28.10.2021

Dwunasty rok unikalnej ochrony ubezpieczeniowej dla członków PIDiPO...

Na mocy umowy generalnej PIDiPO z Compensa TU S.A. z dniem 1. listopada 2021 r. rozpocznie się kolejny, dwunasty już rok unikatowej na rynku doradców odszkodowawczych ochrony OC zawodowej. Ubezp [...]

więcej

26.10.2021

„DGP”: KNF kontroluje zakłady ubezpieczeń...

W „Dzienniku Gazecie Prawnej” w publikacji Łukasza Wilkowicza z dnia 11.10.2021 r. (nr 197 (5605)) można przeczytać o kontrolach prowadzonych u ubezpieczycieli przez Urząd Komisji Nadzoru Finans [...]

więcej

23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Sejm uchwalił ustawę o Rzeczniku Finansowym

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych z zadowoleniem przyjęła fakt, że w miniony piątek Sejm uchwalił ustawę o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym w brzmieniu uwzględniającym uwagi zgłoszone przez naszą organizację w toku prac nad projektem.  Warto przypomnieć, że pierwotna wersja ustawy nie napawała optymizmem. Znalazł się tam zapis o powołaniu Rzecznika Finansowego, którego zadaniem miało być rozpatrywanie skarg i wniosków w indywidualnych sprawach, wniesionych do niego na skutek nieuwzględnienia roszczeń klienta przez podmiot rynku finansowego w trybie rozpatrywania reklamacji, przewidzianym w projekcie. Jednocześnie posłowie zdefiniowali pojęcie klienta jako konsumenta lub przedsiębiorcy. Biorąc pod uwagę nierozstrzygnięte dotąd zagadnienie, czy osoba poszkodowana występująca z roszczeniem konsumentem jest, czy też nie, istniało realne zagrożenie, że osoby domagające się odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy, w ogóle nie będą mogły korzystać z trybu reklamacyjnego przewidzianego w ustawie. Co więcej, projekt w pierwotnym brzmieniu nie regulował kwestii dalszych losów Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, a tym samym należało przyjąć, że oznaczało to likwidację tego urzędu. W projekcie nie było także chociażby wzmianki dotyczącej uprawnień Rzecznika Finansowego do występowania o rozstrzygnięcie rozbieżności w orzecznictwie do Sądu Najwyższego. Tym samym proponowane zapisy, jako niekorzystne dla osób poszkodowanych i pozbawiające je dotychczasowego wsparcia, zostały w sposób stanowczy zakwestionowane przez Polską Izbę Doradców i Pośredników Odszkodowawczych zarówno w stanowisku dotyczącym poszczególnych zapisów, jak i liście otwartym wystosowanym do Przewodniczącej sejmowej Komisji Finansów Publicznych, Pani Krystyny Skowrońskiej.

Ustawa, choć procedowana w newralgicznym politycznie okresie, co wydawałoby się nie sprzyja legislacji, daje poszkodowanym realne wzmocnienie ich dotychczasowej pozycji w kontaktach z ubezpieczycielami. I to nie tylko z powodu możliwości złożenia reklamacji, na którą ubezpieczyciel będzie musiał udzielić odpowiedzi w określonym terminie. Równie ważne jest zwiększenie roli obecnego Rzecznika Ubezpieczonych, który dotąd mógł jedynie zwracać się do ubezpieczycieli lub prezentować swój pogląd. Po wejściu w życie ustawy, Rzecznik będzie dysponował realnymi narzędziami, które pozwolą, w co należy wierzyć, poprawić sytuację osób poszkodowanych w relacjach z ubezpieczycielami. Wydaje się, że już dawno nie mieliśmy do czynienia z tak istotną rewolucją w kwestii poszkodowanych, tym bardziej, że początek prac nad projektem zapowiadał zupełnie inny finał.

 

 

 

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Śmiertelne porażenie prądem – odpow...

Jak potwierdzają statystyki, co roku ponad 100 osób umiera na skutek porażenia prądem elektrycznym. Najczęstszą przyczyną wypadków jest niewłaściwe posługiwanie się ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia...

Generalny postulat sprawiedliwości, który głosi, że sytuacje podobne należy podobnie traktować. Przy określaniu wysokości zadośćuczynienia pieniężnego postulat ten j ...

Więcej

Akty prawne

Ubezpieczenia obowiązkowe

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpiec [...]

Świadczenia pieniężne

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świad [...]

Ubezpieczenie społeczne

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o [...]


Przejdz na górę strony