20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

12.05.2021

Szansa na zwolnienie z podatku odsetek od odszkodowań?...

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował na swojej stronie internetowej o wniosku skierowanym do Ministra Finansów w sprawie kwalifikacji podatkowej odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji [...]

więcej

26.04.2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w sprawie zadośćuczynienia dla bliskich najciężej poszkodowanych...

Na stronie internetowej prezydent.pl poinformowano o skierowaniu przez Prezydenta do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Projekt zmian przewiduje dodanie w Kodeksie cywilnym [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Zadośćuczynienia są przewidywalne

W ciągu kilku ostatnich miesięcy przedstawiciele zakładów ubezpieczeń jednym głosem mówili o nieprzewidywalności zadośćuczynień, wskazując, że jest to czynnik w sposób istotny determinujący wzrost wysokości składek za obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W dzisiejszym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej” w publikacji zatytułowanej „Zgon wyceniany na kalkulatorze” autorstwa Patryka Słowika można przeczytać, że Komisja Nadzoru Finansowego ma na ten temat odmienne zdanie. Urząd przeanalizował bowiem 1140 prawomocnych wyroków sądowych dotyczących wysokości zadośćuczynienia za śmierć. Jak pokazują dane zebrane na ich podstawie, orzeczenia sądowe w tzw. zbliżonych sprawach są dość podobne. Takie wnioski można wysnuć z analizy średniego zasądzenia oraz mediany dla poszczególnych grup uprawnionych.

Przykładowo, w przypadku rodziców średnie zasądzenie wynosi 75 tys. zł, natomiast mediana to 70 tys. złotych. Z kolei w przypadku dzieci średnie zasądzenie to 62 tys. zł, a mediana 60 tys. zł. Równie niewielkie rozbieżności można zaobserwować w odniesieniu do małżonków – średnie zasądzenie to 79 tys. zł, natomiast mediana jest wyższa o 500,00 zł. To pokazuje, że argumenty ubezpieczycieli dotyczące konieczności wprowadzenia tabel w zakresie zadośćuczynień z powodu znacznych rozbieżności w orzecznictwie nie znajdują poparcia w rzeczywistości. Co więcej, jak zauważa „Dziennik Gazeta Prawna” ubezpieczyciele zwykle wypłacają świadczenia niższe niż zasądzane przez sądy, stąd trudno oczekiwać, że ustalenie zadośćuczynień na poziomie odpowiadającym wyrokom, doprowadzi do oszczędności w obszarze wydatków ubezpieczycieli.

Jednocześnie, nawet jeśli zadośćuczynienia zostaną ustalone na poziomie odpowiadającym zasądzeniom, trudno oczekiwać, żeby wyłączały możliwość dochodzenia przez uprawnionych należnych im świadczeń na drodze sądowej. Zwraca na to uwagę także Rzecznik Finansowy, wskazując, że każda sytuacja jest inna, dlatego też nie można wprowadzić ani narzuconego ustawowo limitu wysokości świadczeń, ani też ograniczyć kręgu uprawnionych.

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Pasażer zmarły w wypadku spowodowan...

Dnia 29.08.2005 r. doszło do wypadku, podczas którego kierujący pojazdem nie zachował należytej ostrożności i doprowadził do uderzenia w drzewo. Kierujący oraz pasaż ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Przy określaniu wysokości zadośćuczynienia podstawowe znaczenie ma stopień natężenia krzywdy, a więc cierpień fizycznych i ujemnych doznań psychicznych. Decyduje wię ...

Więcej

Akty prawne

Nadzór ubezpieczeniowy i Rzecznik Ubezpieczonych

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze [...]

Emerytury i renty

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery [...]

Kodeks postępowania karnego

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks p [...]


Przejdz na górę strony