28.07.2022

Nowe Rekomendacje KNF – komentarz Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych...

W najnowszej publikacji portalu prawo.pl zacytowano wypowiedzi Magdaleny Rok-Konopy - Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych odnoszące się do nowych Rekomendacji KNF dotycz [...]

więcej

08.07.2022

Komentarz PIDIPO w portalu Interia.pl w publikacji z 8 lipca 2022...

Portal Interia.pl w publikacji red. Irminy Brachacz cytuje informacje przekazane przez Alberta Demidowskiego - Wiceprezesa Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Artykuł opis [...]

więcej

03.06.2022

Spór o nowe rekomendacje KNF...

W toczących się pracach dotyczących nowych rekomendacji w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych trwa wymiana argumentów pomiędzy ubezpieczycielami, a pełnomocnikami poszkodowanych i warsztata [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

„Obserwatorfinansowy.pl” o samoregulacji ubezpieczycieli

Portal „obserwatorfinansowy.pl” w publikacji Reginy Skibińskiej z dnia 05.10.2016 r. zatytułowanej „Ubezpieczyciele samoregulują się, gdy muszą” postanowił przyjrzeć się zagadnieniu samoregulacji na rynku ubezpieczeń. Obecnie branża ubezpieczeniowa nie może się pochwalić dobrymi wynikami finansowymi. Zarówno w sektorze ubezpieczeń na życie, jak i w ubezpieczeniach majątkowych widoczne są spadki. Do tego dochodzi jeszcze kwestia wizerunkowa, jak chociażby słynne UFKi. Dodatkowo, nieprawidłowymi praktykami ubezpieczycieli interesuje się sam nadzór, który wydał Wytyczne dotyczące likwidacji szkód, a wkrótce zaczną także obowiązywać Rekomendacje KNF w sprawie zadośćuczynień.

Rynek próbuje się także regulować we własnym zakresie. Jak wskazano w artykule, PIU w ciągu ostatnich kilku lat wydała rekomendacje dotyczące chociażby zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego czy też minimalnych wymogów informacyjnych, to jednak nie rozwiązało wszystkich problemów. Nie zawsze bowiem wydane rekomendacje uwzględniały interesy klientów, zdarzało się również, że nie wszyscy ubezpieczyciele ich przestrzegali.

Sam KNF zresztą, co wynika z faktu wydawania przez organ nadzoru wytycznych i rekomendacji dla sektora, uznaje, że samoregulacja nie jest wystarczająca. Jeszcze bardziej krytyczne w tym temacie są kancelarie odszkodowawcze. Zapytana o to zagadnienie dyrektor biura Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, Justyna Halaś odpowiedziała: „w naszej ocenie samoregulacja nie była, nie jest i nie będzie zapewne wystarczająca na rynku polskim”. Podobne zdanie wyraziła Krystyna Krawczyk, dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo – Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego, która wskazała: „Nasze obserwacje pokazują, że próby samoregulacji na rynku ubezpieczeniowym są niestety spóźnione i mało skuteczne. Postrzegamy je raczej jako narzędzie do akcji PR – owych, pokazujących, że ubezpieczyciele chcą grać fair, a nie dążenie do istotnej zmiany sytuacji”.

Niewątpliwie trudno przyjąć, jak postulują przedstawiciele rynku ubezpieczeń, żeby wystarczające było wskazywanie przez nadzór czy ustawodawcę wyłącznie kierunków działań, pozostawiając ich szczegółowe doprecyzowanie ubezpieczycielom. Samoregulacje powinny natomiast stanowić pierwszy krok inicjujący szersze inicjatywy strategiczne dla branży, a jednocześnie uzupełniać ramy ustawowe.

Link do publikacji: http://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/rynki-finansowe/ubezpieczyciele-samoreguluja-sie-gdy-musza

 

 

 

Publikacje

12.04.2022

„Jeszcze w zielone gramy … ” B...

„Jeszcze w zielone gramy…” Nie mam wątpliwości, że rynek prawniczy zyskał na zjawisku [...]

więcej

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

Studium przypadków

Sukces pełnomocnika po nieskuteczny...

Jesienią 2013 r. Pan Rafał* uległ wypadkowi. W prowadzony przez niego pojazd wjechał kierowca samochodu ciężarowego, który naruszył zasady pierwszeństwa przejazd ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy...

W świetle art. 446 § 3 kc - podobnie jak i w świetle art. 166 kz - konkretyzacja tego, kto jest w danym wypadku najbliższym członkiem rodziny, należy do sądu orzekaj ...

Więcej

Akty prawne

Emerytury i renty

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery [...]

Zmiana ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po roz [...]

Działalność ubezpieczeniowa

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działaln [...]


Przejdz na górę strony