28.07.2022

Nowe Rekomendacje KNF – komentarz Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych...

W najnowszej publikacji portalu prawo.pl zacytowano wypowiedzi Magdaleny Rok-Konopy - Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych odnoszące się do nowych Rekomendacji KNF dotycz [...]

więcej

08.07.2022

Komentarz PIDIPO w portalu Interia.pl w publikacji z 8 lipca 2022...

Portal Interia.pl w publikacji red. Irminy Brachacz cytuje informacje przekazane przez Alberta Demidowskiego - Wiceprezesa Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Artykuł opis [...]

więcej

03.06.2022

Spór o nowe rekomendacje KNF...

W toczących się pracach dotyczących nowych rekomendacji w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych trwa wymiana argumentów pomiędzy ubezpieczycielami, a pełnomocnikami poszkodowanych i warsztata [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Oświadczenie

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych w związku z publikacją „Rośnie liczba wykrytych oszustw” zamieszczoną w dzienniku Rzeczpospolita dnia 21 listopada 2012 r. uznaje stwierdzenie Przewodniczącego Komisji ds. Przeciwdziałania Przestępczości  Ubezpieczeniowej Pana Roberta Dąbrowskiego dotyczące działalności kancelarii odszkodowawczych, a przedstawione w kontekście wzrostu przestępczości ubezpieczeniowej, za krzywdzące dla dobrego wizerunku branży doradztwa odszkodowawczego. Wskazanie, że niektóre kancelarie pomagają w „podkręcaniu” zdarzeń może prowadzić do generalizacji oraz utożsamiania działalności kancelarii odszkodowawczych z działalnością przestępczą. Nie można zaś pomijać faktu, że przestępczość ubezpieczeniowa naraża na straty nie tylko zakłady ubezpieczeń, ale i również doradców odszkodowawczych, którzy w przypadku niezamierzonego reprezentowania osoby dochodzącej świadczeń nienależnych mogą ponosić nie tylko straty wizerunkowe, ale również wymierne straty finansowe. Przedsiębiorcy z obu tych sektorów korzystają z rozbudowanych sieci sprzedaży, stąd też identyfikowanie przestępczych czynów poszczególnych pracowników, w tym pośredników z przestępczą działalnością doradców odszkodowawczych byłoby równie nieuprawnione, jak w przypadku utożsamiania pojedynczych przestępczych działań agenta z działalnością zakładów ubezpieczeń, choć nie budzi wątpliwości, że to pracownicy zakładów ubezpieczeń mają udział w procederze przestępczości ubezpieczeniowej większy niż wspomniane kancelarie odszkodowawcze.

Potwierdzeniem rzetelnego podejścia doradców odszkodowawczych do zagadnienia zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej mogą być sytuacje, w których to na skutek powzięcia uzasadnionych podejrzeń co do zgodności z prawem działań pośrednika odszkodowawczego doszło nie tylko do rozwiązania umowy, ale również zawiadomienia Prokuratury przez doradcę odszkodowawczego. Szeroko podejmowane są również działania prewencyjne, takie jak wymaganie zaświadczenia o niekaralności przy zatrudnieniu czy pouczanie klientów o odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Pomimo wniosków ze strony organizacji zrzeszających doradców odszkodowawczych, zarówno zawód doradcy, jak i pośrednika odszkodowawczego wciąż nie doczekały się jednak kompleksowej regulacji prawnej, przez co nie ma instytucjonalnych barier dostępu do ich wykonywania, w tym przez osoby karane wcześniej za popełnienie przestępstw na szkodę zakładu ubezpieczeń. Wyrażając gotowość do współpracy w przeciwdziałaniu przestępczości ubezpieczeniowej mamy nadzieję, że Polska Izba Ubezpieczeń będzie postrzegała doradców odszkodowawczych i ich organizacje, jako partnerów, a nie oponentów w tym przedsięwzięciu.

Publikacje

12.04.2022

„Jeszcze w zielone gramy … ” B...

„Jeszcze w zielone gramy…” Nie mam wątpliwości, że rynek prawniczy zyskał na zjawisku [...]

więcej

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

Studium przypadków

Kilkaset tysięcy złotych odszkodowa...

Tragiczna i nagła śmierć najbliższych jest zdarzeniem bardzo traumatycznym, okrutnym. To przeżycie, na które nikt z nas nie jest przygotowany. Tak właśnie było w prz ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Osoba, która wiedząc, że kierowca znajduje się pod wpływem alkoholu, nakłania tego kierowcę do odbycia jazdy samochodem i jazdę tę razem z nim odbywa, godzi się z ew ...

Więcej

Akty prawne

Ubezpieczenia obowiązkowe

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpiec [...]

Emerytury i renty

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery [...]

Ubezpieczenie społeczne

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o [...]


Przejdz na górę strony