28.07.2022

Nowe Rekomendacje KNF – komentarz Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych...

W najnowszej publikacji portalu prawo.pl zacytowano wypowiedzi Magdaleny Rok-Konopy - Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych odnoszące się do nowych Rekomendacji KNF dotycz [...]

więcej

08.07.2022

Komentarz PIDIPO w portalu Interia.pl w publikacji z 8 lipca 2022...

Portal Interia.pl w publikacji red. Irminy Brachacz cytuje informacje przekazane przez Alberta Demidowskiego - Wiceprezesa Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Artykuł opis [...]

więcej

03.06.2022

Spór o nowe rekomendacje KNF...

W toczących się pracach dotyczących nowych rekomendacji w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych trwa wymiana argumentów pomiędzy ubezpieczycielami, a pełnomocnikami poszkodowanych i warsztata [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Debata o kancelariach w redakcji „Radcy prawnego” – jest kooperacja a nie konflikt

Dnia 18.02.2012 r. w redakcji miesięcznika „Radca prawny” odbyła się debata na temat kancelarii odszkodowawczych i możliwości ich uregulowania prawnego. W debacie prowadzonej przez Dariusza Sałajewskiego – wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych uczestniczyli przedstawiciele Biura Rzecznika Ubezpieczonych, Polskiej Izby Ubezpieczeń, radców prawnych oraz kancelarii odszkodowawczych. Samorząd gospodarczy kancelarii odszkodowawczych był reprezentowany przez Prezesa PIDiPO Bartłomieja Krupę, który podobnie jak inni uczestnicy dyskusji wskazywał, że usługę doradców odszkodowawczych od usług radców prawnych różni m.in. wykonywanie szeregu czynnosci faktycznych, w szczególności związanych z gromadzeniem materiału dowodowego. Debata była okazją do merytorycznej wymiany poglądów, której często brakowało w powszechnych przekazach medialnych.

Wśród uczestników debaty panowała zgodność, co do tego, że dobra regulacja nie zagraża rzetelnie działającym kancelariom. Prezes PIDiPO podkreślał jednak, że istotne są szczegółowe rozwiązania i samorząd gospodarczy złożył już propozycje w tym zakresie. Z kolei niedopuszczalne byłoby przyjęcie rozwiązań niekonstytucyjnych – określających cenę maksymalną ukształtowaną wyłącznie wg. kryterium podmiotowego, gdyż dotyczyłaby ona usługi doradcy odszkodowawczego, różnicując ją w tym zakresie w sposób nieuzasadniony od tożsamych usług świadczonych przez brokerów, adwokatów czy radców prawnych.

Prowadzący debatę zwrócił uwagę na konieczność pogłębiania świadomości prawnej społeczeństwa, co spotkało się z powszechną zgodą. Konkluzja z debaty było stwierdzenie, że doradcy odszkodowawczy i radcowie prawni to środowiska, pomiędzy którymi występuje nie konflikt interesów, lecz kooperacja. Przejawem tej współpracy jest rosnąca liczba postępowań sądowych w obronie interesów osób poszkodowanych w wypadkach.

Publikacje

12.04.2022

„Jeszcze w zielone gramy … ” B...

„Jeszcze w zielone gramy…” Nie mam wątpliwości, że rynek prawniczy zyskał na zjawisku [...]

więcej

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

Studium przypadków

Potrącenie małoletniego na oznakowa...

Oznakowane przejście dla pieszych wydaje się najbezpieczniejszym miejscem do przekraczania jezdni. Kierowcy zbliżający się do tzw. „zebry”, powinni bacznie obserwowa ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Zadośćuczynienie ma mieć przede wszystkim charakter kompensacyjny, wobec czego jego wysokość nie może stanowić zapłaty symbolicznej, lecz musi przedstawiać jakąś eko ...

Więcej

Akty prawne

Wychowanie w trzeźwości

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o [...]

Kodeks cywilny

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks [...]

Kodeks postępowania karnego

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks p [...]


Przejdz na górę strony