23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

04.08.2021

PIDiPO przekazała stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach...

W dniu dzisiejszym nasza organizacja przekazała do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie usta [...]

więcej

20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Sąd Najwyższy o statusie poszkodowanego

W dniu 9 września br. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której stwierdził, że poszkodowany w wypadku komunikacyjnym nie jest konsumentem. Oznacza to, że osoby występujące z roszczeniem objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej nie będą mogły liczyć na podjęcie w ich sprawie działań przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Uchwała SN jest wynikiem zapytania sądu, który rozpatrywał apelację UNIQA TU S.A. od wyroku SOKiK utrzymującego decyzję Prezesa UOKiK. W decyzji Urząd uznał za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów działania ubezpieczyciela polegające na ograniczaniu zakresu odpowiedzialności wobec konsumentów realizujących roszczenie z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego. W sprawie zabrał głos także Rzecznik Ubezpieczonych, który kilka miesięcy temu skierował do Sądu Najwyższego oświadczenie zawierające istotny dla sprawy pogląd, w którym wskazał m.in. że, jeżeli poszkodowana osoba fizyczna zgłasza ubezpieczycielowi odpowiedzialności cywilnej sprawcy roszczenie odszkodowawcze, które nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, to można uznać, że zostają spełnione przesłanki do przyznania jej statusu konsumenta.

Komentując uchwałę Sądu Najwyższego, Prezes PIDiPO, Bartłomiej Krupa, wskazał na łamach „Dziennika Ubezpieczeniowego” (wydanie z dnia 10.09.2015 r.), że jeżeli rozstrzygnięcie SN o nieuznaniu poszkodowanego za konsumenta zostanie przywitane z radością przez ubezpieczycieli, to zapewne dlatego, że istnieje jeszcze sporo obszarów, w których względem osób dochodzących roszczeń z ubezpieczenia OC są stosowane praktyki naruszające ich zbiorowe interesy. Ponadto podkreślił, że „KNF nie wykazywał się wcześniej taką stanowczością jak UOKiK. To jednak zdaje się powoli zmieniać, a nadto nadchodzące skutki zmian w otoczeniu prawnym i tak wymuszą na ubezpieczycielach kolejne ustępstwa w stosunku do uzasadnionych roszczeń poszkodowanych”.

Orzeczenie SN skomentował także sam UOKiK, który na swojej stronie internetowej wskazał, że „W opinii UOKiK, status konsumenta przyznany powinien być każdej osobie fizycznej, o ile działa ona w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Zwracamy także uwagę na cel ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, którym jest ochrona słabszych, nieprofesjonalnych uczestników rynku przed naruszającymi ich interesy działaniami przedsiębiorców – profesjonalnych podmiotów”.

Zaproszenie na konferencję „Konsument na rynku usług ubezpieczeniowych. Czy zagraża nam konsumeryzm?”

Zapraszamy na konferencję „Konsument na rynku usług ubezpieczeniowych. Czy zagraża nam konsumeryzm?” organizowaną przez Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej, IGUiOR, Stowarzyszenie Pro Motor oraz Centrum Studiów Konsumenckich Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, która odbędzie się w dniu 21 października 2015 r. w Centrum Konferencyjnym UOKiK w Warszawie.Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Komisja Nadzoru Finansowego i Rzecznik Ubezpieczonych.

Poniżej zamieszczamy program spotkania oraz odnośniki do stron umożliwiających rejestrację. Zachęcamy do udziału w wydarzeniu.

Konferencja

Konsument na rynku usług ubezpieczeniowych

Czy zagraża nam konsumeryzm?

 Centrum Konferencyjne UOKiK

Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1

 21 października, 2015

 

Program

 9.00-9.30     Rejestracja uczestników

9.30-10.00   Uroczyste otwarcie

            Wystąpienia otwierające: UOKiK, RzU, WZ PW, Pro Motor, IGUOR, KNF

 10.00-11.15   Sesja 1

Uwarunkowania regulacyjne ochrony konsumenckiej.

            Moderator:  Prof. dr hab. Jan Monkiewicz, Centrum Studiów Konsumenckich,                                                Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej

 

–  Konsument w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej: dokąd zmierzamy?                                               Marcin Orlicki, profesor UAM

–  Nowe zadania i możliwości UOKiK w zakresie ochrony konsumentów usług finansowych                              Dorota Karczewska,wiceprezes UOKiK

–  Nowe inicjatywy regulacyjne KNF w zakresie ochrony konsumentów na rynku ubezpieczeń                           Beata Baluta, dyrektor departamentu, KNF

 – Pytania i odpowiedzi

Przerwa na kawę

11.45-13.30    Sesja 2

Sądowe i pozasądowe systemy rozstrzygania sporów

            Moderator: Profesor Marcin Orlicki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 –  Wykorzystanie praktyk polubownych na rynku finansowym w Polsce oraz perspektywy ich rozwoju

            Iwona Torzewska, dyrektor departamentu, KNF

–  Ujednolicanie orzecznictwa sądowego na rynku ubezpieczeniowym z perspektywy doświadczeń RzU

             Aleksander Daszewski, radca prawny, Urząd RzU

–  Pozwy zbiorowe w ubezpieczeniach – dotychczasowe doświadczenia

            Anna Lengiewicz, partner zarządzający, kancelaria LWB

Pozasądowe systemy rozstrzygania sporów: założenia nowego systemu

            Paweł Zagaj, naczelnik wydziału, UOKiK

 – Pytania i odpowiedzi

Przerwa na lunch                       

 14.30-16.00   Sesja 3

Doświadczenia i praktyki biznesu w ochronie praw konsumentów.

            Moderator:  dr Stanisław Nowak, Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka,                                              

–  Pozasądowe rozstrzyganie roszczeń konsumenckich w Polsce. Doświadczenia Aegon

            Michał Biedzki, Prezes Zarządu Aegon

–  Inicjatywy prokonsumenckie i ograniczenia regulacyjne – doświadczenia Compensy w zakresie BLS

            Artur Borowiński, Prezes Zarządu Compensy

–  System zarządzania roszczeniami konsumenckimi w TUnŻ Skandia

            Paweł Ziemba, Prezes Zarządu TUnŻ Skandia

– Pytania i odpowiedzi

 – Podsumowanie dyskusji. Zakończenie konferencji.

Patronat medialny: „Gazeta Ubezpieczeniowa”, „Rozprawy Ubezpieczeniowe”, Wydawnictwo Poltext

Formularz rejestracyjny znajduje się po adresem: http://igu.org.pl/konf/2015/310-konsument-na-rynku-usug-ubezpieczeniowych.

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

12 000 zł tytułem zadośćuczynienia ...

Latem 2006 roku doszło do tragicznego wypadku. Nieprawidłowo podjęty manewr wyprzedzania, zakończył się śmiercią młodego małżeństwa, które osierociło kilkunastoletni ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Przewidziane w art. 446 § 3 kc odszkodowanie obejmuje tylko takie szkody, które nie dają się sprecyzować i określić w konkretnych wartościach pieniężnych. Wyrażają s ...

Więcej

Akty prawne

Zmiana ustawy kodeks cywilny

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o zmiani [...]

Emerytury i renty

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery [...]

Wychowanie w trzeźwości

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o [...]


Przejdz na górę strony