23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

04.08.2021

PIDiPO przekazała stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach...

W dniu dzisiejszym nasza organizacja przekazała do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie usta [...]

więcej

20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Doradcy odszkodowawczy zrzeszeni w PIDiPO zapoznali się z założeniami systemu HBT Index

W dniu 21.10.2014 r. we Wrocławiu odbyło spotkanie władz PIDiPO i HBT Index połączone z prezentacją systemu HBT Index przeznaczonego do oceny medycznych następstw urazów związanych m.in. ze zdarzeniami komunikacyjnymi. Podczas wystąpienia plenarnego skierowanego do członków Izby dr Waldemar Truszkiewicz oraz dr Michał Brodzki przedstawili założenia związane z przeznaczeniem systemu oraz zaprezentowali sposób ustalania następstw medycznych szkód doznanych przez poszkodowanego. Jak podkreślali autorzy programu, system bierze pod uwagę wiele czynników, takich jak: rozstrój zdrowia, obrażenia ciała – z uwzględnieniem ich lokalizacji, rozległości i ciężkości, a także elementy mające wpływ na ból i cierpienie, rokowania na przyszłość, występowanie powikłań, obecność trwałych i przejściowych ograniczeń funkcji, a także uciążliwość leczenia, zmianę jakości życia, niezbędną wymaganą pomoc oraz wpływ na stan obecny wcześniejszych chorób bądź przebytych urazów.

Członkowie Izby aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadając szereg pytań związanych ze szczegółami funkcjonowania systemu, a także wskazując na konieczność zapewnienia takiej oceny wszystkich następstw szkody osobowej, aby uwzględniała ona elementy podnoszone w orzecznictwie sądowym i nie zaburzała istoty zadośćuczynienia jako świadczenia przysługującego za doznaną krzywdę. Jednocześnie Izba będzie nadal wnikliwie śledzić dalsze prace nad tym i innymi systemami, podejmując działania zmierzające do przeciwdziałania jakimkolwiek rozwiązaniom, które mogłyby doprowadzić do wypaczenia kompensacyjnej funkcji świadczeń służących naprawieniu szkody na osobie.

Zamykając spotkanie Prezes Izby Bartłomiej Krupa wskazał, że doradcy odszkodowawczy dostrzegają niedoskonałości związane z określaniem zdrowotnych następstw wypadków w oparciu o tabelę uszczerbku na zdrowiu, niemniej jednak przystąpienie do jakichkolwiek nowych standardów powinno być wynikiem szerokiej dyskusji wszystkich członków środowiska ubezpieczeniowego. Ocena przydatności każdego nowego rozwiązania musi być wynikiem szczegółowej analizy jego założeń, tak więc członkowie Izby będą mieli możliwość testów, na podstawie których będą formułowane dalsze wnioski.

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Doradca obala ustalenia postępowani...

W miejscowości T. doszło do wypadku komunikacyjnego. Motocyklista jadący ulicą z pierwszeństwem przejazdu zderzył się z samochodem osobowym wyjeżdżającym z drogi pod ...

Więcej

Orzecznictwo

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 paździ...

Najbliższemu członkowi rodziny zmarłego przysługuje na podstawie art. 448 k.c. w związku z art. 24 § 1 k.c. zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, gdy śmie ...

Więcej

Akty prawne

Emerytury i renty

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery [...]

Działalność ubezpieczeniowa

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działaln [...]

Kodeks wykroczeń

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wy [...]


Przejdz na górę strony