28.10.2021

Dwunasty rok unikalnej ochrony ubezpieczeniowej dla członków PIDiPO...

Na mocy umowy generalnej PIDiPO z Compensa TU S.A. z dniem 1. listopada 2021 r. rozpocznie się kolejny, dwunasty już rok unikatowej na rynku doradców odszkodowawczych ochrony OC zawodowej. Ubezp [...]

więcej

26.10.2021

„DGP”: KNF kontroluje zakłady ubezpieczeń...

W „Dzienniku Gazecie Prawnej” w publikacji Łukasza Wilkowicza z dnia 11.10.2021 r. (nr 197 (5605)) można przeczytać o kontrolach prowadzonych u ubezpieczycieli przez Urząd Komisji Nadzoru Finans [...]

więcej

23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

„Puls Biznesu” o podwyżkach na rynku ubezpieczeniowym

Temat podwyżek w ubezpieczeniach komunikacyjnych jest ostatnio bardzo popularny. Trudno się dziwić – według ekspertów, skala wzrostów w tym obszarze sięga kilkudziesięciu procent, a mając na uwadze rynkową rzeczywistość, na razie niewiele wskazuje, żeby zostały zatrzymane. Sytuacji na rynku ubezpieczeniowym postanowił przyjrzeć się „Puls Biznesu” (wydanie z dnia 08.11.2016 r.), który w publikacji Mariusza Gawrychowskiego zatytułowanej „Ubezpieczyciele chcą zatrzymać wzrost cen”, wskazał na kilka czynników, które mogą wpłynąć na przystopowanie podwyżek w OC.

W pierwszej kolejności, zdaniem Prezesa PIU, Jana Grzegorza Prądzyńskiego, należy wprowadzić standaryzację wysokości świadczeń wypłacanych przez ubezpieczycieli, co z kolei wpłynie na przewidywalność, a finalnie na zatrzymanie podwyżek. Po drugie, zdaniem szefa PIU, ustawodawca powinien każdorazowo rozważyć zasadność wprowadzania regulacji, które finalnie obciążają branżę znacznymi kosztami (tu wymienić można uchwałę Sądu Najwyższego w sprawie pojazdów zastępczych czy Wytyczne KNF w obszarze likwidacji szkód). Poza już istniejącymi, rozważane jest również opodatkowanie VAT czynności ubezpieczeniowych czy wprowadzenie tzw. „podatku Religii”. Jeśli te ostatnie wejdą w życie, należy się spodziewać kolejnej fali podwyżek. Ostatnim czynnikiem, który, zdaniem Grzegorza Prądzyńskiego, może zahamować wzrost cen składek, jest lepszy dostęp do danych o kierowcach i pojazdach, w tym w zakresie informacji o mandatach i punktach karnych.

Zapytany o kwestię standaryzacji i jej wpływu na wysokość składek Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, Bartłomiej Krupa, wskazał, że „Stworzenie tabeli, która określi wysokość świadczeń za szkody osobowe, na pewno wpłynie na stabilność działalności ubezpieczycieli. W krótkim okresie nie zatrzyma jednak wzrostu cen polis komunikacyjnych. Jeśli bazą będzie ostatnie orzecznictwo, dynamika podwyżek nawet się zwiększy. Sądy przyznają poszkodowanym znacząco więcej, niż chcą wypłacać ubezpieczyciele. Nie wszyscy jednak walczą przed sądem o wyższe świadczenia. Wysoka dynamika wzrostu cen polis komunikacyjnych, którą obserwujemy w ostatnich miesiącach, to efekt tego, że ubezpieczyciele przez ostatnie lata negowali biznesową rzeczywistość. Utrzymywali niskie ceny, mimo, że koszty rosły. Gdyby podnosili stawki sukcesywnie, podwyżki nie szokowałyby klientów”.

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Dwuletnia batalia z ubezpieczyciele...

We wrześniu 2014 r. Pan Mirosław* uległ wypadkowi. W samochodzie, którym poruszał się jako pasażer, pękła opona, w konsekwencji czego doszło do zderzenia z jadącym z ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy...

Pod rządem kodeksu cywilnego (art. 444 § 2) jest nadal aktualna wyrażona w orzecznictwie Sądu Najwyższego wykładnia art. 161 § 2 kz, że prawo poszkodowanego z wypadk ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks wykroczeń

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wy [...]

Kodeks cywilny

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks [...]

Kodeks postępowania karnego

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks p [...]


Przejdz na górę strony