20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

12.05.2021

Szansa na zwolnienie z podatku odsetek od odszkodowań?...

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował na swojej stronie internetowej o wniosku skierowanym do Ministra Finansów w sprawie kwalifikacji podatkowej odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji [...]

więcej

26.04.2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w sprawie zadośćuczynienia dla bliskich najciężej poszkodowanych...

Na stronie internetowej prezydent.pl poinformowano o skierowaniu przez Prezydenta do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Projekt zmian przewiduje dodanie w Kodeksie cywilnym [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Zbigniew B. aresztowany z zarzutem przywłaszczenia ponad 800 tys. zł z odszkodowań

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi poinformowała, że Policjanci z VII Komisariatu łódzkiej komendy miejskiej zatrzymali prezesa firmy, która zajmowała się pozyskiwaniem odszkodowań, zwłaszcza za wypadki komunikacyjne. Niestety, jak wynika z zebranego materiału dowodowego, większości uzyskanych pieniędzy nie przekazywał klientom. Zarzuty obejmują przywłaszczenie co najmniej 807 tys. złotych na szkodę 65 mieszkańców całej Polski.

Portal policja.pl informuje, że sygnały o nieprawidłowościach spółki odszkodowawczej z Łodzi wpływały od ubiegłego roku. Rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania w wypowiedzi dla PAP nie wyklucza , że pokrzywdzonych może być 300 osób, od których podejrzany 38 letni biznesmen Zbigniew B. prowadzący działalność odszkodowawczą w Łodzi od roku 2008 mógł przywłaszczyć w sumie 2 mln zł.

Jak już informowaliśmy blisko rok temu na stronie www.pidipo.pl zrzeszone w Izbie firmy zadeklarowały, że będą będą reprezentować osoby, z którymi nie rozliczyło się Unijne Centrum Odszkodowań z Łodzi. Zrzeszone firmy zobowiązały się, że nie będą pobierać wynagrodzenia od odszkodowania, którego nie rozliczyła z klientami nierzetelna firma.Do członków naszej Izby zgłosiły się osoby pokrzywdzone przez Unijne Centrum Odszkodowań, które za pośrednictwem współpracującej kancelarii uzyskały wyroki nakazujące rozliczenie się z klientami. postępowania komornicze są w toku. W części spraw, obok roszczeń względem nierzetelnej firmy odszkodowawczej, zgłoszono dalsze roszczenia do zakładów ubezpieczeń, które nie zostały wyegzekwowane przez dotychczasowego pełnomocnika.

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Brak uszkodzeń tablicy rejestracyjn...

Polisa AC (autocasco) jest ubezpieczeniem dobrowolnym, przez co jest kojarzona przez kierowców z kompleksową ochroną i gwarancją odszkodowania na wypadek jakiegokol ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dn...

Posługiwać się jedynie tabelami procentowego uszczerbku na zdrowiu i stawkami za każdy procent trwałego uszczerbku dla rozstrzygnięcia zasadności roszczenia o z ...

Więcej

Akty prawne

Zmiana ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po roz [...]

Świadczenia pieniężne

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świad [...]

Zmiana ustawy kodeks cywilny

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o zmiani [...]


Przejdz na górę strony