20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

12.05.2021

Szansa na zwolnienie z podatku odsetek od odszkodowań?...

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował na swojej stronie internetowej o wniosku skierowanym do Ministra Finansów w sprawie kwalifikacji podatkowej odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji [...]

więcej

26.04.2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w sprawie zadośćuczynienia dla bliskich najciężej poszkodowanych...

Na stronie internetowej prezydent.pl poinformowano o skierowaniu przez Prezydenta do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Projekt zmian przewiduje dodanie w Kodeksie cywilnym [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

„Puls Biznesu” o podwyżkach na rynku ubezpieczeniowym

Temat podwyżek w ubezpieczeniach komunikacyjnych jest ostatnio bardzo popularny. Trudno się dziwić – według ekspertów, skala wzrostów w tym obszarze sięga kilkudziesięciu procent, a mając na uwadze rynkową rzeczywistość, na razie niewiele wskazuje, żeby zostały zatrzymane. Sytuacji na rynku ubezpieczeniowym postanowił przyjrzeć się „Puls Biznesu” (wydanie z dnia 08.11.2016 r.), który w publikacji Mariusza Gawrychowskiego zatytułowanej „Ubezpieczyciele chcą zatrzymać wzrost cen”, wskazał na kilka czynników, które mogą wpłynąć na przystopowanie podwyżek w OC.

W pierwszej kolejności, zdaniem Prezesa PIU, Jana Grzegorza Prądzyńskiego, należy wprowadzić standaryzację wysokości świadczeń wypłacanych przez ubezpieczycieli, co z kolei wpłynie na przewidywalność, a finalnie na zatrzymanie podwyżek. Po drugie, zdaniem szefa PIU, ustawodawca powinien każdorazowo rozważyć zasadność wprowadzania regulacji, które finalnie obciążają branżę znacznymi kosztami (tu wymienić można uchwałę Sądu Najwyższego w sprawie pojazdów zastępczych czy Wytyczne KNF w obszarze likwidacji szkód). Poza już istniejącymi, rozważane jest również opodatkowanie VAT czynności ubezpieczeniowych czy wprowadzenie tzw. „podatku Religii”. Jeśli te ostatnie wejdą w życie, należy się spodziewać kolejnej fali podwyżek. Ostatnim czynnikiem, który, zdaniem Grzegorza Prądzyńskiego, może zahamować wzrost cen składek, jest lepszy dostęp do danych o kierowcach i pojazdach, w tym w zakresie informacji o mandatach i punktach karnych.

Zapytany o kwestię standaryzacji i jej wpływu na wysokość składek Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, Bartłomiej Krupa, wskazał, że „Stworzenie tabeli, która określi wysokość świadczeń za szkody osobowe, na pewno wpłynie na stabilność działalności ubezpieczycieli. W krótkim okresie nie zatrzyma jednak wzrostu cen polis komunikacyjnych. Jeśli bazą będzie ostatnie orzecznictwo, dynamika podwyżek nawet się zwiększy. Sądy przyznają poszkodowanym znacząco więcej, niż chcą wypłacać ubezpieczyciele. Nie wszyscy jednak walczą przed sądem o wyższe świadczenia. Wysoka dynamika wzrostu cen polis komunikacyjnych, którą obserwujemy w ostatnich miesiącach, to efekt tego, że ubezpieczyciele przez ostatnie lata negowali biznesową rzeczywistość. Utrzymywali niskie ceny, mimo, że koszty rosły. Gdyby podnosili stawki sukcesywnie, podwyżki nie szokowałyby klientów”.

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

900 000 zł zadośćuczynienia i comie...

Patrycja* jak każda nastolatka uwielbiała spędzać czas wolny wraz ze swoimi przyjaciółmi. Pewnego dnia wybrała się wraz z nimi na przejażdżkę rowerową. Jechała chodn ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Przewóz z grzeczności nie jest identyczny z pojęciem przewozu nieodpłatnego. Przewóz z grzeczności ma miejsce tylko wówczas, gdy osoba przewożąca kieruje się poczuci ...

Więcej

Akty prawne

Zmiana ustawy kodeks cywilny

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o zmiani [...]

Świadczenia pieniężne

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świad [...]

Kodeks postępowania cywilnego

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEK [...]


Przejdz na górę strony