28.10.2021

Dwunasty rok unikalnej ochrony ubezpieczeniowej dla członków PIDiPO...

Na mocy umowy generalnej PIDiPO z Compensa TU S.A. z dniem 1. listopada 2021 r. rozpocznie się kolejny, dwunasty już rok unikatowej na rynku doradców odszkodowawczych ochrony OC zawodowej. Ubezp [...]

więcej

26.10.2021

„DGP”: KNF kontroluje zakłady ubezpieczeń...

W „Dzienniku Gazecie Prawnej” w publikacji Łukasza Wilkowicza z dnia 11.10.2021 r. (nr 197 (5605)) można przeczytać o kontrolach prowadzonych u ubezpieczycieli przez Urząd Komisji Nadzoru Finans [...]

więcej

23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Oferta edukacyjna – Podyplomowe Studium Prawa i Pośrednictwa Ubezpieczeniowego

Katedra Prawa Ubezpieczeniowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz TNOiK Toruń uruchamiają w roku akademickim 2013/2014 ,,Podyplomowe Studium Prawa i Pośrednictwa Ubezpieczeniowego”

Studium ma przygotowywać  słuchaczy przede wszystkim do pracy w sektorze ubezpieczeń, ale także w pozostałych branżach sektora finansowego (np. bankowość). Ponadto Studium ma stanowić możliwość profesjonalnego doszkolenia dla m.in. dla prawników, brokerów, agentów, pracowników zakładów ubezpieczeń czy studentów. Zakres wiedzy i umiejętności zdobywanych przez słuchaczy w trakcie kursu obejmie: 1) podstawy nauki o ryzyku oraz charakterystykę rynku ubezpieczeń w Polsce i Europie (w tym m.in. nadzór ubezpieczeniowy, przestępczość ubezpieczeniowa etc.); 2) szeroki zakres wiedzy z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, niezbędny do profesjonalnej pracy w sektorze ubezpieczeń; 3) drobiazgowe i pełne omówienie problematyki regulacji prawnych w sektorze ubezpieczeń (w tym cywilne prawo ubezpieczeniowe i prawo zamówień publicznych); 4) szczegółowa i wyczerpująca analiza nowoczesnych produktów oferowanych w sektorze ubezpieczeń (w tym bancassurance i D&O) oraz; 5) kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego (łącznie z aspektami podatkowymi oraz etycznymi). Po zakończeniu kursu słuchacze otrzymają stosowny certyfikat. Studium może być zaliczane na poczet obowiązkowych szkoleń dla konkretnych grup zawodowych (m.in. brokerzy ubezpieczeniowi i agenci) wynikających ze stosownych ustaw.

Słuchaczami mogą być absolwenci wszystkich kierunków wszystkich uczelni, w tym absolwenci studiów pierwszego stopnia (z tytułem licencjata). Słuchaczami będą przede wszystkim pośrednicy ubezpieczeniowi (agenci / brokerzy), pracownicy zakładów ubezpieczeń, banków, urzędów administracji, kancelarii prawnych oraz inne osoby zainteresowane pozyskaniem profesjonalnej wiedzy z zakresu ubezpieczeń

,,Siłą” Studium będzie przede wszystkim wykwalifikowana kadra – wybitni naukowcy z wielu ośrodków akademickich w kraju oraz znani w środowisku ubezpieczeniowym przedstawiciele instytucji rynku, organów i urzędów a także praktycy (radcowie prawni, brokerzy).

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie WWW:

http://www.law.umk.pl/index.php#607

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Zadośćuczynienie, odszkodowanie i r...

Mąż Pani Marioli* zmarł w wyniku wypadku samochodowego, zostawiając tym samym swoją żonę i osierocając swoją dwuletnią córkę Olę*. W przeciągu chwili kobieta stała s ...

Więcej

Orzecznictwo

Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cyw...

Ogólną zasadę odpowiedzialności stanowi zasada winy. Wynika zaś z niej, że szkoda wyrządzona bez winy nie ulega naprawieniu. W konsekwencji szkoda wyrządzona wskutek ...

Więcej

Akty prawne

Zmiana ustawy kodeks cywilny

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o zmiani [...]

Nadzór ubezpieczeniowy i Rzecznik Ubezpieczonych

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze [...]

Kodeks postępowania cywilnego

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEK [...]


Przejdz na górę strony