20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

12.05.2021

Szansa na zwolnienie z podatku odsetek od odszkodowań?...

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował na swojej stronie internetowej o wniosku skierowanym do Ministra Finansów w sprawie kwalifikacji podatkowej odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji [...]

więcej

26.04.2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w sprawie zadośćuczynienia dla bliskich najciężej poszkodowanych...

Na stronie internetowej prezydent.pl poinformowano o skierowaniu przez Prezydenta do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Projekt zmian przewiduje dodanie w Kodeksie cywilnym [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Standardy w likwidacji szkód osobowych – teraźniejszość i przyszłość

Dnia 04 czerwca 2012 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Kiedy człowiek doznaje szkody. Jak prowadzić i likwidować szkody osobowe” z cyklu Insurance Meeting Point. Konferencja była okazją do wymiany poglądów o panujących obecnie trendach w likwidacji szkód osobowych oraz propozycjach zmian prawa i praktyki. W pierwszym wystąpieniu przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej dr Michał Brodzki przedstawił założenia systemu Punktowej Oceny Następstw Szkody Osobowej opracowanego przez PTUM i PIU. Jakkolwiek ustalanie wysokości zadośćuczynienia głównie na podstawie wielkości trwałego uszczerbku na zdrowiu spotkało się z szeroką krytyką, niemniej jednak uczestnicy spotkania wyrażali obawy co do szans na szybką zmianę istniejącego stanu. Monika Borowiecka-Paczkowska przedstawiła swoje spojrzenie na zagadnienie wypłaty świadczeń na rzecz przedstawicieli ustawowych poszkodowanego istotny nacisk kładąc na ryzyko przeznaczenia środków na cele inne niż naprawienie szkody. W części dotyczącej funkcji zadośćuczynienia prowadząca spotkała się z polemiką ze strony prezesa PIDiPO, który podkreślił odrębność zadań świadczeń wypłacanych na podstawie art. 444 k.c. i 445 k.c. Jolanta Budzowska zaprezentowała na praktycznych przykładach problematykę dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za błędy medyczne. Marta Rutkowska z TU Compensa S.A. również posiłkując się przykładami z praktyki wskazywała, że coraz częściej w przypadku urazów kręgosłupa szyjnego poszkodowani muszą liczyć się z odmową zaspokojenia roszczeń jako nieuzasadnionych w świetle całokształtu okoliczności sprawy i wypłaty w sprawach niewielkich stłuczek bywają nadmiernie wysokie. W wystąpieniu zamykającym konferencję przeze PIDiPO Bartłomiej Krupa przedstawił z punktu widzenia kancelarii odszkodowawczych najczęstsze uchybienia w likwidacji szkód. Wśród licznych wątków będących przedmiotem wystąpienia najgorętsze dyskusje wzbudziło zagadnienie wysokości potrąceń z tytułu przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody.

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Dziesięciokrotnie wyższe świadczeni...

W dniu 23 lipca 1997 r. w Rzeszowie miał miejsce wypadek komunikacyjny, w wyniku którego ucierpiał młody 26 letni mężczyzna. Poszkodowany był pasażerem samochodu o ...

Więcej

Orzecznictwo

Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cyw...

Nieznany sprawca zaboru cudzego samochodu nie jest osobą trzecią w rozumieniu art. 435 § 1 kc (w związku z art. 436 kc) lecz posiadaczem tego samochodu. Uchwała S ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks postępowania karnego

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks p [...]

Działalność ubezpieczeniowa

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działaln [...]

Nadzór ubezpieczeniowy i Rzecznik Ubezpieczonych

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze [...]


Przejdz na górę strony