28.07.2022

Nowe Rekomendacje KNF – komentarz Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych...

W najnowszej publikacji portalu prawo.pl zacytowano wypowiedzi Magdaleny Rok-Konopy - Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych odnoszące się do nowych Rekomendacji KNF dotycz [...]

więcej

08.07.2022

Komentarz PIDIPO w portalu Interia.pl w publikacji z 8 lipca 2022...

Portal Interia.pl w publikacji red. Irminy Brachacz cytuje informacje przekazane przez Alberta Demidowskiego - Wiceprezesa Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Artykuł opis [...]

więcej

03.06.2022

Spór o nowe rekomendacje KNF...

W toczących się pracach dotyczących nowych rekomendacji w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych trwa wymiana argumentów pomiędzy ubezpieczycielami, a pełnomocnikami poszkodowanych i warsztata [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Przedstawiciele PIDiPO wzięli udział w konferencji poświęconej kancelariom odszkodowawczym

Przedstawiciele PIDiPO wzięli udział w konferencji zatytułowanej „Kancelarie odszkodowawcze i ich rola w dochodzeniu roszczeń wobec zakładów ubezpieczeń” zorganizowanej przez Katedrę Prawa Ubezpieczeniowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz TNOiK „Dom Organizatora”, która odbyła się 3. grudnia br. w Warszawie. Przedmiotem konferencji były zagadnienia związane z funkcjonowaniem kancelarii odszkodowawczych na rynku ubezpieczeniowym, w tym dotyczące udziału tych podmiotów w postępowaniach przed ubezpieczycielami, a także wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Podczas konferencji poruszono również zagadnienia związane z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, a także sporo uwagi poświęcono problematyce wprowadzenia regulacji prawnej statusu doradców i kancelarii odszkodowawczych.

W panelu dyskusyjnym poświęconym omówieniu tematów będących przedmiotem wygłoszonych referatów, Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych podkreślił rolę kancelarii odszkodowawczych w procesie dochodzenia roszczeń. Jednocześnie wskazał, że doradcy zrzeszeni w Izbie  prawie od początku jej istnienia korzystają z ochrony ubezpieczeniowej, która gwarantuje ich klientom bezpieczeństwo i daje rękojmię  rzetelności tych podmiotów, potwierdzoną bezszkodowym przebiegiem ubezpieczenia. Uczestnicy dyskusji niemal zgodnie przyznali, że kancelarie odszkodowawcze powstały odpowiadając na potrzeby społeczne związane z jednej strony z negatywnym odbiorem postępowania ubezpieczycieli, z drugiej zaś z możliwością uzyskania odszkodowania bez konieczności ponoszenia opłat wstępnych.

W trakcie konferencji poruszono również zagadnienia związane z etyką zawodową, a także koniecznością jej dostosowania do standardów obowiązujących chociażby adwokatów czy radców prawnych. Ta problematyka jest szczególnie bliska naszej organizacji, której jednym z zadań statutowych jest m.in. ustanawianie i promowanie dobrych praktyk wśród członków Izby i innych przedsiębiorców z branży doradztwa i pośrednictwa odszkodowawczego. PIDiPO stale bowiem podejmuje działania zmierzające do zapewnienia najwyższych standardów usług świadczonych przez podmioty rynku odszkodowawczego, o czym świadczy chociażby prowadzona kontrola wzorców umów stosowanych przez członków organizacji w zakresie ich zgodności z szeroko rozumianym prawem konsumenckim. Należy sobie jedynie życzyć, żeby podobnym poziomem zapisów umownych mogli się pochwalić ubezpieczyciele. Jak wynika  z Raportu Rzecznika Ubezpieczonych poświęconego klauzulom abuzywnym w działalności ubezpieczeniowej, już 128 postanowień stosowanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia zostało uznanych za niedozwolone, co tym samym potwierdza, że kancelarie odszkodowawcze mają na tym rynku jeszcze sporo do zrobienia.

Publikacje

12.04.2022

„Jeszcze w zielone gramy … ” B...

„Jeszcze w zielone gramy…” Nie mam wątpliwości, że rynek prawniczy zyskał na zjawisku [...]

więcej

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

Studium przypadków

Zadośćuczynienie dla dziecka poszko...

Jak powszechnie wiadomo - na wsi wypadek może przydarzyć się każdemu: rolnikowi, osobom, które pomagają mu w pracy, z nim mieszkają, a nawet tym, którzy go odwiedzaj ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy...

Pod rządem kodeksu cywilnego (art. 444 § 2) jest nadal aktualna wyrażona w orzecznictwie Sądu Najwyższego wykładnia art. 161 § 2 kz, że prawo poszkodowanego z wypadk ...

Więcej

Akty prawne

Świadczenia pieniężne

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świad [...]

Kodeks wykroczeń

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wy [...]

Emerytury i renty

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery [...]


Przejdz na górę strony