23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

04.08.2021

PIDiPO przekazała stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach...

W dniu dzisiejszym nasza organizacja przekazała do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie usta [...]

więcej

20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Zadośćuczynienia są przewidywalne

W ciągu kilku ostatnich miesięcy przedstawiciele zakładów ubezpieczeń jednym głosem mówili o nieprzewidywalności zadośćuczynień, wskazując, że jest to czynnik w sposób istotny determinujący wzrost wysokości składek za obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W dzisiejszym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej” w publikacji zatytułowanej „Zgon wyceniany na kalkulatorze” autorstwa Patryka Słowika można przeczytać, że Komisja Nadzoru Finansowego ma na ten temat odmienne zdanie. Urząd przeanalizował bowiem 1140 prawomocnych wyroków sądowych dotyczących wysokości zadośćuczynienia za śmierć. Jak pokazują dane zebrane na ich podstawie, orzeczenia sądowe w tzw. zbliżonych sprawach są dość podobne. Takie wnioski można wysnuć z analizy średniego zasądzenia oraz mediany dla poszczególnych grup uprawnionych.

Przykładowo, w przypadku rodziców średnie zasądzenie wynosi 75 tys. zł, natomiast mediana to 70 tys. złotych. Z kolei w przypadku dzieci średnie zasądzenie to 62 tys. zł, a mediana 60 tys. zł. Równie niewielkie rozbieżności można zaobserwować w odniesieniu do małżonków – średnie zasądzenie to 79 tys. zł, natomiast mediana jest wyższa o 500,00 zł. To pokazuje, że argumenty ubezpieczycieli dotyczące konieczności wprowadzenia tabel w zakresie zadośćuczynień z powodu znacznych rozbieżności w orzecznictwie nie znajdują poparcia w rzeczywistości. Co więcej, jak zauważa „Dziennik Gazeta Prawna” ubezpieczyciele zwykle wypłacają świadczenia niższe niż zasądzane przez sądy, stąd trudno oczekiwać, że ustalenie zadośćuczynień na poziomie odpowiadającym wyrokom, doprowadzi do oszczędności w obszarze wydatków ubezpieczycieli.

Jednocześnie, nawet jeśli zadośćuczynienia zostaną ustalone na poziomie odpowiadającym zasądzeniom, trudno oczekiwać, żeby wyłączały możliwość dochodzenia przez uprawnionych należnych im świadczeń na drodze sądowej. Zwraca na to uwagę także Rzecznik Finansowy, wskazując, że każda sytuacja jest inna, dlatego też nie można wprowadzić ani narzuconego ustawowo limitu wysokości świadczeń, ani też ograniczyć kręgu uprawnionych.

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Świadczenie podwyższone przy udzial...

W dniu 02.07.2003 r. w okolicach Małuszowa doszło do wypadku komunikacyjnego, w którym na prawidłowo poruszającą się rowerzystkę najechał kierujący pojazdem marki Me ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dni...

Odnośnie stanu majątkowego powódki, to art. 446 § 3 kc nie wymaga, aby stan ten był zły, ale aby sytuacja życiowa najbliższego członka rodziny uległa znacznemu pogor ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks postępowania karnego

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks p [...]

Kodeks karny

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks k [...]

Działalność ubezpieczeniowa

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działaln [...]


Przejdz na górę strony