20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

12.05.2021

Szansa na zwolnienie z podatku odsetek od odszkodowań?...

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował na swojej stronie internetowej o wniosku skierowanym do Ministra Finansów w sprawie kwalifikacji podatkowej odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji [...]

więcej

26.04.2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w sprawie zadośćuczynienia dla bliskich najciężej poszkodowanych...

Na stronie internetowej prezydent.pl poinformowano o skierowaniu przez Prezydenta do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Projekt zmian przewiduje dodanie w Kodeksie cywilnym [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Oferta edukacyjna – Podyplomowe Studium Prawa i Pośrednictwa Ubezpieczeniowego

Katedra Prawa Ubezpieczeniowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz TNOiK Toruń uruchamiają w roku akademickim 2013/2014 ,,Podyplomowe Studium Prawa i Pośrednictwa Ubezpieczeniowego”

Studium ma przygotowywać  słuchaczy przede wszystkim do pracy w sektorze ubezpieczeń, ale także w pozostałych branżach sektora finansowego (np. bankowość). Ponadto Studium ma stanowić możliwość profesjonalnego doszkolenia dla m.in. dla prawników, brokerów, agentów, pracowników zakładów ubezpieczeń czy studentów. Zakres wiedzy i umiejętności zdobywanych przez słuchaczy w trakcie kursu obejmie: 1) podstawy nauki o ryzyku oraz charakterystykę rynku ubezpieczeń w Polsce i Europie (w tym m.in. nadzór ubezpieczeniowy, przestępczość ubezpieczeniowa etc.); 2) szeroki zakres wiedzy z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, niezbędny do profesjonalnej pracy w sektorze ubezpieczeń; 3) drobiazgowe i pełne omówienie problematyki regulacji prawnych w sektorze ubezpieczeń (w tym cywilne prawo ubezpieczeniowe i prawo zamówień publicznych); 4) szczegółowa i wyczerpująca analiza nowoczesnych produktów oferowanych w sektorze ubezpieczeń (w tym bancassurance i D&O) oraz; 5) kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego (łącznie z aspektami podatkowymi oraz etycznymi). Po zakończeniu kursu słuchacze otrzymają stosowny certyfikat. Studium może być zaliczane na poczet obowiązkowych szkoleń dla konkretnych grup zawodowych (m.in. brokerzy ubezpieczeniowi i agenci) wynikających ze stosownych ustaw.

Słuchaczami mogą być absolwenci wszystkich kierunków wszystkich uczelni, w tym absolwenci studiów pierwszego stopnia (z tytułem licencjata). Słuchaczami będą przede wszystkim pośrednicy ubezpieczeniowi (agenci / brokerzy), pracownicy zakładów ubezpieczeń, banków, urzędów administracji, kancelarii prawnych oraz inne osoby zainteresowane pozyskaniem profesjonalnej wiedzy z zakresu ubezpieczeń

,,Siłą” Studium będzie przede wszystkim wykwalifikowana kadra – wybitni naukowcy z wielu ośrodków akademickich w kraju oraz znani w środowisku ubezpieczeniowym przedstawiciele instytucji rynku, organów i urzędów a także praktycy (radcowie prawni, brokerzy).

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie WWW:

http://www.law.umk.pl/index.php#607

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Ponad 100 tys. zł odszkodowania dwa...

Żniwa w 2014 r. na długo pozostaną w pamięci Pana Waldemara*. Podczas prac polowych, sąsiad mężczyzny zauważył ogień na gruntach należących do Pana Waldemara. Z uwag ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Samo porównanie przyczynienia się poszkodowanego z przyczynami szkody obciążającymi osobę sprawcy nie pozwala na uznanie wysnutej z tego porównania skali za wyłączne ...

Więcej

Akty prawne

Wychowanie w trzeźwości

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o [...]

Kodeks postępowania karnego

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks p [...]

Ubezpieczenie społeczne

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o [...]


Przejdz na górę strony