20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

12.05.2021

Szansa na zwolnienie z podatku odsetek od odszkodowań?...

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował na swojej stronie internetowej o wniosku skierowanym do Ministra Finansów w sprawie kwalifikacji podatkowej odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji [...]

więcej

26.04.2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w sprawie zadośćuczynienia dla bliskich najciężej poszkodowanych...

Na stronie internetowej prezydent.pl poinformowano o skierowaniu przez Prezydenta do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Projekt zmian przewiduje dodanie w Kodeksie cywilnym [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

„Kancelarie odszkodowawcze jako uczestnicy rynku ubezpieczeniowego- wczoraj, dziś i jutro”-zaproszenie na konferencję

PIDiPO z przyjemnością informuje, że w dniu 24 marca 2015 r. w Warszawie odbędzie się długo wyczekiwane na rynku usług odszkodowawczych wydarzenie dedykowane wszystkim, którym bliska jest tematyka związana z tym sektorem. Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych we współpracy z Ogólnopolską Izbą Pośredników i Przedstawicieli Firm Odszkodowawczych organizują konferencję pod nazwą „Kancelarie odszkodowawcze jako uczestnicy rynku ubezpieczeniowego- wczoraj, dziś i jutro”. Konferencja ma być okazją do szerszego spojrzenia na działalność podmiotów funkcjonujących na rynku usług odszkodowawczych z różnych perspektyw. Jej założeniem jest analiza doświadczeń podmiotów działających w tym sektorze w ujęciu historycznym, jak i próba skonfrontowania obecnych realiów z pojawiającymi się w tym zakresie postulatami de lege ferenda, nie tylko w odniesieniu do działalności samych kancelarii, ale także całego rynku ubezpieczeniowego. Wśród prelegentów znajdą się wybitni przedstawiciele nauki, w tym z zakresu prawa ubezpieczeniowego, konsumenckiego i podatkowego, a także praktycy działający w branży ubezpieczeniowej.

Wydarzenie ma być przede wszystkim okazją do wymiany poglądów, a także próbą obiektywnej analizy roli kancelarii odszkodowawczych na rynku usług ubezpieczeniowych. W ramach konferencji przewidziano także panel dyskusyjny, który będzie stanowił znakomitą okazję do wymiany spostrzeżeń i opinii wszystkich przedstawicieli rynku ubezpieczeniowego. W ramach prelekcji zaplanowano omówienie różnych aspektów związanych z funkcjonowaniem kancelarii odszkodowawczych oraz rynkiem ubezpieczeniowym, w tym z zakresu ochrony konsumenta, zagadnień prawnopodatkowych dotyczących dochodzenia i wypłaty roszczeń odszkodowawczych, a także doświadczeń przedstawicieli kancelarii i ubezpieczycieli wynikających z ich dotychczasowej współpracy.

Informujemy, że udział w konferencji jest bezpłatny. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie udziału do dnia 30.01.2015 r. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać pod adresem emailowym Biura Izby: biuro@pidipo.pl. Szczegółowy program konferencji wraz z listą prelegentów zostanie przedstawiony w najbliższym czasie.

 

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Wygrana batalia sądowa o zniesienie...

W 2007 r. w Krakowie miało miejsce zdarzenie drogowe z udziałem pieszego i samochodu. Wypadek okazał się tragiczny w skutkach dla bezbronnego pieszego. Poszkodowany, ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

O tym, że wypadek nastąpił wyłącznie z winy poszkodowanego nie można mówić dopóty, dopóki się nie ustali, że kierowca samochodu uczynił wszystko, co stosownie do kon ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks postępowania karnego

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks p [...]

Kodeks wykroczeń

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wy [...]

Zmiana ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po roz [...]


Przejdz na górę strony