20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

12.05.2021

Szansa na zwolnienie z podatku odsetek od odszkodowań?...

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował na swojej stronie internetowej o wniosku skierowanym do Ministra Finansów w sprawie kwalifikacji podatkowej odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji [...]

więcej

26.04.2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w sprawie zadośćuczynienia dla bliskich najciężej poszkodowanych...

Na stronie internetowej prezydent.pl poinformowano o skierowaniu przez Prezydenta do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Projekt zmian przewiduje dodanie w Kodeksie cywilnym [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Prezes PIDiPO o sukcesie kancelarii odszkodowawczych w zakresie roszczeń z art. 448 k.c. w „Pulsie Biznesu”

W wydaniu dziennika „Puls Biznesu” z dnia 23.10.2014 r. ukazała się publikacja na temat roszczeń z art. 448 k.c. i ich wpływu na sytuację rynku ubezpieczeń. W artykule zatytułowanym „Słony rachunek za stare polisy” red. Mariusza Gawrychowskiego podkreślono przełom w dotychczasowej polityce największego gracza na rynku ubezpieczycieli, który po wydanym niedawno uzasadnieniu do postanowienia składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2014 r., sygn. akt III CZP 2/14, zmienił dotychczasową praktykę i zaczął uznawać roszczenia zgłaszane na podstawie art. 448 k.c. Jak wskazano w publikacji, gra idzie o dużą stawkę, ponieważ potencjalne roszczenia związane z zadośćuczynieniem za naruszenie dóbr osobistych tylko w przypadku jednego z członków Izby, tj. Votum S.A. mogą sięgać wraz z odsetkami nawet 400 mln złotych. A to nie koniec. Jak podkreślił Prezes PIDiPO, Bartłomiej Krupa, należy się spodziewać, że w najbliższych miesiącach liczba spraw uprawnionych do tych świadczeń może znacznie wzrosnąć. Najwięcej z nich trafi zapewne do PZU S.A., do którego w latach 90. należała znaczna część rynku ubezpieczeń.

Członkowie PIDiPO od dawna prowadzą konsekwentną politykę zmierzającą do piętnowania postępowania tych ubezpieczycieli, którzy bezpodstawnie odmawiają wypłaty świadczeń z art. 448 k.c. W tym celu doradcy odszkodowawczy zrzeszeni w Izbie podjęli szereg działań zmierzających do rewizji stanowiska zakładów ubezpieczeń, które odmawiały przyjęcia odpowiedzialności w zakresie roszczeń o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych, kierując na przełomie roku ponad 1,5 tys. skarg do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Sama zmiana polityki największego gracza na rynku to oczywiście powód do zadowolenia, ale jak podkreśla Prezes Izby, organizacja, którą kieruje nadal będzie bacznie obserwować postępowanie ubezpieczycieli w tych sprawach. W przypadku, gdy wypłacane kwoty będą rażąco niskie lub nieadekwatne do stopnia wykazanej krzywdy, Izba nie wyklucza dalszych działań związanych z kierowaniem skarg do Komisji Nadzoru Finansowego i organów ochrony konsumentów.

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Wypadek w kopalni – nie tylko świad...

Kopalnia to szczególne miejsce pracy. Praca pod ziemią wiąże się ze specyficznymi zagrożeniami, niespotykanymi w przypadku innych zawodów. Urazy, których doznają gór ...

Więcej

Orzecznictwo

Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 13 mar...

Uzasadnione i konieczne koszty pomocy świadczonej przez osobę mającą niezbędne kwalifikacje zawodowe, poniesione przez poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym p ...

Więcej

Akty prawne

Nadzór ubezpieczeniowy i Rzecznik Ubezpieczonych

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze [...]

Zmiana ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po roz [...]

Wychowanie w trzeźwości

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o [...]


Przejdz na górę strony