23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

04.08.2021

PIDiPO przekazała stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach...

W dniu dzisiejszym nasza organizacja przekazała do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie usta [...]

więcej

20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Poszkodowany ma status konsumenta – SOKiK opublikował uzasadnienie wyroku ws. Uniqi

Jak informuje Dziennik Ubezpieczeniowy dnia 9 listopada 2013 r. zostało opublikowane uzasadnienie orzeczenia Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (sygn. XVII AmA 35/12) z odwołania Uniqi od decyzji Prezesa UOKIK, nakładającej karę za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów domagających się refundacji najmu pojazdu zastępczego z OC sprawcy.

Uzasadnienie wskazuje, że choć Uniqa zaoszczędziła  milion, wyrok SOKiK będzie kosztował ubezpieczycieli miliardy. Wywody sądu, choć bardziej lakoniczne niż można było oczekiwać, wskazują na dwie bardzo ważne tendencje. Po pierwsze poszkodowany, którego nie łączy z ubezpieczycielem umowa poprzez zgłoszenie szkody nabywa status konsumenta i taka będzie praktyka Prezesa UOKiK i SOKIK. Po drugie normy prawne o dość wysokim stopniu ogólności, jak art. 361 k.c. i 34 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK będą stanowiły podstawę do kwestionowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Wyrok SOKiK może w istocie zrewolucjonizować rynek ubezpieczeń komunikacyjnych. Do tej pory jedynym realnym regulatorem praktyki likwidacyjnej ubezpieczycieli były orzeczenia Sądu Najwyższego wydawane z wniosków Rzecznika Ubezpieczonych. Co jednak istotne, konstrukcja kompetencji Rzecznika zmusza go obecnie do poszukiwania wyroków sądowych, które utrzymywały w mocy decyzje ubezpieczycieli niekorzystne dla poszkodowanych. Zgrabnie kwestię występowania takich orzeczeń ujął SOKIK w uzasadnieniu odstąpienia od kary finansowej dla Uniqa pisząc, że „zachowanie powoda, aczkolwiek bezprawne, spotykało się również z aprobatą w orzecznictwie sądów”.

Nie będzie zaskoczeniem wyrażenie poglądu PIDiPO, że kwestionowanie wypłat z art. 448 k.c. przez ubezpieczycieli (i to nie tylko dwóch największych) również uważamy za bezprawne, ale zaskoczeniem może być lawina skarg, jakie napłyną w najbliższym czasie do UOKiK w tej sprawie. Jesteśmy przekonani, że ich liczba do końca roku może przekroczyć tysiąc, a w pierwszym półroczu 2014 będzie to kilka tysięcy. Przyłożymy do tego cały niezbędny wysiłek organizacyjny i środki, aby każdy jeden przypadek potwierdzający naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, dochodzących roszczeń po śmierci osoby najbliższej przed 3 sierpnia 2008 r., roku był zasygnalizowany Prezesowi UOKiK. Mamy nadzieję, że wizja kar finansowych adekwatnych do skali zjawiska, którą tym zobrazujemy, zdopinguje ubezpieczycieli do ponownego skalkulowania kosztów rozwiązania problemu art. 448 k.c.

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Doradca odszkodowawczy zastąpił sku...

W dniu 9 października 1999 r. w Poznaniu doszło do zdarzenia drogowego, w czasie którego kierujący pojazdem marki Ford Sierra spowodował wypadek, gdy w czasie złych ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca ...

Co do zasady nie ma podstaw do obniżenia należnego poszkodowanemu zadośćuczynienia (art. 445 § 1 kc) o otrzymane z ubezpieczenia społecznego jednorazowe odszkodowani ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks wykroczeń

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wy [...]

Nadzór ubezpieczeniowy i Rzecznik Ubezpieczonych

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze [...]

Emerytury i renty

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery [...]


Przejdz na górę strony