23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

04.08.2021

PIDiPO przekazała stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach...

W dniu dzisiejszym nasza organizacja przekazała do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie usta [...]

więcej

20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

„Kancelarie odszkodowawcze jako uczestnicy rynku ubezpieczeniowego- wczoraj, dziś i jutro”-zaproszenie na konferencję

PIDiPO z przyjemnością informuje, że w dniu 24 marca 2015 r. w Warszawie odbędzie się długo wyczekiwane na rynku usług odszkodowawczych wydarzenie dedykowane wszystkim, którym bliska jest tematyka związana z tym sektorem. Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych we współpracy z Ogólnopolską Izbą Pośredników i Przedstawicieli Firm Odszkodowawczych organizują konferencję pod nazwą „Kancelarie odszkodowawcze jako uczestnicy rynku ubezpieczeniowego- wczoraj, dziś i jutro”. Konferencja ma być okazją do szerszego spojrzenia na działalność podmiotów funkcjonujących na rynku usług odszkodowawczych z różnych perspektyw. Jej założeniem jest analiza doświadczeń podmiotów działających w tym sektorze w ujęciu historycznym, jak i próba skonfrontowania obecnych realiów z pojawiającymi się w tym zakresie postulatami de lege ferenda, nie tylko w odniesieniu do działalności samych kancelarii, ale także całego rynku ubezpieczeniowego. Wśród prelegentów znajdą się wybitni przedstawiciele nauki, w tym z zakresu prawa ubezpieczeniowego, konsumenckiego i podatkowego, a także praktycy działający w branży ubezpieczeniowej.

Wydarzenie ma być przede wszystkim okazją do wymiany poglądów, a także próbą obiektywnej analizy roli kancelarii odszkodowawczych na rynku usług ubezpieczeniowych. W ramach konferencji przewidziano także panel dyskusyjny, który będzie stanowił znakomitą okazję do wymiany spostrzeżeń i opinii wszystkich przedstawicieli rynku ubezpieczeniowego. W ramach prelekcji zaplanowano omówienie różnych aspektów związanych z funkcjonowaniem kancelarii odszkodowawczych oraz rynkiem ubezpieczeniowym, w tym z zakresu ochrony konsumenta, zagadnień prawnopodatkowych dotyczących dochodzenia i wypłaty roszczeń odszkodowawczych, a także doświadczeń przedstawicieli kancelarii i ubezpieczycieli wynikających z ich dotychczasowej współpracy.

Informujemy, że udział w konferencji jest bezpłatny. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie udziału do dnia 30.01.2015 r. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać pod adresem emailowym Biura Izby: biuro@pidipo.pl. Szczegółowy program konferencji wraz z listą prelegentów zostanie przedstawiony w najbliższym czasie.

 

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Wypłata środków z OFE na rzecz żony...

Śmierć członka rodziny jest z pewnością wydarzeniem, które całkowicie zmienia sposób życia i myślenia. Bardzo często bliskim zmarłego trudno zorientować się w nowej ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 lipca 19...

Szczególny charakter świadczenia, jakim jest przewidziane w art. 445 § 1 kc zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, nie pozwala stosować do niego w sposób mec ...

Więcej

Akty prawne

Zmiana ustawy kodeks cywilny

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o zmiani [...]

Świadczenia pieniężne

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świad [...]

Ubezpieczenie społeczne

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o [...]


Przejdz na górę strony