28.07.2022

Nowe Rekomendacje KNF – komentarz Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych...

W najnowszej publikacji portalu prawo.pl zacytowano wypowiedzi Magdaleny Rok-Konopy - Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych odnoszące się do nowych Rekomendacji KNF dotycz [...]

więcej

08.07.2022

Komentarz PIDIPO w portalu Interia.pl w publikacji z 8 lipca 2022...

Portal Interia.pl w publikacji red. Irminy Brachacz cytuje informacje przekazane przez Alberta Demidowskiego - Wiceprezesa Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Artykuł opis [...]

więcej

03.06.2022

Spór o nowe rekomendacje KNF...

W toczących się pracach dotyczących nowych rekomendacji w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych trwa wymiana argumentów pomiędzy ubezpieczycielami, a pełnomocnikami poszkodowanych i warsztata [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Zadośćuczynienia są przewidywalne

W ciągu kilku ostatnich miesięcy przedstawiciele zakładów ubezpieczeń jednym głosem mówili o nieprzewidywalności zadośćuczynień, wskazując, że jest to czynnik w sposób istotny determinujący wzrost wysokości składek za obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W dzisiejszym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej” w publikacji zatytułowanej „Zgon wyceniany na kalkulatorze” autorstwa Patryka Słowika można przeczytać, że Komisja Nadzoru Finansowego ma na ten temat odmienne zdanie. Urząd przeanalizował bowiem 1140 prawomocnych wyroków sądowych dotyczących wysokości zadośćuczynienia za śmierć. Jak pokazują dane zebrane na ich podstawie, orzeczenia sądowe w tzw. zbliżonych sprawach są dość podobne. Takie wnioski można wysnuć z analizy średniego zasądzenia oraz mediany dla poszczególnych grup uprawnionych.

Przykładowo, w przypadku rodziców średnie zasądzenie wynosi 75 tys. zł, natomiast mediana to 70 tys. złotych. Z kolei w przypadku dzieci średnie zasądzenie to 62 tys. zł, a mediana 60 tys. zł. Równie niewielkie rozbieżności można zaobserwować w odniesieniu do małżonków – średnie zasądzenie to 79 tys. zł, natomiast mediana jest wyższa o 500,00 zł. To pokazuje, że argumenty ubezpieczycieli dotyczące konieczności wprowadzenia tabel w zakresie zadośćuczynień z powodu znacznych rozbieżności w orzecznictwie nie znajdują poparcia w rzeczywistości. Co więcej, jak zauważa „Dziennik Gazeta Prawna” ubezpieczyciele zwykle wypłacają świadczenia niższe niż zasądzane przez sądy, stąd trudno oczekiwać, że ustalenie zadośćuczynień na poziomie odpowiadającym wyrokom, doprowadzi do oszczędności w obszarze wydatków ubezpieczycieli.

Jednocześnie, nawet jeśli zadośćuczynienia zostaną ustalone na poziomie odpowiadającym zasądzeniom, trudno oczekiwać, żeby wyłączały możliwość dochodzenia przez uprawnionych należnych im świadczeń na drodze sądowej. Zwraca na to uwagę także Rzecznik Finansowy, wskazując, że każda sytuacja jest inna, dlatego też nie można wprowadzić ani narzuconego ustawowo limitu wysokości świadczeń, ani też ograniczyć kręgu uprawnionych.

Publikacje

12.04.2022

„Jeszcze w zielone gramy … ” B...

„Jeszcze w zielone gramy…” Nie mam wątpliwości, że rynek prawniczy zyskał na zjawisku [...]

więcej

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

Studium przypadków

Śmierć pasażera busa w Holandii...

Kilka lat temu na terenie Holandii miał miejsce wypadek z udziałem polskiego busa, przewożącego osoby do pracy. Kierowca zderzył się z jadącym z naprzeciwka ciągniki ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada...

Gdy szkoda wynikła wyłącznie wskutek zachowania się ofiary wypadku samochodowego, której ze względu na wiek nie można przypisać winy, zmniejszenie o 20% odszkodowani ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks wykroczeń

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wy [...]

Kodeks postępowania karnego

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks p [...]

Kodeks postępowania cywilnego

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEK [...]


Przejdz na górę strony