w postaci więzi emocjonalnej łączącej osoby bliskie” – wskazał dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, Rzecznik Finansowy.

Rzecznik Finansowy przypomina również, że w grudniu ubiegłego roku zwrócił się do I Prezes Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały usuwającej rozbieżności w zakresie uznania takiej więzi za dobro osobiste. Niedawno zapadła decyzja, że kwestię tę ma rozstrzygnąć w marcu 2021 r. skład połączonych Izb Sądu Najwyższego: Cywilnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, dzięki czemu uchwała zyska moc zasady prawnej, usuwając rozbieżności w orzecznictwie.

źródło: www.rf.gov.pl

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

InterRisk niesłusznie zarzucił przy...

Spektakularnym sukcesem zakończyła się sądowa batalia z ubezpieczycielem, który dla ciężko poszkodowanej w wypadku 18-latki wypłacił zaniżone odszkodowanie. Dzięki d ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Użyty w art. 435 § 1 kc zwrot „wyłącznie z winy” odnosi się do przyczyny, a nie do winy, gdyż konstrukcja przepisów art. 435 i 436 kc została oparta na przeciwstawie ...

Więcej

Akty prawne

Zmiana ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po roz [...]

Działalność ubezpieczeniowa

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działaln [...]

Kodeks karny

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks k [...]


Przejdz na górę strony