28.07.2022

Nowe Rekomendacje KNF – komentarz Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych...

W najnowszej publikacji portalu prawo.pl zacytowano wypowiedzi Magdaleny Rok-Konopy - Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych odnoszące się do nowych Rekomendacji KNF dotycz [...]

więcej

08.07.2022

Komentarz PIDIPO w portalu Interia.pl w publikacji z 8 lipca 2022...

Portal Interia.pl w publikacji red. Irminy Brachacz cytuje informacje przekazane przez Alberta Demidowskiego - Wiceprezesa Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Artykuł opis [...]

więcej

03.06.2022

Spór o nowe rekomendacje KNF...

W toczących się pracach dotyczących nowych rekomendacji w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych trwa wymiana argumentów pomiędzy ubezpieczycielami, a pełnomocnikami poszkodowanych i warsztata [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Sąd Najwyższy nie dopatrzył się niewyjaśnionych wątpliwości wokół art. 448 k.c.

Dnia 27 czerwca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów wydał postanowienie (III CZP 2/14) o odmowie podjęcia uchwały w odpowiedzi na pytanie Rzecznika Ubezpieczonych o następującej treści: Czy osobie najbliższej przysługuje z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę wynikającą z naruszenia jej dobra osobistego w postaci szczególnej więzi emocjonalnej ze zmarłym, nawet gdy śmierć nastąpiła przed dniem 3 sierpnia 2008 r.?

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym, jeżeli skład Sądu Najwyższego uzna, że przedstawione mu zagadnienie wymaga wyjaśnienia, a rozbieżności – rozstrzygnięcia, podejmuje uchwałę, w przeciwnym razie odmawia jej podjęcia. Mając na uwadze fakt, że Sąd Najwyższy już kilkukrotnie powtarzał swoje stanowisko w zakresie możliwości zasądzenia, w tym od zakładu ubezpieczeń, zadośćuczynienia z tytułu utraty osoby bliskiej na podstawie art. 448 k.c., można przypuszczać, że kwestię tę Sąd uznał za jednoznacznie rozstrzygniętą we wcześniejszych judykatach. Orzeczenia te wskazywał w swoim wniosku sam Rzecznik Ubezpieczonych (wyrok z dnia 14.01.2010, sygn. akt IV CSK 307/09; uchwała z dnia 22.10.2010 r. sygn. akt III CZP 76/10; wyrok z 10.11.2010 sygn. akt II CSK 248/10; wyrok z 11.05.2011 sygn. akt I CSK 621/10; wyrok z 25.05.2011 sygn. akt II CSK 537/10, 13.07.2011 sygn. akt III CZP 32/11; wyrok z dnia 05.10.2011 sygn. akt IV CSK 10/11; uchwała z 15.03.2012 sygn. akt I CSK 314/11, 07.11.2012 sygn. akt III CZP 67/12 uchwała z 20.12.2012 sygn. akt III CZP 93/12).

Oczywiście uchwała, w przypadku wpisania do księgi zasad prawnych, miałaby wzmocniony walor, niemniej jednak linia orzecznicza Sądu Najwyższego jest na tyle wyraźna, że nawet najwięksi ubezpieczeniowi sceptycy tej koncepcji zapewne nie oczekują, iż postanowienie ograniczy skuteczność roszczeń z art. 448 k.c. Szczegóły zapatrywania Sądu będą znane najprawdopodobniej jesienią, tak więc można się liczyć z tym, że ubezpieczyciele, którzy przyjęli „oszczędnościową” postawę, wykorzystają sytuację aby w okresie urlopowym nie dokonywać radykalnych zmian w zakresie uznania roszczeń, których liczba już teraz uległa znaczącej kumulacji.

Na rozstrzygniecie oczekuje wciąż kilka tysięcy skarg złożonych do UOKiK-u, na PZU i Wartę. Ta ostatnia, jednak w odróżnieniu od największego gracza, złagodziła swoją politykę. Również w przypadku PZU można zaobserwować merytoryczne czynności likwidacyjne w postępowaniach związanych z art. 448 k.c. W szczególności chodzi tu o przeprowadzanie na szeroką skalę wywiadów środowiskowych, co wskazuje na dążenie do rzeczywistego rozpatrzenia roszczeń, a nie jedynie formalnego ich odrzucenia z powołaniem na wątpliwości o charakterze prawnym.

Publikacje

12.04.2022

„Jeszcze w zielone gramy … ” B...

„Jeszcze w zielone gramy…” Nie mam wątpliwości, że rynek prawniczy zyskał na zjawisku [...]

więcej

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

Studium przypadków

Odszkodowanie za wypadek w autobusi...

Wydaje się, że korzystanie z komunikacji miejskiej jest dość bezpieczną formą transportu dla jej użytkowników, jednak i tu nie da się uniknąć przykrych zdarzeń. Do t ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Szkodą wyrządzoną przez ruch pojazdu mechanicznego w rozumieniu art. 436 kc w związku z art. 435 kc jest zarówno szkoda, wyrządzona od chwili uruchomienia silnika, j ...

Więcej

Akty prawne

Nadzór ubezpieczeniowy i Rzecznik Ubezpieczonych

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze [...]

Ubezpieczenie społeczne

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o [...]

Zmiana ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po roz [...]


Przejdz na górę strony