28.10.2021

Dwunasty rok unikalnej ochrony ubezpieczeniowej dla członków PIDiPO...

Na mocy umowy generalnej PIDiPO z Compensa TU S.A. z dniem 1. listopada 2021 r. rozpocznie się kolejny, dwunasty już rok unikatowej na rynku doradców odszkodowawczych ochrony OC zawodowej. Ubezp [...]

więcej

26.10.2021

„DGP”: KNF kontroluje zakłady ubezpieczeń...

W „Dzienniku Gazecie Prawnej” w publikacji Łukasza Wilkowicza z dnia 11.10.2021 r. (nr 197 (5605)) można przeczytać o kontrolach prowadzonych u ubezpieczycieli przez Urząd Komisji Nadzoru Finans [...]

więcej

23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Szansa na merytoryczny dialog reprezentacji ubezpieczycieli i branży odszkodowawczej

Dnia 05 sierpnia 2013 r. Puls Biznesu poinformował o powołaniu przez Polską Izbę Ubezpieczeń komisji ds. likwidacji szkód pod kierownictwem wiceprezesa Warty Rafała Stankiewicza. Tekst Mariusza Gawrychowskiego zatytułowany „Ubezpieczeniowa (ko)misja ratunkowa” rozpoczyna nagłówek wskazujący na to, że celem inicjatywy ma być przede wszystkim powstrzymanie rosnącej fali odszkodowań. Jako szczegółowe zadania komisji jej twórcy wskazują jednak standaryzację likwidacji szkód osobowych, „ucywilizowanie” relacji z kancelariami odszkodowawczymi i doprowadzenie do nadania ram prawnych ich działalności oraz bezpośrednią likwidację szkód, a więc możliwość realizacji roszczeń z ubezpieczenia OC sprawcy u własnego ubezpieczyciela OC.

W komentarzu opublikowanym w PB w tekście „Ubezpieczyciele i kancelarie mogą się dogadać” Prezes PIDiPO  Bartłomiej Krupa podkreślił, że branża odszkodowawcza jest gotowa na dialog z zakładami ubezpieczeń, którego efektem byłoby wyznaczenie standardów rynkowych, a objęcie doradztwa odszkodowawczego regulacją prawną jest zjawiskiem pożądanym przez znaczną część samych zainteresowanych.

Obok kwestii dotyczących wysokości odszkodowań, które z natury rzeczy dzielą ubezpieczycieli i kancelarie jest szeroka sfera rozwiązań organizacyjnych, których usprawnianie będzie sprzyjało realizacji interesów osób poszkodowanych w wypadkach bez wzrostu kosztów ubezpieczycieli. Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych dążąc do profesjonalizacji rynku kancelarii odszkodowawczych stworzyła już rekomendacje dotyczące obowiązków informacyjnych związanych z regresami i ugodami, które zwiększając bezpieczeństwo osób występujących z roszczeniami pozwalają również uniknąć nieporozumień, do jakich może dochodzić w procesie likwidacji szkód.

 

 

 

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Renta po latach...

Dzięki pomocy VOTUM S.A. poszkodowany w wypadku drogowym z 2000 roku otrzymał zaległe świadczenia rentowe od ubezpieczyciela w łącznej wysokości niemal 70 000 zł. Do ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Przewóz z grzeczności nie jest identyczny z pojęciem przewozu nieodpłatnego. Przewóz z grzeczności ma miejsce tylko wówczas, gdy osoba przewożąca kieruje się poczuci ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks postępowania karnego

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks p [...]

Ubezpieczenia obowiązkowe

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpiec [...]

Kodeks wykroczeń

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wy [...]


Przejdz na górę strony