20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

12.05.2021

Szansa na zwolnienie z podatku odsetek od odszkodowań?...

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował na swojej stronie internetowej o wniosku skierowanym do Ministra Finansów w sprawie kwalifikacji podatkowej odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji [...]

więcej

26.04.2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w sprawie zadośćuczynienia dla bliskich najciężej poszkodowanych...

Na stronie internetowej prezydent.pl poinformowano o skierowaniu przez Prezydenta do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Projekt zmian przewiduje dodanie w Kodeksie cywilnym [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Program konferencji „Kancelarie odszkodowawcze jako uczestnicy rynku ubezpieczeniowego- wczoraj, dziś i jutro”

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości udziału w konferencji „Kancelarie odszkodowawcze jako uczestnicy rynku ubezpieczeniowego- wczoraj, dziś i jutro” organizowanej przez Polską Izbę Doradców i Pośredników Odszkodowawczych we współpracy z Ogólnopolską Izbą Pośredników i Przedstawicieli Firm Odszkodowawczych, informujemy, że ostateczny termin na zgłoszenie udziału w wydarzeniu został przedłużony do dnia 08.03.2015 r. Zgłoszenia oraz zapytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres Biura Izby: biuro@pidipo.pl. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja odbędzie się w dniu 24 marca 2015 r. w Centrum Konferencyjnym Adgar Plaza w Warszawie przy ul. Postępu 17a.

Poniżej przedstawiamy listę prelegentów wraz z tematami wystąpień:

Magdalena Barcicka „Działalność kancelarii odszkodowawczych z punktu widzenia praktyka rynku ubezpieczeniowego”;

mec. Andrzej Chróścicki „Zakres zagadnień wymagających regulacji prawnej w ewentualnej ustawie o doradztwie odszkodowawczym”;

mec. Aleksander Daszewski „Kancelarie odszkodowawcze jako uczestnicy rynku ubezpieczeniowego z perspektywy Rzecznika Ubezpieczonych”;

Bartłomiej Krupa „Kancelarie odszkodowawcze na rynku ubezpieczeniowym-ocena uwarunkowań prawnych i społeczno-gospodarczych”;

prof. Witold Modzelewski „Opodatkowanie odszkodowań i odsetek od odszkodowań podatkiem VAT i podatkiem dochodowym od osób fizycznych”;

prof. Jan Monkiewicz  „Tendencje rozwoju ochrony konsumenta na rynku ubezpieczeniowym”;

mec. Jakub Nawracała „Błędy i nieprawidłowości pełnomocników odszkodowawczych. Rola profesjonalnego pełnomocnika”;

mec. Joanna Smereczańska-Smulczyk „Kancelarie odszkodowawcze  i ich rola w  kompleksowym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych”.

Jednocześnie informujemy, że patronat medialny nad wydarzeniem objął „Miesięcznik Ubezpieczeniowy”.

 

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Świadczenia dla rodziny osoby zmarł...

Kierujący pojazdem marki Mercedes, w trakcie wyprzedzania autobusu zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzył się z prawidłowo poruszającym się samochodem osobowy ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Fakt uniewinnienia kierowcy samochodu, który spowodował wypadek śmiertelny nie ma wpływu na odpowiedzialność samoistnego posiadacza samochodu na zasadzie ryzyka (art ...

Więcej

Akty prawne

Ubezpieczenie społeczne

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o [...]

Nadzór ubezpieczeniowy i Rzecznik Ubezpieczonych

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze [...]

Zmiana ustawy kodeks cywilny

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o zmiani [...]


Przejdz na górę strony