23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

04.08.2021

PIDiPO przekazała stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach...

W dniu dzisiejszym nasza organizacja przekazała do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie usta [...]

więcej

20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

„Puls Biznesu” o podwyżkach na rynku ubezpieczeniowym

Temat podwyżek w ubezpieczeniach komunikacyjnych jest ostatnio bardzo popularny. Trudno się dziwić – według ekspertów, skala wzrostów w tym obszarze sięga kilkudziesięciu procent, a mając na uwadze rynkową rzeczywistość, na razie niewiele wskazuje, żeby zostały zatrzymane. Sytuacji na rynku ubezpieczeniowym postanowił przyjrzeć się „Puls Biznesu” (wydanie z dnia 08.11.2016 r.), który w publikacji Mariusza Gawrychowskiego zatytułowanej „Ubezpieczyciele chcą zatrzymać wzrost cen”, wskazał na kilka czynników, które mogą wpłynąć na przystopowanie podwyżek w OC.

W pierwszej kolejności, zdaniem Prezesa PIU, Jana Grzegorza Prądzyńskiego, należy wprowadzić standaryzację wysokości świadczeń wypłacanych przez ubezpieczycieli, co z kolei wpłynie na przewidywalność, a finalnie na zatrzymanie podwyżek. Po drugie, zdaniem szefa PIU, ustawodawca powinien każdorazowo rozważyć zasadność wprowadzania regulacji, które finalnie obciążają branżę znacznymi kosztami (tu wymienić można uchwałę Sądu Najwyższego w sprawie pojazdów zastępczych czy Wytyczne KNF w obszarze likwidacji szkód). Poza już istniejącymi, rozważane jest również opodatkowanie VAT czynności ubezpieczeniowych czy wprowadzenie tzw. „podatku Religii”. Jeśli te ostatnie wejdą w życie, należy się spodziewać kolejnej fali podwyżek. Ostatnim czynnikiem, który, zdaniem Grzegorza Prądzyńskiego, może zahamować wzrost cen składek, jest lepszy dostęp do danych o kierowcach i pojazdach, w tym w zakresie informacji o mandatach i punktach karnych.

Zapytany o kwestię standaryzacji i jej wpływu na wysokość składek Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, Bartłomiej Krupa, wskazał, że „Stworzenie tabeli, która określi wysokość świadczeń za szkody osobowe, na pewno wpłynie na stabilność działalności ubezpieczycieli. W krótkim okresie nie zatrzyma jednak wzrostu cen polis komunikacyjnych. Jeśli bazą będzie ostatnie orzecznictwo, dynamika podwyżek nawet się zwiększy. Sądy przyznają poszkodowanym znacząco więcej, niż chcą wypłacać ubezpieczyciele. Nie wszyscy jednak walczą przed sądem o wyższe świadczenia. Wysoka dynamika wzrostu cen polis komunikacyjnych, którą obserwujemy w ostatnich miesiącach, to efekt tego, że ubezpieczyciele przez ostatnie lata negowali biznesową rzeczywistość. Utrzymywali niskie ceny, mimo, że koszty rosły. Gdyby podnosili stawki sukcesywnie, podwyżki nie szokowałyby klientów”.

Kolejny rok unikalnej ochrony ubezpieczeniowej dla członków PIDiPO

Na mocy umowy generalnej PIDiPO z Compensa TU S.A. z dniem 1. listopada 2016 r. rozpoczął się kolejny, siódmy już rok unikatowej na rynku kancelarii odszkodowawczych ochrony OC zawodowej. Ubezpieczenie OC zapewnia bezpieczeństwo finansowe członków Izby, ale przede wszystkim odbiorców ich usług. Wybór doradcy odszkodowawczego posiadającego ubezpieczenie OC zabezpiecza klientów przed skutkami szkód osobowych, rzeczowych i co najistotniejsze tzw. czystych strat finansowych powstałych w związku z działalnością kancelarii. Podobnie jak w roku ubiegłym, górna granica sumy gwarancyjnej oferowana doradcom odszkodowawczym wynosi aż 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Szósty rok bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia potwierdza wysoki poziom usług świadczonych przez doradców i pośredników odszkodowawczych zrzeszonych w Izbie. Niewątpliwie brak zdarzeń ubezpieczeniowych w tak długim okresie świadczy o rzetelności podmiotów, które przystąpiły do PIDiPO, co tym samym stanowi wyróżnik na rynku doradztwa odszkodowawczego, który z jednej strony daje gwarancję bezpieczeństwa, z drugiej zaś pozwala na identyfikację podmiotu zapewniającego ochronę w przypadku niepożądanych zdarzeń.

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Dziesięciokrotnie wyższe świadczeni...

W dniu 23 lipca 1997 r. w Rzeszowie miał miejsce wypadek komunikacyjny, w wyniku którego ucierpiał młody 26 letni mężczyzna. Poszkodowany był pasażerem samochodu o ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Stopień uszczerbku na zdrowiu nie może być przyjmowany jako jedyna przesłanka ustalenia wysokości zadośćuczynienia z tytułu trwałego inwalidztwa spowodowanego wypadk ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks postępowania cywilnego

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEK [...]

Kodeks cywilny

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks [...]

Nadzór ubezpieczeniowy i Rzecznik Ubezpieczonych

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze [...]


Przejdz na górę strony