28.07.2022

Nowe Rekomendacje KNF – komentarz Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych...

W najnowszej publikacji portalu prawo.pl zacytowano wypowiedzi Magdaleny Rok-Konopy - Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych odnoszące się do nowych Rekomendacji KNF dotycz [...]

więcej

08.07.2022

Komentarz PIDIPO w portalu Interia.pl w publikacji z 8 lipca 2022...

Portal Interia.pl w publikacji red. Irminy Brachacz cytuje informacje przekazane przez Alberta Demidowskiego - Wiceprezesa Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Artykuł opis [...]

więcej

03.06.2022

Spór o nowe rekomendacje KNF...

W toczących się pracach dotyczących nowych rekomendacji w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych trwa wymiana argumentów pomiędzy ubezpieczycielami, a pełnomocnikami poszkodowanych i warsztata [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Ponad półtora tysiąca skarg do UOKiK od członków PIDiPO

Doradcy odszkodowawczy skupieni w Polskiej Izbie Doradców i Pośredników Odszkodowawczych od chwili publikacji wyroku SOKiK potwierdzającego, że poszkodowany dochodzący roszczeń od ubezpieczyciela OC jest konsumentem, skierowali do UOKiK skargi w imieniu przeszło półtora tysiąca konsumentów. Są to uprawnieni, którym ubezpieczyciele – głównie PZU i Warta – odmówiły zadośćuczynienia za utratę osoby bliskiej przed rokiem 2008. Postawą ich roszczeń jest art. 448 k.c., co kilkukrotnie potwierdzał już Sąd Najwyższy.

Potwierdzenie przez SOKiK prawidłowości poglądu UOKiK uznającego poszkodowanego za konsumenta może w naszej ocenie mieć bardzo poważne konsekwencje dla rynku ubezpieczeniowego. Wykorzystywane do tej pory środki wpływu na ubezpieczycieli okazywały się często niedostateczne albo ze względu na brak możliwości ingerencji w politykę ubezpieczycieli – jak w przypadku Rzecznika Ubezpieczonych, albo brak stanowczego wykorzystywania posiadanych kompetencji. Do tego ostatniego wniosku doprowadza analiza wysokości kar nakładanych przez KNF i ograniczanie się w zakresie likwidacji szkód osobowych jedynie do piętnowania opieszałości. Aktywność Prezes UOKiK daje nadzieję, że wpływanie na nieprawidłowe praktyki ubezpieczycieli nie będzie wymagało tysięcy procesów, lecz jednej decyzji. Co więcej ubezpieczyciele, jak się wydaje, przekalkulowali już że opłaca im się przegrywać procesy w pewnych sprawach, bo pieniądze „zaoszczędzone” na tych, którzy nie pójdą do sądów są i tak o wiele wyższe. Z tego właśnie względu naszych działań nie wstrzymał również wniosek Rzecznika Ubezpieczonych do Sądu Najwyższego o zajęcie, po raz kolejny, stanowiska w kwestii zadośćuczynień sprzed 2008 roku. Wniosek oceniamy bardzo pozytywnie, ale praktyka pokazuje niestety , że nawet uchwały Sądu Najwyższego nie zawsze realnie wpływają na politykę płatniczą ubezpieczycieli.

Pomimo stanowiska UOKIK, który z podjęciem dalszych działań na razie się wstrzymuje, każdego dnia wysyłamy kilkadziesiąt kolejnych skarg, gdyż chcemy pokazać skalę problemu. Dotyczy on dziesiątek tysięcy konsumentów, których łączne roszczenia można szacować nawet na poziomie 10 mld zł.

Publikacje

12.04.2022

„Jeszcze w zielone gramy … ” B...

„Jeszcze w zielone gramy…” Nie mam wątpliwości, że rynek prawniczy zyskał na zjawisku [...]

więcej

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

Studium przypadków

Wypłata środków z OFE na rzecz żony...

Śmierć członka rodziny jest z pewnością wydarzeniem, które całkowicie zmienia sposób życia i myślenia. Bardzo często bliskim zmarłego trudno zorientować się w nowej ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Wyłączenie odpowiedzialności przedsiębiorstwa z uwagi na przewidzianą w art. 435 kc wyłączną winę osoby trzeciej wymaga identyfikacji tej osoby. Bez takiej bowiem ...

Więcej

Akty prawne

Działalność ubezpieczeniowa

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działaln [...]

Kodeks wykroczeń

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wy [...]

Ubezpieczenia obowiązkowe

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpiec [...]


Przejdz na górę strony