20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

12.05.2021

Szansa na zwolnienie z podatku odsetek od odszkodowań?...

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował na swojej stronie internetowej o wniosku skierowanym do Ministra Finansów w sprawie kwalifikacji podatkowej odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji [...]

więcej

26.04.2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w sprawie zadośćuczynienia dla bliskich najciężej poszkodowanych...

Na stronie internetowej prezydent.pl poinformowano o skierowaniu przez Prezydenta do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Projekt zmian przewiduje dodanie w Kodeksie cywilnym [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Spectrum Kancelaria prawna członkiem Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych

Zarząd Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych podczas posiedzenia z dnia 25 marca 2013 r. podjął uchwałę o przyjęciu w poczet członków Izby kolejnego podmiotu świadczącego usługi doradztwa odszkodowawczego – Spectrum Kancelaria prawna z siedzibą w Częstochowie.

Zgodnie ze statutem Izby, warunkiem przyjęcia w poczet członków są rekomendacje pochodzące od dwóch członków. Podstawą do udzielenia takiej rekomendacji jest analiza stosowanego wzorca umownego pod kątem: podania pełnej informacji o cenie brutto (uwzględniającej podatek VAT), braku klauzul abuzywnych (w szczególności jednostronnych kar umownych) i informacji dla konsumenta o prawie do odstąpienia (jeżeli umowa jest zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa). Uzyskanie rekomendacji może odbyć się poprzez przekazanie stosownej dokumentacji.

Zarząd podejmując decyzję o przyjęciu w poczet członków Izby uwzględnia również gotowość do przyjęcia rekomendacji w sprawie niezawierania ugód bez dodatkowej zgody klienta i informowania go o regresie. Przystąpienie do PIDiPO daje możliwość przystąpienia do umowy generalnej ubezpieczania OC na preferencyjnych warunkach. Informacja o opłatach jest dostępna na stronie izby.

Korzyści wynikające z przynależności do Izby to m.in.

– możliwość uczestnictwa w pracach Izby i przedstawiania za jej pośrednictwem stanowiska w najważniejszych kwestiach dotyczących branży doradztwa odszkodowawczego,

– możliwość przystąpienia do ubezpieczenia OC zawodowej na preferencyjnych warunkach,

– możliwość udziału w wydarzeniach organizowanych przez Izbę i rabaty na szkolenia branżowe

– możliwość potwierdzenia przynależności na wyszukiwarce dostępnej na stronie, która od uruchomienia gościła blisko 50 tys. użytkowników.

Zapraszamy do przystąpienia wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych kształtowaniem przyszłości branży odszkodowawczej w Polsce.

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Nieuzasadnione obawy przed konsekwe...

W dniu 28-01-2006 r. doszło do wypadku, w którym kierujący pojazdem marki Opel Kadet nie zachował należytej ostrożności, wpadł w poślizg a następnie uderzył w przyd ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z d...

Porównywanie zadośćuczynienia do średniego wynagrodzenia może niewątpliwie stanowić pewne pomocnicze kryterium oceny wysokości zadośćuczynienia, nie może ono jednak ...

Więcej

Akty prawne

Świadczenia pieniężne

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świad [...]

Kodeks karny

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks k [...]

Zmiana ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po roz [...]


Przejdz na górę strony