20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

12.05.2021

Szansa na zwolnienie z podatku odsetek od odszkodowań?...

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował na swojej stronie internetowej o wniosku skierowanym do Ministra Finansów w sprawie kwalifikacji podatkowej odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji [...]

więcej

26.04.2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w sprawie zadośćuczynienia dla bliskich najciężej poszkodowanych...

Na stronie internetowej prezydent.pl poinformowano o skierowaniu przez Prezydenta do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Projekt zmian przewiduje dodanie w Kodeksie cywilnym [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Debata o kancelariach w redakcji „Radcy prawnego” – jest kooperacja a nie konflikt

Dnia 18.02.2012 r. w redakcji miesięcznika „Radca prawny” odbyła się debata na temat kancelarii odszkodowawczych i możliwości ich uregulowania prawnego. W debacie prowadzonej przez Dariusza Sałajewskiego – wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych uczestniczyli przedstawiciele Biura Rzecznika Ubezpieczonych, Polskiej Izby Ubezpieczeń, radców prawnych oraz kancelarii odszkodowawczych. Samorząd gospodarczy kancelarii odszkodowawczych był reprezentowany przez Prezesa PIDiPO Bartłomieja Krupę, który podobnie jak inni uczestnicy dyskusji wskazywał, że usługę doradców odszkodowawczych od usług radców prawnych różni m.in. wykonywanie szeregu czynnosci faktycznych, w szczególności związanych z gromadzeniem materiału dowodowego. Debata była okazją do merytorycznej wymiany poglądów, której często brakowało w powszechnych przekazach medialnych.

Wśród uczestników debaty panowała zgodność, co do tego, że dobra regulacja nie zagraża rzetelnie działającym kancelariom. Prezes PIDiPO podkreślał jednak, że istotne są szczegółowe rozwiązania i samorząd gospodarczy złożył już propozycje w tym zakresie. Z kolei niedopuszczalne byłoby przyjęcie rozwiązań niekonstytucyjnych – określających cenę maksymalną ukształtowaną wyłącznie wg. kryterium podmiotowego, gdyż dotyczyłaby ona usługi doradcy odszkodowawczego, różnicując ją w tym zakresie w sposób nieuzasadniony od tożsamych usług świadczonych przez brokerów, adwokatów czy radców prawnych.

Prowadzący debatę zwrócił uwagę na konieczność pogłębiania świadomości prawnej społeczeństwa, co spotkało się z powszechną zgodą. Konkluzja z debaty było stwierdzenie, że doradcy odszkodowawczy i radcowie prawni to środowiska, pomiędzy którymi występuje nie konflikt interesów, lecz kooperacja. Przejawem tej współpracy jest rosnąca liczba postępowań sądowych w obronie interesów osób poszkodowanych w wypadkach.

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Śmiertelne porażenie prądem – odpow...

Jak potwierdzają statystyki, co roku ponad 100 osób umiera na skutek porażenia prądem elektrycznym. Najczęstszą przyczyną wypadków jest niewłaściwe posługiwanie się ...

Więcej

Orzecznictwo

Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z...

Czy roszczenie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o naprawienie szkody wyrządzonej w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza poj ...

Więcej

Akty prawne

Nadzór ubezpieczeniowy i Rzecznik Ubezpieczonych

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze [...]

Ubezpieczenia obowiązkowe

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpiec [...]

Kodeks wykroczeń

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wy [...]


Przejdz na górę strony