28.10.2021

Dwunasty rok unikalnej ochrony ubezpieczeniowej dla członków PIDiPO...

Na mocy umowy generalnej PIDiPO z Compensa TU S.A. z dniem 1. listopada 2021 r. rozpocznie się kolejny, dwunasty już rok unikatowej na rynku doradców odszkodowawczych ochrony OC zawodowej. Ubezp [...]

więcej

26.10.2021

„DGP”: KNF kontroluje zakłady ubezpieczeń...

W „Dzienniku Gazecie Prawnej” w publikacji Łukasza Wilkowicza z dnia 11.10.2021 r. (nr 197 (5605)) można przeczytać o kontrolach prowadzonych u ubezpieczycieli przez Urząd Komisji Nadzoru Finans [...]

więcej

23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Prezes PIDiPO o sukcesie kancelarii odszkodowawczych w zakresie roszczeń z art. 448 k.c. w „Pulsie Biznesu”

W wydaniu dziennika „Puls Biznesu” z dnia 23.10.2014 r. ukazała się publikacja na temat roszczeń z art. 448 k.c. i ich wpływu na sytuację rynku ubezpieczeń. W artykule zatytułowanym „Słony rachunek za stare polisy” red. Mariusza Gawrychowskiego podkreślono przełom w dotychczasowej polityce największego gracza na rynku ubezpieczycieli, który po wydanym niedawno uzasadnieniu do postanowienia składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2014 r., sygn. akt III CZP 2/14, zmienił dotychczasową praktykę i zaczął uznawać roszczenia zgłaszane na podstawie art. 448 k.c. Jak wskazano w publikacji, gra idzie o dużą stawkę, ponieważ potencjalne roszczenia związane z zadośćuczynieniem za naruszenie dóbr osobistych tylko w przypadku jednego z członków Izby, tj. Votum S.A. mogą sięgać wraz z odsetkami nawet 400 mln złotych. A to nie koniec. Jak podkreślił Prezes PIDiPO, Bartłomiej Krupa, należy się spodziewać, że w najbliższych miesiącach liczba spraw uprawnionych do tych świadczeń może znacznie wzrosnąć. Najwięcej z nich trafi zapewne do PZU S.A., do którego w latach 90. należała znaczna część rynku ubezpieczeń.

Członkowie PIDiPO od dawna prowadzą konsekwentną politykę zmierzającą do piętnowania postępowania tych ubezpieczycieli, którzy bezpodstawnie odmawiają wypłaty świadczeń z art. 448 k.c. W tym celu doradcy odszkodowawczy zrzeszeni w Izbie podjęli szereg działań zmierzających do rewizji stanowiska zakładów ubezpieczeń, które odmawiały przyjęcia odpowiedzialności w zakresie roszczeń o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych, kierując na przełomie roku ponad 1,5 tys. skarg do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Sama zmiana polityki największego gracza na rynku to oczywiście powód do zadowolenia, ale jak podkreśla Prezes Izby, organizacja, którą kieruje nadal będzie bacznie obserwować postępowanie ubezpieczycieli w tych sprawach. W przypadku, gdy wypłacane kwoty będą rażąco niskie lub nieadekwatne do stopnia wykazanej krzywdy, Izba nie wyklucza dalszych działań związanych z kierowaniem skarg do Komisji Nadzoru Finansowego i organów ochrony konsumentów.

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Odszkodowanie dla motocyklisty...

Motocyklistów kojarzymy najczęściej z dużą prędkością i niekiedy ryzykowną jazdą. Rzadko jednak uświadamiamy sobie, że są oni szczególnie narażeni na wypadki drogowe ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 listopad...

Za przyczynienie się do powstania szkody może być uznane tylko takie zachowanie poszkodowanego, które w ramach normalnego związku przyczynowego stanowi współprzyczyn ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks postępowania karnego

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks p [...]

Kodeks karny

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks k [...]

Działalność ubezpieczeniowa

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działaln [...]


Przejdz na górę strony