20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

12.05.2021

Szansa na zwolnienie z podatku odsetek od odszkodowań?...

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował na swojej stronie internetowej o wniosku skierowanym do Ministra Finansów w sprawie kwalifikacji podatkowej odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji [...]

więcej

26.04.2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w sprawie zadośćuczynienia dla bliskich najciężej poszkodowanych...

Na stronie internetowej prezydent.pl poinformowano o skierowaniu przez Prezydenta do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Projekt zmian przewiduje dodanie w Kodeksie cywilnym [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

„Obserwatorfinansowy.pl” o samoregulacji ubezpieczycieli

Portal „obserwatorfinansowy.pl” w publikacji Reginy Skibińskiej z dnia 05.10.2016 r. zatytułowanej „Ubezpieczyciele samoregulują się, gdy muszą” postanowił przyjrzeć się zagadnieniu samoregulacji na rynku ubezpieczeń. Obecnie branża ubezpieczeniowa nie może się pochwalić dobrymi wynikami finansowymi. Zarówno w sektorze ubezpieczeń na życie, jak i w ubezpieczeniach majątkowych widoczne są spadki. Do tego dochodzi jeszcze kwestia wizerunkowa, jak chociażby słynne UFKi. Dodatkowo, nieprawidłowymi praktykami ubezpieczycieli interesuje się sam nadzór, który wydał Wytyczne dotyczące likwidacji szkód, a wkrótce zaczną także obowiązywać Rekomendacje KNF w sprawie zadośćuczynień.

Rynek próbuje się także regulować we własnym zakresie. Jak wskazano w artykule, PIU w ciągu ostatnich kilku lat wydała rekomendacje dotyczące chociażby zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego czy też minimalnych wymogów informacyjnych, to jednak nie rozwiązało wszystkich problemów. Nie zawsze bowiem wydane rekomendacje uwzględniały interesy klientów, zdarzało się również, że nie wszyscy ubezpieczyciele ich przestrzegali.

Sam KNF zresztą, co wynika z faktu wydawania przez organ nadzoru wytycznych i rekomendacji dla sektora, uznaje, że samoregulacja nie jest wystarczająca. Jeszcze bardziej krytyczne w tym temacie są kancelarie odszkodowawcze. Zapytana o to zagadnienie dyrektor biura Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, Justyna Halaś odpowiedziała: „w naszej ocenie samoregulacja nie była, nie jest i nie będzie zapewne wystarczająca na rynku polskim”. Podobne zdanie wyraziła Krystyna Krawczyk, dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo – Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego, która wskazała: „Nasze obserwacje pokazują, że próby samoregulacji na rynku ubezpieczeniowym są niestety spóźnione i mało skuteczne. Postrzegamy je raczej jako narzędzie do akcji PR – owych, pokazujących, że ubezpieczyciele chcą grać fair, a nie dążenie do istotnej zmiany sytuacji”.

Niewątpliwie trudno przyjąć, jak postulują przedstawiciele rynku ubezpieczeń, żeby wystarczające było wskazywanie przez nadzór czy ustawodawcę wyłącznie kierunków działań, pozostawiając ich szczegółowe doprecyzowanie ubezpieczycielom. Samoregulacje powinny natomiast stanowić pierwszy krok inicjujący szersze inicjatywy strategiczne dla branży, a jednocześnie uzupełniać ramy ustawowe.

Link do publikacji: http://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/rynki-finansowe/ubezpieczyciele-samoreguluja-sie-gdy-musza

 

 

 

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Wypłata przed zakończeniem postępow...

InterRisk SA odmawiało przyznania Poszkodowanemu świadczenia odszkodowawczego z uwagi na fakt, że sprawca wypadku nie został skazany prawomocnym wyrokiem a postawion ...

Więcej

Orzecznictwo

Zadośćuczynienie za pogryzienie przez psa...

Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach I Wydział Cywilny z dnia 8 maja 2014 r., sygn. akt I Ca 120/14 źródło: www.ms.gov.pl Sprawa rozpatrywana przez sąd II. instan ...

Więcej

Akty prawne

Zmiana ustawy kodeks cywilny

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o zmiani [...]

Kodeks postępowania karnego

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks p [...]

Świadczenia pieniężne

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świad [...]


Przejdz na górę strony