28.07.2022

Nowe Rekomendacje KNF – komentarz Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych...

W najnowszej publikacji portalu prawo.pl zacytowano wypowiedzi Magdaleny Rok-Konopy - Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych odnoszące się do nowych Rekomendacji KNF dotycz [...]

więcej

08.07.2022

Komentarz PIDIPO w portalu Interia.pl w publikacji z 8 lipca 2022...

Portal Interia.pl w publikacji red. Irminy Brachacz cytuje informacje przekazane przez Alberta Demidowskiego - Wiceprezesa Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Artykuł opis [...]

więcej

03.06.2022

Spór o nowe rekomendacje KNF...

W toczących się pracach dotyczących nowych rekomendacji w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych trwa wymiana argumentów pomiędzy ubezpieczycielami, a pełnomocnikami poszkodowanych i warsztata [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Ostrzeżenie konsumentów dot. Ekspert – Odszkodowania sp. z o. o.

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych ostrzega konsumentów przed wprowadzają w błąd reklamą firmy Ekspert – Odszkodowania sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku. W drukowanym materiale informacyjnym tej firmy można znaleźć nieprawdziwe informacje o możliwościach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, które w ocenie Izby mogą w istotny zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy. W materiałach tych można znaleźć następujące treści:

Jeżeli jesteś członkiem rodziny zmarłego musisz wiedzieć, że (…) całej rodzinie przysługuje szereg roszczeń – każdy z członków rodziny może liczyć na zadośćuczynienie (sprawa Smoleńska świadczy o tym, że kwoty o które możemy walczyć zaczynają się od kwoty 250.000,00 zł); ponadto osobom wspólnie zamieszkującym przysługuje odszkodowania za pogorszenie ich sytuacji finansowej” Informacja może wywoływać przekonanie o przysługiwaniu roszczeń także członkom rodziny nie spełniającym wymogów wynikających z art. 446 k.c. oraz wskazywać na możliwość uzyskania kwot w wysokości nie mającej uzasadnienia w okolicznościach poszczególnych spraw oraz praktyce orzeczniczej. Tego rodzaju praktyki mogą wpływać na ocenę działalności doradców odszkodowawczych, jako grupy zawodowej udzielającej poszkodowanym i uprawnionym nierzetelnych informacji.

Ponadto  firma Ekspert – Odszkodowania sp. z o. o. w materiale o charakterze reklamowym w sposób nieuzasadniony powołuje się na rzekome zagrożenia, na które miałoby narażać podpisanie umowy z doradcami odszkodowawczymi innymi niż Ekspert – Odszkodowania sp. z o. o., wskazując: „CZŁONKOSTWO KANCELARII W POLSKIEJ IZBIE ODSZKODOWAŃ zapewnia Ci najwyższy standard usług ale również ochronę przed OSZUSTAMI I WYŁUDZACZAMI”. Z kolei w innej części materiału twierdzi się: „Jeżeli Firma nie jest członkiem Izby to oznacza, że nie postępuje zgodnie z Kodeksem Etyki i tym samym możesz być narażony na niekompetentną obsługę, a co się z tym wiąże narażony na dodatkowe straty finansowe” oraz wymienia z nazwy firmy nie będące członkami Polskiej Izby Odszkodowań, co  może sugerować, że w odniesieniu do usług tych właśnie firm powstają takie zagrożenia.

Należy zauważyć, że zgodnie z Kodeksem Etyki wspomnianej organizacji, do której firma Ekspert – Odszkodowania sp. z o. o. należy, jej członkowie zapewniają klientowi jasną i rzetelną informację o oferowanych usługach oraz o związanych z nimi kosztach, ryzyku i możliwych do osiągnięcia korzyściach, ułatwiając klientowi dokonanie właściwego wyboru oferty oraz zobowiązują się do niestosowania praktyk polegających na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji o konkurencji, stosowaniu reklamy, która może wprowadzać w błąd lub jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, szkodzeniu dobremu imieniu konkurentów działających na rynku odszkodowań.

W związku postępowaniem firmy Ekspert – Odszkodowania sp. z o. o. Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych wystąpiła do Polskiej Izby Odszkodowań o zajęcie oficjalnego stanowiska w sprawie praktyk ww. firmy. Ponadto o działaniach mogących wypełniać znamiona art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym tj. o nieprzestrzeganiu kodeksu dobrych praktyk, do którego przedsiębiorca dobrowolnie przystąpił, jeżeli przedsiębiorca ten informuje w ramach praktyki rynkowej, że jest związany kodeksem dobrych praktyk zostanie zawiadomiony Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z wnioskiem o pojęcie właściwych działań.

Publikacje

12.04.2022

„Jeszcze w zielone gramy … ” B...

„Jeszcze w zielone gramy…” Nie mam wątpliwości, że rynek prawniczy zyskał na zjawisku [...]

więcej

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

Studium przypadków

Walka o odszkodowanie za straty spo...

Czasem trudno jest uzyskać odszkodowanie bez specjalistycznej wiedzy, która pozwoli nie tylko zrozumieć zawiłe zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, ale również po ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia...

Generalny postulat sprawiedliwości, który głosi, że sytuacje podobne należy podobnie traktować. Przy określaniu wysokości zadośćuczynienia pieniężnego postulat ten j ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks wykroczeń

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wy [...]

Kodeks postępowania karnego

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks p [...]

Ubezpieczenia obowiązkowe

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpiec [...]


Przejdz na górę strony