20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

12.05.2021

Szansa na zwolnienie z podatku odsetek od odszkodowań?...

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował na swojej stronie internetowej o wniosku skierowanym do Ministra Finansów w sprawie kwalifikacji podatkowej odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji [...]

więcej

26.04.2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w sprawie zadośćuczynienia dla bliskich najciężej poszkodowanych...

Na stronie internetowej prezydent.pl poinformowano o skierowaniu przez Prezydenta do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Projekt zmian przewiduje dodanie w Kodeksie cywilnym [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Doradcy odszkodowawczy zrzeszeni w PIDiPO zapoznali się z założeniami systemu HBT Index

W dniu 21.10.2014 r. we Wrocławiu odbyło spotkanie władz PIDiPO i HBT Index połączone z prezentacją systemu HBT Index przeznaczonego do oceny medycznych następstw urazów związanych m.in. ze zdarzeniami komunikacyjnymi. Podczas wystąpienia plenarnego skierowanego do członków Izby dr Waldemar Truszkiewicz oraz dr Michał Brodzki przedstawili założenia związane z przeznaczeniem systemu oraz zaprezentowali sposób ustalania następstw medycznych szkód doznanych przez poszkodowanego. Jak podkreślali autorzy programu, system bierze pod uwagę wiele czynników, takich jak: rozstrój zdrowia, obrażenia ciała – z uwzględnieniem ich lokalizacji, rozległości i ciężkości, a także elementy mające wpływ na ból i cierpienie, rokowania na przyszłość, występowanie powikłań, obecność trwałych i przejściowych ograniczeń funkcji, a także uciążliwość leczenia, zmianę jakości życia, niezbędną wymaganą pomoc oraz wpływ na stan obecny wcześniejszych chorób bądź przebytych urazów.

Członkowie Izby aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadając szereg pytań związanych ze szczegółami funkcjonowania systemu, a także wskazując na konieczność zapewnienia takiej oceny wszystkich następstw szkody osobowej, aby uwzględniała ona elementy podnoszone w orzecznictwie sądowym i nie zaburzała istoty zadośćuczynienia jako świadczenia przysługującego za doznaną krzywdę. Jednocześnie Izba będzie nadal wnikliwie śledzić dalsze prace nad tym i innymi systemami, podejmując działania zmierzające do przeciwdziałania jakimkolwiek rozwiązaniom, które mogłyby doprowadzić do wypaczenia kompensacyjnej funkcji świadczeń służących naprawieniu szkody na osobie.

Zamykając spotkanie Prezes Izby Bartłomiej Krupa wskazał, że doradcy odszkodowawczy dostrzegają niedoskonałości związane z określaniem zdrowotnych następstw wypadków w oparciu o tabelę uszczerbku na zdrowiu, niemniej jednak przystąpienie do jakichkolwiek nowych standardów powinno być wynikiem szerokiej dyskusji wszystkich członków środowiska ubezpieczeniowego. Ocena przydatności każdego nowego rozwiązania musi być wynikiem szczegółowej analizy jego założeń, tak więc członkowie Izby będą mieli możliwość testów, na podstawie których będą formułowane dalsze wnioski.

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Odszkodowanie za poważne urazy...

Piesi nie zawsze są bezpieczni na drodze. Nawet jeśli przestrzegają zasad bezpiecznego poruszania się po jezdni, wypadek komunikacyjny może mieć bardzo poważne konse ...

Więcej

Orzecznictwo

Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 12 kwi...

Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza p ...

Więcej

Akty prawne

Działalność ubezpieczeniowa

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działaln [...]

Kodeks postępowania karnego

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks p [...]

Świadczenia pieniężne

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świad [...]


Przejdz na górę strony