23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

04.08.2021

PIDiPO przekazała stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach...

W dniu dzisiejszym nasza organizacja przekazała do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie usta [...]

więcej

20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Ponad półtora tysiąca skarg do UOKiK od członków PIDiPO

Doradcy odszkodowawczy skupieni w Polskiej Izbie Doradców i Pośredników Odszkodowawczych od chwili publikacji wyroku SOKiK potwierdzającego, że poszkodowany dochodzący roszczeń od ubezpieczyciela OC jest konsumentem, skierowali do UOKiK skargi w imieniu przeszło półtora tysiąca konsumentów. Są to uprawnieni, którym ubezpieczyciele – głównie PZU i Warta – odmówiły zadośćuczynienia za utratę osoby bliskiej przed rokiem 2008. Postawą ich roszczeń jest art. 448 k.c., co kilkukrotnie potwierdzał już Sąd Najwyższy.

Potwierdzenie przez SOKiK prawidłowości poglądu UOKiK uznającego poszkodowanego za konsumenta może w naszej ocenie mieć bardzo poważne konsekwencje dla rynku ubezpieczeniowego. Wykorzystywane do tej pory środki wpływu na ubezpieczycieli okazywały się często niedostateczne albo ze względu na brak możliwości ingerencji w politykę ubezpieczycieli – jak w przypadku Rzecznika Ubezpieczonych, albo brak stanowczego wykorzystywania posiadanych kompetencji. Do tego ostatniego wniosku doprowadza analiza wysokości kar nakładanych przez KNF i ograniczanie się w zakresie likwidacji szkód osobowych jedynie do piętnowania opieszałości. Aktywność Prezes UOKiK daje nadzieję, że wpływanie na nieprawidłowe praktyki ubezpieczycieli nie będzie wymagało tysięcy procesów, lecz jednej decyzji. Co więcej ubezpieczyciele, jak się wydaje, przekalkulowali już że opłaca im się przegrywać procesy w pewnych sprawach, bo pieniądze „zaoszczędzone” na tych, którzy nie pójdą do sądów są i tak o wiele wyższe. Z tego właśnie względu naszych działań nie wstrzymał również wniosek Rzecznika Ubezpieczonych do Sądu Najwyższego o zajęcie, po raz kolejny, stanowiska w kwestii zadośćuczynień sprzed 2008 roku. Wniosek oceniamy bardzo pozytywnie, ale praktyka pokazuje niestety , że nawet uchwały Sądu Najwyższego nie zawsze realnie wpływają na politykę płatniczą ubezpieczycieli.

Pomimo stanowiska UOKIK, który z podjęciem dalszych działań na razie się wstrzymuje, każdego dnia wysyłamy kilkadziesiąt kolejnych skarg, gdyż chcemy pokazać skalę problemu. Dotyczy on dziesiątek tysięcy konsumentów, których łączne roszczenia można szacować nawet na poziomie 10 mld zł.

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Dwuletnia batalia z ubezpieczyciele...

We wrześniu 2014 r. Pan Mirosław* uległ wypadkowi. W samochodzie, którym poruszał się jako pasażer, pękła opona, w konsekwencji czego doszło do zderzenia z jadącym z ...

Więcej

Orzecznictwo

Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cyw...

Artykuł 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjn ...

Więcej

Akty prawne

Wychowanie w trzeźwości

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o [...]

Nadzór ubezpieczeniowy i Rzecznik Ubezpieczonych

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze [...]

Świadczenia pieniężne

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świad [...]


Przejdz na górę strony