20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

12.05.2021

Szansa na zwolnienie z podatku odsetek od odszkodowań?...

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował na swojej stronie internetowej o wniosku skierowanym do Ministra Finansów w sprawie kwalifikacji podatkowej odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji [...]

więcej

26.04.2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w sprawie zadośćuczynienia dla bliskich najciężej poszkodowanych...

Na stronie internetowej prezydent.pl poinformowano o skierowaniu przez Prezydenta do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Projekt zmian przewiduje dodanie w Kodeksie cywilnym [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Zaproszenie na na seminarium „Ustalanie odpowiedzialności za szkody osobowe w OC komunikacyjnym”

Zapraszamy na organizowane w przez Insurance Meeting Point seminarium „Ustalanie odpowiedzialności za szkody osobowe w OC komunikacyjnym”, które odbędzie się dnia 8 marca 2013 r. w Warszawie. Seminarium ma praktyczny walor edukacyjny nie tylko dla pracowników zakładów ubezpieczeń, ale również doradców odszkodowawczych, których zadaniem jest m.in. prawidłowe wykazanie odpowiedzialności cywilnej.

Pośród licznych wydarzeń, których przedmiotem jest analiza wysokości wypłat świadczeń odszkodowawczych, seminarium to zasługuje na uwagę ze względu na istotne aspekty takie jak zasady odpowiedzialności, jej wyłączenia, czy zakres ochrony w ubezpieczeniu OC komunikacyjnym.  Piotr Kaczanowski, w toku seminarium, przedstawi analizę aktualnego stanu prawnego odnoszącego się do tych zagadnień, a w części ostatniej, na przykładzie skomplikowanych zdarzeń, wskaże prawidłowe rozwiązania.

Specjalnie dla członków Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych przewidziano specjalny – aż 20%-owy rabat!

Szczegółowy program na stronie: http://insurancemeetingpoint.com/sem/2013_ustalanie_oc_komunikacyjne.html

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: office@insuracemeetingpoint.com lub 22 844 50 60.

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Kilkaset tysięcy złotych odszkodowa...

Tragiczna i nagła śmierć najbliższych jest zdarzeniem bardzo traumatycznym, okrutnym. To przeżycie, na które nikt z nas nie jest przygotowany. Tak właśnie było w prz ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Przewóz z grzeczności (art. 436 § 2 kc) ma miejsce tylko wówczas, gdy zamiarem przewożącego jest świadczenie przewozu bezinteresownie. Wyrok Sądu Najwyższego - Iz ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks postępowania cywilnego

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEK [...]

Wychowanie w trzeźwości

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o [...]

Kodeks wykroczeń

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wy [...]


Przejdz na górę strony