28.07.2022

Nowe Rekomendacje KNF – komentarz Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych...

W najnowszej publikacji portalu prawo.pl zacytowano wypowiedzi Magdaleny Rok-Konopy - Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych odnoszące się do nowych Rekomendacji KNF dotycz [...]

więcej

08.07.2022

Komentarz PIDIPO w portalu Interia.pl w publikacji z 8 lipca 2022...

Portal Interia.pl w publikacji red. Irminy Brachacz cytuje informacje przekazane przez Alberta Demidowskiego - Wiceprezesa Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Artykuł opis [...]

więcej

03.06.2022

Spór o nowe rekomendacje KNF...

W toczących się pracach dotyczących nowych rekomendacji w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych trwa wymiana argumentów pomiędzy ubezpieczycielami, a pełnomocnikami poszkodowanych i warsztata [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Doradcy odszkodowawczy zrzeszeni w PIDiPO zapoznali się z założeniami systemu HBT Index

W dniu 21.10.2014 r. we Wrocławiu odbyło spotkanie władz PIDiPO i HBT Index połączone z prezentacją systemu HBT Index przeznaczonego do oceny medycznych następstw urazów związanych m.in. ze zdarzeniami komunikacyjnymi. Podczas wystąpienia plenarnego skierowanego do członków Izby dr Waldemar Truszkiewicz oraz dr Michał Brodzki przedstawili założenia związane z przeznaczeniem systemu oraz zaprezentowali sposób ustalania następstw medycznych szkód doznanych przez poszkodowanego. Jak podkreślali autorzy programu, system bierze pod uwagę wiele czynników, takich jak: rozstrój zdrowia, obrażenia ciała – z uwzględnieniem ich lokalizacji, rozległości i ciężkości, a także elementy mające wpływ na ból i cierpienie, rokowania na przyszłość, występowanie powikłań, obecność trwałych i przejściowych ograniczeń funkcji, a także uciążliwość leczenia, zmianę jakości życia, niezbędną wymaganą pomoc oraz wpływ na stan obecny wcześniejszych chorób bądź przebytych urazów.

Członkowie Izby aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadając szereg pytań związanych ze szczegółami funkcjonowania systemu, a także wskazując na konieczność zapewnienia takiej oceny wszystkich następstw szkody osobowej, aby uwzględniała ona elementy podnoszone w orzecznictwie sądowym i nie zaburzała istoty zadośćuczynienia jako świadczenia przysługującego za doznaną krzywdę. Jednocześnie Izba będzie nadal wnikliwie śledzić dalsze prace nad tym i innymi systemami, podejmując działania zmierzające do przeciwdziałania jakimkolwiek rozwiązaniom, które mogłyby doprowadzić do wypaczenia kompensacyjnej funkcji świadczeń służących naprawieniu szkody na osobie.

Zamykając spotkanie Prezes Izby Bartłomiej Krupa wskazał, że doradcy odszkodowawczy dostrzegają niedoskonałości związane z określaniem zdrowotnych następstw wypadków w oparciu o tabelę uszczerbku na zdrowiu, niemniej jednak przystąpienie do jakichkolwiek nowych standardów powinno być wynikiem szerokiej dyskusji wszystkich członków środowiska ubezpieczeniowego. Ocena przydatności każdego nowego rozwiązania musi być wynikiem szczegółowej analizy jego założeń, tak więc członkowie Izby będą mieli możliwość testów, na podstawie których będą formułowane dalsze wnioski.

Publikacje

12.04.2022

„Jeszcze w zielone gramy … ” B...

„Jeszcze w zielone gramy…” Nie mam wątpliwości, że rynek prawniczy zyskał na zjawisku [...]

więcej

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

Studium przypadków

Skuteczna walka w sądzie o adekwatn...

Uzyskaniem ponad ćwierćmilionowego odszkodowania zakończyło się postępowanie dotyczące roszczeń poszkodowanego Mirosława W.*, reprezentowanego przez Kancelarię Codex ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

W obowiązującym stanie prawnym, definiując pojęcie „rodziny” można - jak trafnie wskazuje się w piśmiennictwie - użyć następujących kryteriów: pokrewieństwo, małżeńs ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks postępowania karnego

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks p [...]

Emerytury i renty

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery [...]

Kodeks wykroczeń

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wy [...]


Przejdz na górę strony