23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

04.08.2021

PIDiPO przekazała stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach...

W dniu dzisiejszym nasza organizacja przekazała do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie usta [...]

więcej

20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Standardy w likwidacji szkód osobowych – teraźniejszość i przyszłość

Dnia 04 czerwca 2012 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Kiedy człowiek doznaje szkody. Jak prowadzić i likwidować szkody osobowe” z cyklu Insurance Meeting Point. Konferencja była okazją do wymiany poglądów o panujących obecnie trendach w likwidacji szkód osobowych oraz propozycjach zmian prawa i praktyki. W pierwszym wystąpieniu przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej dr Michał Brodzki przedstawił założenia systemu Punktowej Oceny Następstw Szkody Osobowej opracowanego przez PTUM i PIU. Jakkolwiek ustalanie wysokości zadośćuczynienia głównie na podstawie wielkości trwałego uszczerbku na zdrowiu spotkało się z szeroką krytyką, niemniej jednak uczestnicy spotkania wyrażali obawy co do szans na szybką zmianę istniejącego stanu. Monika Borowiecka-Paczkowska przedstawiła swoje spojrzenie na zagadnienie wypłaty świadczeń na rzecz przedstawicieli ustawowych poszkodowanego istotny nacisk kładąc na ryzyko przeznaczenia środków na cele inne niż naprawienie szkody. W części dotyczącej funkcji zadośćuczynienia prowadząca spotkała się z polemiką ze strony prezesa PIDiPO, który podkreślił odrębność zadań świadczeń wypłacanych na podstawie art. 444 k.c. i 445 k.c. Jolanta Budzowska zaprezentowała na praktycznych przykładach problematykę dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za błędy medyczne. Marta Rutkowska z TU Compensa S.A. również posiłkując się przykładami z praktyki wskazywała, że coraz częściej w przypadku urazów kręgosłupa szyjnego poszkodowani muszą liczyć się z odmową zaspokojenia roszczeń jako nieuzasadnionych w świetle całokształtu okoliczności sprawy i wypłaty w sprawach niewielkich stłuczek bywają nadmiernie wysokie. W wystąpieniu zamykającym konferencję przeze PIDiPO Bartłomiej Krupa przedstawił z punktu widzenia kancelarii odszkodowawczych najczęstsze uchybienia w likwidacji szkód. Wśród licznych wątków będących przedmiotem wystąpienia najgorętsze dyskusje wzbudziło zagadnienie wysokości potrąceń z tytułu przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody.

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Skuteczne działania pełnomocnika...

Sprawa poszkodowanej w wypadku z 2011 mającego miejsce w woj. łódzkim, którą zajmuje się obecnie spółka DRB Centrum Odszkodowań, skierowana zostanie do sądu II insta ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Szkodą wyrządzoną przez ruch pojazdu mechanicznego w rozumieniu art. 436 kc w związku z art. 435 kc jest zarówno szkoda, wyrządzona od chwili uruchomienia silnika, j ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks cywilny

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks [...]

Ubezpieczenia obowiązkowe

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpiec [...]

Kodeks wykroczeń

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wy [...]


Przejdz na górę strony