20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

12.05.2021

Szansa na zwolnienie z podatku odsetek od odszkodowań?...

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował na swojej stronie internetowej o wniosku skierowanym do Ministra Finansów w sprawie kwalifikacji podatkowej odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji [...]

więcej

26.04.2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w sprawie zadośćuczynienia dla bliskich najciężej poszkodowanych...

Na stronie internetowej prezydent.pl poinformowano o skierowaniu przez Prezydenta do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Projekt zmian przewiduje dodanie w Kodeksie cywilnym [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Szansa na merytoryczny dialog reprezentacji ubezpieczycieli i branży odszkodowawczej

Dnia 05 sierpnia 2013 r. Puls Biznesu poinformował o powołaniu przez Polską Izbę Ubezpieczeń komisji ds. likwidacji szkód pod kierownictwem wiceprezesa Warty Rafała Stankiewicza. Tekst Mariusza Gawrychowskiego zatytułowany „Ubezpieczeniowa (ko)misja ratunkowa” rozpoczyna nagłówek wskazujący na to, że celem inicjatywy ma być przede wszystkim powstrzymanie rosnącej fali odszkodowań. Jako szczegółowe zadania komisji jej twórcy wskazują jednak standaryzację likwidacji szkód osobowych, „ucywilizowanie” relacji z kancelariami odszkodowawczymi i doprowadzenie do nadania ram prawnych ich działalności oraz bezpośrednią likwidację szkód, a więc możliwość realizacji roszczeń z ubezpieczenia OC sprawcy u własnego ubezpieczyciela OC.

W komentarzu opublikowanym w PB w tekście „Ubezpieczyciele i kancelarie mogą się dogadać” Prezes PIDiPO  Bartłomiej Krupa podkreślił, że branża odszkodowawcza jest gotowa na dialog z zakładami ubezpieczeń, którego efektem byłoby wyznaczenie standardów rynkowych, a objęcie doradztwa odszkodowawczego regulacją prawną jest zjawiskiem pożądanym przez znaczną część samych zainteresowanych.

Obok kwestii dotyczących wysokości odszkodowań, które z natury rzeczy dzielą ubezpieczycieli i kancelarie jest szeroka sfera rozwiązań organizacyjnych, których usprawnianie będzie sprzyjało realizacji interesów osób poszkodowanych w wypadkach bez wzrostu kosztów ubezpieczycieli. Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych dążąc do profesjonalizacji rynku kancelarii odszkodowawczych stworzyła już rekomendacje dotyczące obowiązków informacyjnych związanych z regresami i ugodami, które zwiększając bezpieczeństwo osób występujących z roszczeniami pozwalają również uniknąć nieporozumień, do jakich może dochodzić w procesie likwidacji szkód.

 

 

 

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Świadczenie podwyższone przy udzial...

W dniu 02.07.2003 r. w okolicach Małuszowa doszło do wypadku komunikacyjnego, w którym na prawidłowo poruszającą się rowerzystkę najechał kierujący pojazdem marki Me ...

Więcej

Orzecznictwo

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 listopa...

Czy w świetle przepisu § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzia ...

Więcej

Akty prawne

Świadczenia pieniężne

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świad [...]

Nadzór ubezpieczeniowy i Rzecznik Ubezpieczonych

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze [...]

Ubezpieczenie społeczne

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o [...]


Przejdz na górę strony