20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

12.05.2021

Szansa na zwolnienie z podatku odsetek od odszkodowań?...

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował na swojej stronie internetowej o wniosku skierowanym do Ministra Finansów w sprawie kwalifikacji podatkowej odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji [...]

więcej

26.04.2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w sprawie zadośćuczynienia dla bliskich najciężej poszkodowanych...

Na stronie internetowej prezydent.pl poinformowano o skierowaniu przez Prezydenta do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Projekt zmian przewiduje dodanie w Kodeksie cywilnym [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

O kancelariach odszkodowawczych w prasie ubezpieczeniowej

Profesjonalizacja kancelarii odszkodowawczych przez wiele lat kojarzyła się bardziej z postulatem niż opisem procesu zachodzącego na rynku. Publikacje które ukazywały się na ich temat w prasie codziennej albo miały charakter sensacyjny, albo co najmniej podkreślały brak wymogów dotyczących kwalifikacji podmiotów świadczących usługi doradztwa odszkodowawczego. W odbiorze społecznym powstawał przez to obraz firm, które co prawda walczą z ubezpieczycielami w imieniu poszkodowanych, ale za nieadekwatne do świadczonej pracy wynagrodzenie, na nieuczciwych warunkach i nie zapewniając bezpieczeństwa swoich klientów oraz odpowiedniego poziomu merytorycznego.

Coraz częściej jednak kancelarie odszkodowawcze wskazywane są jako potrzebna na rynku ubezpieczeniowym przeciwwaga dla zakładów ubezpieczeń. Dyrektor Biura Rzecznika Ubezpieczonych Krystyna Krawczyk w ostatnim numerze Monitora Ubezpieczeniowego wskazuje, że sukces kancelarii odszkodowawczych wynika z nierzetelnych praktyk ubezpieczycieli, co doprowadza do autorkę do stanowczej tezy: „Dopóki nie ulegnie zmianie wyznawana przez większość ubezpieczycieli filozofia polegająca na postrzeganiu konsumentów jako bezbronnego stada owiec, które można bezkarnie strzyc, tak długo kancelarie i doradcy odszkodowawczy nie będą martwić się o podstawy swego bytu.„*

Z kolei redaktor naczelny Dziennika Ubezpieczeniowego Marcin Z. Broda zadaje kłam tezie o braku profesjonalnego przygotowania po stronie doradców odszkodowawczych. Nawiązując do przejścia wieloletniej wiceprezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – Magdaleny Barcickiej do jednej z kancelarii odszkodowawczych podkreśla, że nie jest to jedyny tego rodzaju transfer (choć niewątpliwie najgłośniejszy) i stwierdza, że jego zdaniem najlepsze kancelarie odszkodowawcze są lepsze merytorycznie od większości ubezpieczycieli, a ich merytoryczny poziom wciąż rośnie.**

Pozytywne zmiany w branży odszkodowawczej i rolę PIDiPO w ich wdrażaniu doceniła również Gazeta Ubezpieczeniowa. W swoim comiesięcznym rankingu Redakcja Gazety uznała Polską Izbę Doradców i Pośredników Odszkodowawczych za organizację miesiąca grudnia 2012 r. Prezentujemy uzasadnienie tego wyróżnienia: Decyzją „GU” laur w niniejszej kategorii został przyznany Polskiej Izbie Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Organizację nagrodziliśmy za dbałość o przestrzeganie standardów w swoim sektorze. Wyrazem tego jest grudniowa interwencja PIDiPO w UOKiK w sprawie niedozwolonych zapisów w umowach firm z rynku odszkodowawczego. Na szczególne uznanie zasługuje fakt, iż Izba stara się dbać o porządek na „podwórku”, które nie jest objęte nadzorem ani KNF ani też resortu finansów.

*Praktyki odszkodowawcze zakładów ubezpieczeń a rozwój kancelarii i doradców odszkodowawczych, Krystyna Krawczyk, Monitor Ubezpieczeniowy nr 50 (wrzesień 2012)

** Na drugą stronę, Marcin Z. Broda, Dziennik Ubezpieczeniowy, 07.01.2013

 

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

150 tysięcy złotych za wypadek na r...

150 000 zł – tyle zakład ubezpieczeń wypłacił łącznie na rzecz poszkodowanego, który na skutek nierówności na drodze upadł z roweru i doznał poważnych obrażeń ciała. ...

Więcej

Orzecznictwo

Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cyw...

Ruch pojazdu mechanicznego jest niebezpieczny, w szczególności w tym znaczeniu, że szkody wyrządzone przez ten ruch otoczeniu są często nie zawinione. Toteż art. 436 ...

Więcej

Akty prawne

Ubezpieczenia obowiązkowe

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpiec [...]

Kodeks postępowania cywilnego

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEK [...]

Zmiana ustawy kodeks cywilny

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o zmiani [...]


Przejdz na górę strony