20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

12.05.2021

Szansa na zwolnienie z podatku odsetek od odszkodowań?...

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował na swojej stronie internetowej o wniosku skierowanym do Ministra Finansów w sprawie kwalifikacji podatkowej odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji [...]

więcej

26.04.2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w sprawie zadośćuczynienia dla bliskich najciężej poszkodowanych...

Na stronie internetowej prezydent.pl poinformowano o skierowaniu przez Prezydenta do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Projekt zmian przewiduje dodanie w Kodeksie cywilnym [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Nawet cztery razy wyższe odszkodowania w sądzie

Dziennik Gazeta Prawna w publikacji „Sąd da ci odszkodowanie cztery razy wyższe niż ubezpieczyciel” podaje informacje o znaczącym wzroście aktywności procesowej w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za szkody osobowe. Dziennik opiera się m.in.na danych pochodzących od członka PIDiPO – Votum S.A., której kancelaria skierowała w I kwartale do sądów 800 pozwów, podczas gdy w całym roku 2011 było ich 1,2 tys. Przyczyną tego są znaczące dysproporcje pomiędzy kwotami za szkody osobowe wypłacanymi w postępowaniach likwidacyjnych przez ubezpieczycieli, a tymi które zasądzają sądy, na co wskazuje Dyrektor Biura Rzecznika Ubezpieczonych Krystyna Krawczyk.

Publikacja odnosi się również do zagadnienia wysokości wypłacanych świadczeń w kontekście propozycji ugodowych złożonych przez Prokuratorię Generalna Skarbu Państwa po katastrofach lotniczych z ostatnich lat, o czym szerzej można przeczytać w tekście Prezesa PIDiPO – Zadośćuczynienie – o precedensie, którego nie było i optymalizacji, która jest.

Więcej na stronie wiadomosci.dziennik.pl

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Spór interpretacyjny...

W dniu 29.04.2008 r. w miejscowości Żyrardów doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia. Wracający z pracy pociągiem mężczyzna w ostatniej chwili postoju pociągu na ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Stopień uszczerbku na zdrowiu nie może być przyjmowany jako jedyna przesłanka ustalenia wysokości zadośćuczynienia z tytułu trwałego inwalidztwa spowodowanego wypadk ...

Więcej

Akty prawne

Działalność ubezpieczeniowa

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działaln [...]

Zmiana ustawy kodeks cywilny

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o zmiani [...]

Kodeks postępowania karnego

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks p [...]


Przejdz na górę strony