28.07.2022

Nowe Rekomendacje KNF – komentarz Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych...

W najnowszej publikacji portalu prawo.pl zacytowano wypowiedzi Magdaleny Rok-Konopy - Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych odnoszące się do nowych Rekomendacji KNF dotycz [...]

więcej

08.07.2022

Komentarz PIDIPO w portalu Interia.pl w publikacji z 8 lipca 2022...

Portal Interia.pl w publikacji red. Irminy Brachacz cytuje informacje przekazane przez Alberta Demidowskiego - Wiceprezesa Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Artykuł opis [...]

więcej

03.06.2022

Spór o nowe rekomendacje KNF...

W toczących się pracach dotyczących nowych rekomendacji w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych trwa wymiana argumentów pomiędzy ubezpieczycielami, a pełnomocnikami poszkodowanych i warsztata [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Poszkodowany ma status konsumenta – SOKiK opublikował uzasadnienie wyroku ws. Uniqi

Jak informuje Dziennik Ubezpieczeniowy dnia 9 listopada 2013 r. zostało opublikowane uzasadnienie orzeczenia Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (sygn. XVII AmA 35/12) z odwołania Uniqi od decyzji Prezesa UOKIK, nakładającej karę za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów domagających się refundacji najmu pojazdu zastępczego z OC sprawcy.

Uzasadnienie wskazuje, że choć Uniqa zaoszczędziła  milion, wyrok SOKiK będzie kosztował ubezpieczycieli miliardy. Wywody sądu, choć bardziej lakoniczne niż można było oczekiwać, wskazują na dwie bardzo ważne tendencje. Po pierwsze poszkodowany, którego nie łączy z ubezpieczycielem umowa poprzez zgłoszenie szkody nabywa status konsumenta i taka będzie praktyka Prezesa UOKiK i SOKIK. Po drugie normy prawne o dość wysokim stopniu ogólności, jak art. 361 k.c. i 34 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK będą stanowiły podstawę do kwestionowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Wyrok SOKiK może w istocie zrewolucjonizować rynek ubezpieczeń komunikacyjnych. Do tej pory jedynym realnym regulatorem praktyki likwidacyjnej ubezpieczycieli były orzeczenia Sądu Najwyższego wydawane z wniosków Rzecznika Ubezpieczonych. Co jednak istotne, konstrukcja kompetencji Rzecznika zmusza go obecnie do poszukiwania wyroków sądowych, które utrzymywały w mocy decyzje ubezpieczycieli niekorzystne dla poszkodowanych. Zgrabnie kwestię występowania takich orzeczeń ujął SOKIK w uzasadnieniu odstąpienia od kary finansowej dla Uniqa pisząc, że „zachowanie powoda, aczkolwiek bezprawne, spotykało się również z aprobatą w orzecznictwie sądów”.

Nie będzie zaskoczeniem wyrażenie poglądu PIDiPO, że kwestionowanie wypłat z art. 448 k.c. przez ubezpieczycieli (i to nie tylko dwóch największych) również uważamy za bezprawne, ale zaskoczeniem może być lawina skarg, jakie napłyną w najbliższym czasie do UOKiK w tej sprawie. Jesteśmy przekonani, że ich liczba do końca roku może przekroczyć tysiąc, a w pierwszym półroczu 2014 będzie to kilka tysięcy. Przyłożymy do tego cały niezbędny wysiłek organizacyjny i środki, aby każdy jeden przypadek potwierdzający naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, dochodzących roszczeń po śmierci osoby najbliższej przed 3 sierpnia 2008 r., roku był zasygnalizowany Prezesowi UOKiK. Mamy nadzieję, że wizja kar finansowych adekwatnych do skali zjawiska, którą tym zobrazujemy, zdopinguje ubezpieczycieli do ponownego skalkulowania kosztów rozwiązania problemu art. 448 k.c.

Publikacje

12.04.2022

„Jeszcze w zielone gramy … ” B...

„Jeszcze w zielone gramy…” Nie mam wątpliwości, że rynek prawniczy zyskał na zjawisku [...]

więcej

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

Studium przypadków

Kilkunastokrotnie wyższe odszkodowa...

Poszkodowani, którzy ulegli wypadkowi kilka lub kilkanaście lat temu często rezygnują z możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, myśląc, że jest na to po pr ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy...

Odszkodowanie z art. 446 § 3 kc jest przyznawane oddzielnie dla każdego z najbliższych członków rodziny zmarłego, określenie przeto jego „stosowności” uzależnione je ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks postępowania cywilnego

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEK [...]

Ubezpieczenie społeczne

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o [...]

Zmiana ustawy kodeks cywilny

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o zmiani [...]


Przejdz na górę strony