28.10.2021

Dwunasty rok unikalnej ochrony ubezpieczeniowej dla członków PIDiPO...

Na mocy umowy generalnej PIDiPO z Compensa TU S.A. z dniem 1. listopada 2021 r. rozpocznie się kolejny, dwunasty już rok unikatowej na rynku doradców odszkodowawczych ochrony OC zawodowej. Ubezp [...]

więcej

26.10.2021

„DGP”: KNF kontroluje zakłady ubezpieczeń...

W „Dzienniku Gazecie Prawnej” w publikacji Łukasza Wilkowicza z dnia 11.10.2021 r. (nr 197 (5605)) można przeczytać o kontrolach prowadzonych u ubezpieczycieli przez Urząd Komisji Nadzoru Finans [...]

więcej

23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Spectrum Kancelaria prawna członkiem Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych

Zarząd Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych podczas posiedzenia z dnia 25 marca 2013 r. podjął uchwałę o przyjęciu w poczet członków Izby kolejnego podmiotu świadczącego usługi doradztwa odszkodowawczego – Spectrum Kancelaria prawna z siedzibą w Częstochowie.

Zgodnie ze statutem Izby, warunkiem przyjęcia w poczet członków są rekomendacje pochodzące od dwóch członków. Podstawą do udzielenia takiej rekomendacji jest analiza stosowanego wzorca umownego pod kątem: podania pełnej informacji o cenie brutto (uwzględniającej podatek VAT), braku klauzul abuzywnych (w szczególności jednostronnych kar umownych) i informacji dla konsumenta o prawie do odstąpienia (jeżeli umowa jest zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa). Uzyskanie rekomendacji może odbyć się poprzez przekazanie stosownej dokumentacji.

Zarząd podejmując decyzję o przyjęciu w poczet członków Izby uwzględnia również gotowość do przyjęcia rekomendacji w sprawie niezawierania ugód bez dodatkowej zgody klienta i informowania go o regresie. Przystąpienie do PIDiPO daje możliwość przystąpienia do umowy generalnej ubezpieczania OC na preferencyjnych warunkach. Informacja o opłatach jest dostępna na stronie izby.

Korzyści wynikające z przynależności do Izby to m.in.

– możliwość uczestnictwa w pracach Izby i przedstawiania za jej pośrednictwem stanowiska w najważniejszych kwestiach dotyczących branży doradztwa odszkodowawczego,

– możliwość przystąpienia do ubezpieczenia OC zawodowej na preferencyjnych warunkach,

– możliwość udziału w wydarzeniach organizowanych przez Izbę i rabaty na szkolenia branżowe

– możliwość potwierdzenia przynależności na wyszukiwarce dostępnej na stronie, która od uruchomienia gościła blisko 50 tys. użytkowników.

Zapraszamy do przystąpienia wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych kształtowaniem przyszłości branży odszkodowawczej w Polsce.

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Odszkodowanie za wypadek na nartach...

Jazda na nartach, tak jak inne sporty, niesie ze sobą pewne ryzyko. Nie wiąże się ono jedynie z tym, że aby jeździć bezpiecznie, należy dobrze opanować technikę i wi ...

Więcej

Orzecznictwo

Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cyw...

Nieznany sprawca zaboru cudzego samochodu nie jest osobą trzecią w rozumieniu art. 435 § 1 kc (w związku z art. 436 kc) lecz posiadaczem tego samochodu. Uchwała S ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks wykroczeń

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wy [...]

Kodeks cywilny

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks [...]

Świadczenia pieniężne

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świad [...]


Przejdz na górę strony