20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

12.05.2021

Szansa na zwolnienie z podatku odsetek od odszkodowań?...

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował na swojej stronie internetowej o wniosku skierowanym do Ministra Finansów w sprawie kwalifikacji podatkowej odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji [...]

więcej

26.04.2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w sprawie zadośćuczynienia dla bliskich najciężej poszkodowanych...

Na stronie internetowej prezydent.pl poinformowano o skierowaniu przez Prezydenta do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Projekt zmian przewiduje dodanie w Kodeksie cywilnym [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Zaproszenie na konferencję „Konsument na rynku usług ubezpieczeniowych. Czy zagraża nam konsumeryzm?”

Zapraszamy na konferencję „Konsument na rynku usług ubezpieczeniowych. Czy zagraża nam konsumeryzm?” organizowaną przez Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej, IGUiOR, Stowarzyszenie Pro Motor oraz Centrum Studiów Konsumenckich Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, która odbędzie się w dniu 21 października 2015 r. w Centrum Konferencyjnym UOKiK w Warszawie.Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Komisja Nadzoru Finansowego i Rzecznik Ubezpieczonych.

Poniżej zamieszczamy program spotkania oraz odnośniki do stron umożliwiających rejestrację. Zachęcamy do udziału w wydarzeniu.

Konferencja

Konsument na rynku usług ubezpieczeniowych

Czy zagraża nam konsumeryzm?

 Centrum Konferencyjne UOKiK

Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1

 21 października, 2015

 

Program

 9.00-9.30     Rejestracja uczestników

9.30-10.00   Uroczyste otwarcie

            Wystąpienia otwierające: UOKiK, RzU, WZ PW, Pro Motor, IGUOR, KNF

 10.00-11.15   Sesja 1

Uwarunkowania regulacyjne ochrony konsumenckiej.

            Moderator:  Prof. dr hab. Jan Monkiewicz, Centrum Studiów Konsumenckich,                                                Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej

 

–  Konsument w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej: dokąd zmierzamy?                                               Marcin Orlicki, profesor UAM

–  Nowe zadania i możliwości UOKiK w zakresie ochrony konsumentów usług finansowych                              Dorota Karczewska,wiceprezes UOKiK

–  Nowe inicjatywy regulacyjne KNF w zakresie ochrony konsumentów na rynku ubezpieczeń                           Beata Baluta, dyrektor departamentu, KNF

 – Pytania i odpowiedzi

Przerwa na kawę

11.45-13.30    Sesja 2

Sądowe i pozasądowe systemy rozstrzygania sporów

            Moderator: Profesor Marcin Orlicki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 –  Wykorzystanie praktyk polubownych na rynku finansowym w Polsce oraz perspektywy ich rozwoju

            Iwona Torzewska, dyrektor departamentu, KNF

–  Ujednolicanie orzecznictwa sądowego na rynku ubezpieczeniowym z perspektywy doświadczeń RzU

             Aleksander Daszewski, radca prawny, Urząd RzU

–  Pozwy zbiorowe w ubezpieczeniach – dotychczasowe doświadczenia

            Anna Lengiewicz, partner zarządzający, kancelaria LWB

Pozasądowe systemy rozstrzygania sporów: założenia nowego systemu

            Paweł Zagaj, naczelnik wydziału, UOKiK

 – Pytania i odpowiedzi

Przerwa na lunch                       

 14.30-16.00   Sesja 3

Doświadczenia i praktyki biznesu w ochronie praw konsumentów.

            Moderator:  dr Stanisław Nowak, Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka,                                              

–  Pozasądowe rozstrzyganie roszczeń konsumenckich w Polsce. Doświadczenia Aegon

            Michał Biedzki, Prezes Zarządu Aegon

–  Inicjatywy prokonsumenckie i ograniczenia regulacyjne – doświadczenia Compensy w zakresie BLS

            Artur Borowiński, Prezes Zarządu Compensy

–  System zarządzania roszczeniami konsumenckimi w TUnŻ Skandia

            Paweł Ziemba, Prezes Zarządu TUnŻ Skandia

– Pytania i odpowiedzi

 – Podsumowanie dyskusji. Zakończenie konferencji.

Patronat medialny: „Gazeta Ubezpieczeniowa”, „Rozprawy Ubezpieczeniowe”, Wydawnictwo Poltext

Formularz rejestracyjny znajduje się po adresem: http://igu.org.pl/konf/2015/310-konsument-na-rynku-usug-ubezpieczeniowych.

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Odszkodowanie za wypadek na wakacja...

Wielkimi krokami zbliża się okres wakacyjnych wyjazdów. Choć większość urlopowiczów zdecyduje się pewnie na wakacje w upalnym słońcu, znajdą się i tacy, którzy z prz ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy...

Odszkodowanie z art. 446 § 3 kc jest przyznawane oddzielnie dla każdego z najbliższych członków rodziny zmarłego, określenie przeto jego „stosowności” uzależnione je ...

Więcej

Akty prawne

Wychowanie w trzeźwości

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o [...]

Emerytury i renty

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery [...]

Świadczenia pieniężne

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świad [...]


Przejdz na górę strony