28.07.2022

Nowe Rekomendacje KNF – komentarz Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych...

W najnowszej publikacji portalu prawo.pl zacytowano wypowiedzi Magdaleny Rok-Konopy - Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych odnoszące się do nowych Rekomendacji KNF dotycz [...]

więcej

08.07.2022

Komentarz PIDIPO w portalu Interia.pl w publikacji z 8 lipca 2022...

Portal Interia.pl w publikacji red. Irminy Brachacz cytuje informacje przekazane przez Alberta Demidowskiego - Wiceprezesa Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Artykuł opis [...]

więcej

03.06.2022

Spór o nowe rekomendacje KNF...

W toczących się pracach dotyczących nowych rekomendacji w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych trwa wymiana argumentów pomiędzy ubezpieczycielami, a pełnomocnikami poszkodowanych i warsztata [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Standardy w likwidacji szkód osobowych – teraźniejszość i przyszłość

Dnia 04 czerwca 2012 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Kiedy człowiek doznaje szkody. Jak prowadzić i likwidować szkody osobowe” z cyklu Insurance Meeting Point. Konferencja była okazją do wymiany poglądów o panujących obecnie trendach w likwidacji szkód osobowych oraz propozycjach zmian prawa i praktyki. W pierwszym wystąpieniu przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej dr Michał Brodzki przedstawił założenia systemu Punktowej Oceny Następstw Szkody Osobowej opracowanego przez PTUM i PIU. Jakkolwiek ustalanie wysokości zadośćuczynienia głównie na podstawie wielkości trwałego uszczerbku na zdrowiu spotkało się z szeroką krytyką, niemniej jednak uczestnicy spotkania wyrażali obawy co do szans na szybką zmianę istniejącego stanu. Monika Borowiecka-Paczkowska przedstawiła swoje spojrzenie na zagadnienie wypłaty świadczeń na rzecz przedstawicieli ustawowych poszkodowanego istotny nacisk kładąc na ryzyko przeznaczenia środków na cele inne niż naprawienie szkody. W części dotyczącej funkcji zadośćuczynienia prowadząca spotkała się z polemiką ze strony prezesa PIDiPO, który podkreślił odrębność zadań świadczeń wypłacanych na podstawie art. 444 k.c. i 445 k.c. Jolanta Budzowska zaprezentowała na praktycznych przykładach problematykę dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za błędy medyczne. Marta Rutkowska z TU Compensa S.A. również posiłkując się przykładami z praktyki wskazywała, że coraz częściej w przypadku urazów kręgosłupa szyjnego poszkodowani muszą liczyć się z odmową zaspokojenia roszczeń jako nieuzasadnionych w świetle całokształtu okoliczności sprawy i wypłaty w sprawach niewielkich stłuczek bywają nadmiernie wysokie. W wystąpieniu zamykającym konferencję przeze PIDiPO Bartłomiej Krupa przedstawił z punktu widzenia kancelarii odszkodowawczych najczęstsze uchybienia w likwidacji szkód. Wśród licznych wątków będących przedmiotem wystąpienia najgorętsze dyskusje wzbudziło zagadnienie wysokości potrąceń z tytułu przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody.

Publikacje

12.04.2022

„Jeszcze w zielone gramy … ” B...

„Jeszcze w zielone gramy…” Nie mam wątpliwości, że rynek prawniczy zyskał na zjawisku [...]

więcej

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

Studium przypadków

Odszkodowanie za uraz kręgosłupa...

Tylko 25 000 zł zaproponował pierwotnie zakład ubezpieczeń InterRisk poszkodowanemu, który w wyniku wypadku komunikacyjnego doznał urazu kręgosłupa, czego następstwe ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Samo porównanie przyczynienia się poszkodowanego z przyczynami szkody obciążającymi osobę sprawcy nie pozwala na uznanie wysnutej z tego porównania skali za wyłączne ...

Więcej

Akty prawne

Zmiana ustawy kodeks cywilny

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o zmiani [...]

Kodeks postępowania karnego

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks p [...]

Kodeks postępowania cywilnego

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEK [...]


Przejdz na górę strony