23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

04.08.2021

PIDiPO przekazała stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach...

W dniu dzisiejszym nasza organizacja przekazała do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie usta [...]

więcej

20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

PIDiPO w UWADZE! – podpowiadamy jak ustrzec się przed przywłaszczeniem środków przez nierzetelną firmę

Dnia 23.01.2013 r. w telewizji TTV został wyemitowany specjalny wywiad prezesa Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych Bartłomiej Krupy dla programu UWAGA! Audycja została wyemitowana w związku z programem poświęconym działalności Unijnego Centrum Odszkodowań, którego prezes Zbigniew B. trafił w ostatnich dniach do aresztu po przedstawieniu zarzutów przywłaszczenia nierozliczonych z klientami odszkodowań na kwotę co najmniej 800 tys. zł.

Zapraszamy do oglądania programu Jak walczyć z nieuczciwymi pośrednikami w walce o odszkodowania

Uwaga TVN o Unijnym Centrum Odszkodowań

Zbigniew B. przed zatrzymaniem związanym z przywłaszczaniem środków klientów przez Unijne Centrum Odszkodowań zdążył założyć kancelarię Precedens, w której kontynuował swoją działalność. Opowieści poszkodowanych, których w sporze z Unijnym Centrum Odszkodowań reprezentowali członkowie PIDiPO można wysłuchać w reportażu Uwaga! TVN.

Przypominamy, że podmioty zrzeszone w PIDiPO zadeklarowały pomoc w sporach z UCO bez pobierania wynagrodzenia od środków, które za pośrednictwem tej spółki przekazał ubezpieczyciel. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego.

Oglądaj reportaż.

PIU zapowiada wystąpienie w sprawie regulacji kancelarii odszkodowawczych do MF i KNF

Jak podaje serwis www.gu.com.pl Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń zapowiedział, że Izba reprezentująca interesy ubezpieczycieli wystąpi o podjęcie prac nad regulacją działalności kancelarii odszkodowawczych. Jan Grzegorz Prądzyński twierdzi, że regulacja jest jedyną metodą przeciwdziałania oszustwom takim, jakie zarzucane jest prezesowi UCO Zbigniewowi B. Dodaje również, że „nie dochodziłoby do nich, gdyby regulacje stworzono kilka lat temu, gdy problem kancelarii się ujawnił.”  Z wypowiedzi można wnioskować, że chodzi nie o problemy poszczególnych kancelarii, lecz same kancelarie jako problem ubezpieczycieli. Pogląd wydaje się kontrowersyjny, bo ani regulacja prawna sama w sobie nie wyeliminuje w pełni problemów kancelarii, ani nie zmarginalizuje ich znaczenia w stopniu, jakiego mogliby sobie niektórzy życzyć.

Przestawiamy w całości komentarz PIDiPO, którego fragmenty przytacza portal www.gu.com.pl w publikacji Rynek ubezpieczeń: Wraca temat nadzoru nad branżą odszkodowawczą.

Organizacje reprezentujące przedsiębiorców mających przeważający udział w rynku kancelarii odszkodowawczych, w tym PIDiPO, 29 kwietnia 2011 roku przedstawiły Radzie Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministrze Finansów swoje stanowisko, jasno wskazujące na potrzebę regulacji prawnej wykonywania zawodu doradcy i pośrednika odszkodowawczego. Jako podstawowe cele, które powinna realizować regulacja prawna wskazaliśmy:

•             zapewnienie identyfikowalności osób wykonujących czynności związane z pośredniczeniem w egzekwowaniu odszkodowań,

•             zagwarantowanie odpowiedniego poziomu merytorycznego osób wykonujących czynności związane z pośredniczeniem w egzekwowaniu odszkodowań,

•             zwiększenie bezpieczeństwa osób dochodzących roszczeń odszkodowawczych za pośrednictwem osób wykonujących takie czynności zawodowo,

•             zwiększenie możliwości działania profesjonalnych pełnomocników w postępowaniach prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń w celu ograniczenia konieczności wdawania się w spór sądowy.

Również PIU przedstawiła swoje stanowisko w tej sprawie, które co prawda było często zbieżne w oczekiwaniach, niemniej jednak niektóre ze zgłaszanych postulatów dość jasno wskazywały, że pobudki samorządu ubezpieczycieli były bardziej ekonomiczne niż etyczne. Trudno jednak mieć to za złe PIU jest organizacją reprezentująca interesy ubezpieczycieli, a te w ostatnich latach za sprawą kancelarii zostały odczuwalnie nadwątlone. Unijne Centrum Odszkodowań było jednym z dziesiątek niewielkich podmiotów działających na rynku usług odszkodowawczych. Przykład tej firmy wskazuje na potrzebę regulacji, ale nie upoważnia do uogólnień. To, że klienci UCO zostali oszukani nie zachwieje zaufania do całej branży, a być może spowoduje, że osoby poszkodowane w wypadkach zaczną zwracać baczniejszą uwagę na to z kim i jaką umowę zawierają. Na początku ubiegłego roku media nagłośniły przykład podobnego incydentu dotyczącego radcy prawnego, tak więc oczekiwanie, że sama regulacji prawna uchroni przed oszustami okazuje się zwodnicze.

Wystąpienia Ministra Sprawiedliwości wskazują na to, że apele o regulację nie trafiają na podatny grunt, niemniej jednak wydaje się, że decydujące znaczenie dla kancelarii odszkodowawczych będzie miała nowa dyrektywa o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Wynika z niej, że m.in. zawodowa obsługa roszczeń powinna być objęta nadzorem ze strony państwo. W obecnej sytuacji zamiast powtarzać po raz kolejny te same postulaty przyjęliśmy zasadę wykorzystania już obowiązujących regulacji do poprawy standardów na rynku doradztwa odszkodowawczego. Zainicjowaliśmy cały szereg postępowań przed Prezesem UOKiK dotyczących m.in. nierzetelnych reklam, czy wprowadzających w błąd informacji o cenie, a informacje o ich efektach upubliczniamy w Internecie.

Jesteśmy skłonni do współpracy ze środowiskiem ubezpieczeniowym, tym bardziej, że komentarze przedstawicieli PIU do uchwały SN w sprawie zwrotu kosztów pełnomocnika przedprocesowego akcentowały nie konieczność zwrotu kosztów pełnomocnika, co było niewątpliwym przełomem, lecz konieczność wykazania „niezbędnych kwalifikacji” pełnomocnika. Z chwilą kiedy takie kwalifikacje będą potwierdzone w sposób określony prawem odpadnie koronny argument do odmowy zwrotu kosztów pełnomocnika.

 

Zbigniew B. aresztowany z zarzutem przywłaszczenia ponad 800 tys. zł z odszkodowań

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi poinformowała, że Policjanci z VII Komisariatu łódzkiej komendy miejskiej zatrzymali prezesa firmy, która zajmowała się pozyskiwaniem odszkodowań, zwłaszcza za wypadki komunikacyjne. Niestety, jak wynika z zebranego materiału dowodowego, większości uzyskanych pieniędzy nie przekazywał klientom. Zarzuty obejmują przywłaszczenie co najmniej 807 tys. złotych na szkodę 65 mieszkańców całej Polski.

Portal policja.pl informuje, że sygnały o nieprawidłowościach spółki odszkodowawczej z Łodzi wpływały od ubiegłego roku. Rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania w wypowiedzi dla PAP nie wyklucza , że pokrzywdzonych może być 300 osób, od których podejrzany 38 letni biznesmen Zbigniew B. prowadzący działalność odszkodowawczą w Łodzi od roku 2008 mógł przywłaszczyć w sumie 2 mln zł.

Jak już informowaliśmy blisko rok temu na stronie www.pidipo.pl zrzeszone w Izbie firmy zadeklarowały, że będą będą reprezentować osoby, z którymi nie rozliczyło się Unijne Centrum Odszkodowań z Łodzi. Zrzeszone firmy zobowiązały się, że nie będą pobierać wynagrodzenia od odszkodowania, którego nie rozliczyła z klientami nierzetelna firma.Do członków naszej Izby zgłosiły się osoby pokrzywdzone przez Unijne Centrum Odszkodowań, które za pośrednictwem współpracującej kancelarii uzyskały wyroki nakazujące rozliczenie się z klientami. postępowania komornicze są w toku. W części spraw, obok roszczeń względem nierzetelnej firmy odszkodowawczej, zgłoszono dalsze roszczenia do zakładów ubezpieczeń, które nie zostały wyegzekwowane przez dotychczasowego pełnomocnika.

O kancelariach odszkodowawczych w prasie ubezpieczeniowej

Profesjonalizacja kancelarii odszkodowawczych przez wiele lat kojarzyła się bardziej z postulatem niż opisem procesu zachodzącego na rynku. Publikacje które ukazywały się na ich temat w prasie codziennej albo miały charakter sensacyjny, albo co najmniej podkreślały brak wymogów dotyczących kwalifikacji podmiotów świadczących usługi doradztwa odszkodowawczego. W odbiorze społecznym powstawał przez to obraz firm, które co prawda walczą z ubezpieczycielami w imieniu poszkodowanych, ale za nieadekwatne do świadczonej pracy wynagrodzenie, na nieuczciwych warunkach i nie zapewniając bezpieczeństwa swoich klientów oraz odpowiedniego poziomu merytorycznego.

Coraz częściej jednak kancelarie odszkodowawcze wskazywane są jako potrzebna na rynku ubezpieczeniowym przeciwwaga dla zakładów ubezpieczeń. Dyrektor Biura Rzecznika Ubezpieczonych Krystyna Krawczyk w ostatnim numerze Monitora Ubezpieczeniowego wskazuje, że sukces kancelarii odszkodowawczych wynika z nierzetelnych praktyk ubezpieczycieli, co doprowadza do autorkę do stanowczej tezy: „Dopóki nie ulegnie zmianie wyznawana przez większość ubezpieczycieli filozofia polegająca na postrzeganiu konsumentów jako bezbronnego stada owiec, które można bezkarnie strzyc, tak długo kancelarie i doradcy odszkodowawczy nie będą martwić się o podstawy swego bytu.„*

Z kolei redaktor naczelny Dziennika Ubezpieczeniowego Marcin Z. Broda zadaje kłam tezie o braku profesjonalnego przygotowania po stronie doradców odszkodowawczych. Nawiązując do przejścia wieloletniej wiceprezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – Magdaleny Barcickiej do jednej z kancelarii odszkodowawczych podkreśla, że nie jest to jedyny tego rodzaju transfer (choć niewątpliwie najgłośniejszy) i stwierdza, że jego zdaniem najlepsze kancelarie odszkodowawcze są lepsze merytorycznie od większości ubezpieczycieli, a ich merytoryczny poziom wciąż rośnie.**

Pozytywne zmiany w branży odszkodowawczej i rolę PIDiPO w ich wdrażaniu doceniła również Gazeta Ubezpieczeniowa. W swoim comiesięcznym rankingu Redakcja Gazety uznała Polską Izbę Doradców i Pośredników Odszkodowawczych za organizację miesiąca grudnia 2012 r. Prezentujemy uzasadnienie tego wyróżnienia: Decyzją „GU” laur w niniejszej kategorii został przyznany Polskiej Izbie Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Organizację nagrodziliśmy za dbałość o przestrzeganie standardów w swoim sektorze. Wyrazem tego jest grudniowa interwencja PIDiPO w UOKiK w sprawie niedozwolonych zapisów w umowach firm z rynku odszkodowawczego. Na szczególne uznanie zasługuje fakt, iż Izba stara się dbać o porządek na „podwórku”, które nie jest objęte nadzorem ani KNF ani też resortu finansów.

*Praktyki odszkodowawcze zakładów ubezpieczeń a rozwój kancelarii i doradców odszkodowawczych, Krystyna Krawczyk, Monitor Ubezpieczeniowy nr 50 (wrzesień 2012)

** Na drugą stronę, Marcin Z. Broda, Dziennik Ubezpieczeniowy, 07.01.2013

 

Zapisy umów kancelarii odszkodowawczej w rejestrze klauzul niedozwolonych – PIDiPO będzie podejmować dalsze działania

Jak podaje Dziennik Ubezpieczeniowy w rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez UOKiK pojawiły się dwa zapisy, które stosowało w swoich umowach Europejskie Centrum Odszkodowań w Legnicy. Pierwszy z zakwestionowanych zapisów (wpis nr  4157) dotyczy kary umownej naliczanej w przypadku wypowiedzenia umowy i ma brzmienie:”W przypadku rozwiązania umowy przez Zleceniobiorcę z powodu naruszenia przez Zleceniodawcę postanowień § 2 ust. 1, zapłaci On Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości określonej § 3 ust. 3 i 4 niniejszej umowy” Drugie niedozwolone postanowienie umowne (wpis nr 4156) formułuje domniemanie stanowiące podstawę do naliczenia wynagrodzenia i wynika z niego, że „w razie wątpliwości przyjmuje się, że każde uzyskanie odszkodowania z tytułu określonego w § 1 od dnia podpisania niniejszej umowy jest wynikiem działań Zleceniobiorcy i stanowi podstawę do naliczania wynagrodzenia w wysokości, określonej w § 3 ust. 3 i 4 umowy”.

Zgodnie z art 24 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stosowanie postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Z analiz Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych wynika, że postanowienia zbliżone lub tożsame w treści z tymi wpisanymi do rejestru klauzul niedozwolonych stosowane są również przez innych doradców odszkodowawczych. Izba wystąpi do nich o dobrowolną zmianę umów, a w przypadku braku zgody na dostosowanie ich do stanu zgodnego z prawem zawiadomi Prezesa UOKiK.

 

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Odszkodowanie za wypadek na wakacja...

Wielkimi krokami zbliża się okres wakacyjnych wyjazdów. Choć większość urlopowiczów zdecyduje się pewnie na wakacje w upalnym słońcu, znajdą się i tacy, którzy z prz ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy...

Dla odrzucenia wyłącznej winy poszkodowanego w wypadku samochodowym nie jest konieczne stwierdzenie, że do wypadku doszło z winy kierowcy, gdyż wystarczy stwierdzeni ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks postępowania cywilnego

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEK [...]

Świadczenia pieniężne

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świad [...]

Ubezpieczenie społeczne

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o [...]


Przejdz na górę strony