20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

12.05.2021

Szansa na zwolnienie z podatku odsetek od odszkodowań?...

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował na swojej stronie internetowej o wniosku skierowanym do Ministra Finansów w sprawie kwalifikacji podatkowej odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji [...]

więcej

26.04.2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w sprawie zadośćuczynienia dla bliskich najciężej poszkodowanych...

Na stronie internetowej prezydent.pl poinformowano o skierowaniu przez Prezydenta do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Projekt zmian przewiduje dodanie w Kodeksie cywilnym [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Ponad półtora tysiąca skarg do UOKiK od członków PIDiPO

Doradcy odszkodowawczy skupieni w Polskiej Izbie Doradców i Pośredników Odszkodowawczych od chwili publikacji wyroku SOKiK potwierdzającego, że poszkodowany dochodzący roszczeń od ubezpieczyciela OC jest konsumentem, skierowali do UOKiK skargi w imieniu przeszło półtora tysiąca konsumentów. Są to uprawnieni, którym ubezpieczyciele – głównie PZU i Warta – odmówiły zadośćuczynienia za utratę osoby bliskiej przed rokiem 2008. Postawą ich roszczeń jest art. 448 k.c., co kilkukrotnie potwierdzał już Sąd Najwyższy.

Potwierdzenie przez SOKiK prawidłowości poglądu UOKiK uznającego poszkodowanego za konsumenta może w naszej ocenie mieć bardzo poważne konsekwencje dla rynku ubezpieczeniowego. Wykorzystywane do tej pory środki wpływu na ubezpieczycieli okazywały się często niedostateczne albo ze względu na brak możliwości ingerencji w politykę ubezpieczycieli – jak w przypadku Rzecznika Ubezpieczonych, albo brak stanowczego wykorzystywania posiadanych kompetencji. Do tego ostatniego wniosku doprowadza analiza wysokości kar nakładanych przez KNF i ograniczanie się w zakresie likwidacji szkód osobowych jedynie do piętnowania opieszałości. Aktywność Prezes UOKiK daje nadzieję, że wpływanie na nieprawidłowe praktyki ubezpieczycieli nie będzie wymagało tysięcy procesów, lecz jednej decyzji. Co więcej ubezpieczyciele, jak się wydaje, przekalkulowali już że opłaca im się przegrywać procesy w pewnych sprawach, bo pieniądze „zaoszczędzone” na tych, którzy nie pójdą do sądów są i tak o wiele wyższe. Z tego właśnie względu naszych działań nie wstrzymał również wniosek Rzecznika Ubezpieczonych do Sądu Najwyższego o zajęcie, po raz kolejny, stanowiska w kwestii zadośćuczynień sprzed 2008 roku. Wniosek oceniamy bardzo pozytywnie, ale praktyka pokazuje niestety , że nawet uchwały Sądu Najwyższego nie zawsze realnie wpływają na politykę płatniczą ubezpieczycieli.

Pomimo stanowiska UOKIK, który z podjęciem dalszych działań na razie się wstrzymuje, każdego dnia wysyłamy kilkadziesiąt kolejnych skarg, gdyż chcemy pokazać skalę problemu. Dotyczy on dziesiątek tysięcy konsumentów, których łączne roszczenia można szacować nawet na poziomie 10 mld zł.

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Przewóz z grzeczności a nieodpłatny...

Wydawałoby się, że jeżeli osoba znajdująca się w samochodzie poniosła szkody, a jednocześnie nie przyczyniła się do powstania wypadku, powinna otrzymać pełne odszkod ...

Więcej

Orzecznictwo

Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cyw...

Artykuł 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjn ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks karny

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks k [...]

Ubezpieczenie społeczne

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o [...]

Kodeks postępowania karnego

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks p [...]


Przejdz na górę strony