28.07.2022

Nowe Rekomendacje KNF – komentarz Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych...

W najnowszej publikacji portalu prawo.pl zacytowano wypowiedzi Magdaleny Rok-Konopy - Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych odnoszące się do nowych Rekomendacji KNF dotycz [...]

więcej

08.07.2022

Komentarz PIDIPO w portalu Interia.pl w publikacji z 8 lipca 2022...

Portal Interia.pl w publikacji red. Irminy Brachacz cytuje informacje przekazane przez Alberta Demidowskiego - Wiceprezesa Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Artykuł opis [...]

więcej

03.06.2022

Spór o nowe rekomendacje KNF...

W toczących się pracach dotyczących nowych rekomendacji w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych trwa wymiana argumentów pomiędzy ubezpieczycielami, a pełnomocnikami poszkodowanych i warsztata [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

PIDiPO kolejny rok zapewnia ochronę OC doradców i pośredników odszkodowawczych

Na mocy umowy generalnej PIDiPO z Compensa TU S.A. z dniem 1. listopada 2013 r. rozpoczął się czwarty rok unikatowej na rynku kancelarii odszkodowawczych ochrony OC zawodowej. Ubezpieczenie OC zapewnia bezpieczeństwo finansowe członków Izby, ale przede wszystkim odbiorców ich usług.Wybór doradcy odszkodowawczego posiadającego ubezpieczenie OC zabezpiecza klientów przed skutkami szkód osobowych, rzeczowych i co najistotniejsze tzw. czystych strat finansowych powstałych w związku z działalnością kancelarii.

Klienci ubezpieczonych doradców odszkodowawczych obok weryfikacji członków Izby m.in. w zakresie nieabuzywnosci umów, otrzymują dodatkowe zabezpieczenie chroniące ich np. przed kosz­tami wy­ni­ka­ją­cymi z utra­ty, znisz­cze­nia lub za­gi­nię­cia do­ku­men­tów po­wie­rzo­nych ubez­pie­czo­ne­mu, czy konsekwencjami niedotrzymania terminów ustawowych na skutek zdarzeń losowych, które wystąpiły po stronie ubezpieczonego lub osób trzecich. Co istotne, poszkodowani uzyskują również ochronę w zakresie utraconych korzyści powstałych na skutek tzw. rażącego niedbalstwa przy wykonywaniu usług doradcy.

Mając na uwadze brak regulacji prawnych świadczenia doradztwa odszkodowawczego, posiadanie ubezpieczenia OC jest jednym z nielicznych obiektywnych wyróżników na rynku, na którym poszkodowany nie dysponuje możliwością łatwego porównania ofert w oparciu o kryterium inne niż wyłącznie cena. Wśród propozycji składanych poszkodowanym nie brakuje przy tym zapewnień, że wybór danego podmiotu gwarantuje najwyższe odszkodowanie, mogących wprowadzać w błąd reklam porównawczych,  czy certyfikatów, które wydaje dla siebie sam podmiot „certyfikowany”.  Również poszkodowani, którym oferowane są pisemne gwarancje uzyskania zadośćuczynienia w określonej wysokości, powinni  szczegółowo zapoznać się z ich treścią, zwracając uwagę na warunkowy charakter oraz możliwość pokrycia zobowiązania w majątku spółki.

Suma ubezpieczenia w zakresie czystych strat finansowych wynosi 1 mln zł. Dotychczasowy bezszkodowy przebieg ubezpieczenia stanowi potwierdzenie jakości usług ubezpieczonych doradców, a przy tym umożliwia utrzymanie składki na poziomie atrakcyjnym również dla niewielkich kancelarii.

Publikacje

12.04.2022

„Jeszcze w zielone gramy … ” B...

„Jeszcze w zielone gramy…” Nie mam wątpliwości, że rynek prawniczy zyskał na zjawisku [...]

więcej

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

Studium przypadków

Wadliwe ustalenia biegłego obalone ...

Kierujący rowerem zbliżał się do skrzyżowania dróg. Przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu na skrzyżowaniu pokazany jest na rysunku. Kierujący rowerem za ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Szkodą wyrządzoną przez ruch pojazdu mechanicznego w rozumieniu art. 436 kc w związku z art. 435 kc jest zarówno szkoda, wyrządzona od chwili uruchomienia silnika, j ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks postępowania karnego

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks p [...]

Emerytury i renty

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery [...]

Kodeks postępowania cywilnego

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEK [...]


Przejdz na górę strony