28.10.2021

Dwunasty rok unikalnej ochrony ubezpieczeniowej dla członków PIDiPO...

Na mocy umowy generalnej PIDiPO z Compensa TU S.A. z dniem 1. listopada 2021 r. rozpocznie się kolejny, dwunasty już rok unikatowej na rynku doradców odszkodowawczych ochrony OC zawodowej. Ubezp [...]

więcej

26.10.2021

„DGP”: KNF kontroluje zakłady ubezpieczeń...

W „Dzienniku Gazecie Prawnej” w publikacji Łukasza Wilkowicza z dnia 11.10.2021 r. (nr 197 (5605)) można przeczytać o kontrolach prowadzonych u ubezpieczycieli przez Urząd Komisji Nadzoru Finans [...]

więcej

23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Zaproszenie na konferencję „Konsument na rynku usług ubezpieczeniowych. Czy zagraża nam konsumeryzm?”

Zapraszamy na konferencję „Konsument na rynku usług ubezpieczeniowych. Czy zagraża nam konsumeryzm?” organizowaną przez Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej, IGUiOR, Stowarzyszenie Pro Motor oraz Centrum Studiów Konsumenckich Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, która odbędzie się w dniu 21 października 2015 r. w Centrum Konferencyjnym UOKiK w Warszawie.Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Komisja Nadzoru Finansowego i Rzecznik Ubezpieczonych.

Poniżej zamieszczamy program spotkania oraz odnośniki do stron umożliwiających rejestrację. Zachęcamy do udziału w wydarzeniu.

Konferencja

Konsument na rynku usług ubezpieczeniowych

Czy zagraża nam konsumeryzm?

 Centrum Konferencyjne UOKiK

Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1

 21 października, 2015

 

Program

 9.00-9.30     Rejestracja uczestników

9.30-10.00   Uroczyste otwarcie

            Wystąpienia otwierające: UOKiK, RzU, WZ PW, Pro Motor, IGUOR, KNF

 10.00-11.15   Sesja 1

Uwarunkowania regulacyjne ochrony konsumenckiej.

            Moderator:  Prof. dr hab. Jan Monkiewicz, Centrum Studiów Konsumenckich,                                                Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej

 

–  Konsument w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej: dokąd zmierzamy?                                               Marcin Orlicki, profesor UAM

–  Nowe zadania i możliwości UOKiK w zakresie ochrony konsumentów usług finansowych                              Dorota Karczewska,wiceprezes UOKiK

–  Nowe inicjatywy regulacyjne KNF w zakresie ochrony konsumentów na rynku ubezpieczeń                           Beata Baluta, dyrektor departamentu, KNF

 – Pytania i odpowiedzi

Przerwa na kawę

11.45-13.30    Sesja 2

Sądowe i pozasądowe systemy rozstrzygania sporów

            Moderator: Profesor Marcin Orlicki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 –  Wykorzystanie praktyk polubownych na rynku finansowym w Polsce oraz perspektywy ich rozwoju

            Iwona Torzewska, dyrektor departamentu, KNF

–  Ujednolicanie orzecznictwa sądowego na rynku ubezpieczeniowym z perspektywy doświadczeń RzU

             Aleksander Daszewski, radca prawny, Urząd RzU

–  Pozwy zbiorowe w ubezpieczeniach – dotychczasowe doświadczenia

            Anna Lengiewicz, partner zarządzający, kancelaria LWB

Pozasądowe systemy rozstrzygania sporów: założenia nowego systemu

            Paweł Zagaj, naczelnik wydziału, UOKiK

 – Pytania i odpowiedzi

Przerwa na lunch                       

 14.30-16.00   Sesja 3

Doświadczenia i praktyki biznesu w ochronie praw konsumentów.

            Moderator:  dr Stanisław Nowak, Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka,                                              

–  Pozasądowe rozstrzyganie roszczeń konsumenckich w Polsce. Doświadczenia Aegon

            Michał Biedzki, Prezes Zarządu Aegon

–  Inicjatywy prokonsumenckie i ograniczenia regulacyjne – doświadczenia Compensy w zakresie BLS

            Artur Borowiński, Prezes Zarządu Compensy

–  System zarządzania roszczeniami konsumenckimi w TUnŻ Skandia

            Paweł Ziemba, Prezes Zarządu TUnŻ Skandia

– Pytania i odpowiedzi

 – Podsumowanie dyskusji. Zakończenie konferencji.

Patronat medialny: „Gazeta Ubezpieczeniowa”, „Rozprawy Ubezpieczeniowe”, Wydawnictwo Poltext

Formularz rejestracyjny znajduje się po adresem: http://igu.org.pl/konf/2015/310-konsument-na-rynku-usug-ubezpieczeniowych.

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Tragedia na przejściu dla pieszych...

Piątek, czerwcowe popołudnie, stęsknieni rodzice czekają na powracającą ze szkolnej wycieczki córeczkę. Gabrysia pod szkołą żegna się z koleżankami i udaje się w kie ...

Więcej

Orzecznictwo

Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cyw...

Ruch pojazdu mechanicznego jest niebezpieczny, w szczególności w tym znaczeniu, że szkody wyrządzone przez ten ruch otoczeniu są często nie zawinione. Toteż art. 436 ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks wykroczeń

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wy [...]

Emerytury i renty

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery [...]

Kodeks cywilny

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks [...]


Przejdz na górę strony