23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

04.08.2021

PIDiPO przekazała stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach...

W dniu dzisiejszym nasza organizacja przekazała do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie usta [...]

więcej

20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Debata o kancelariach w redakcji „Radcy prawnego” – jest kooperacja a nie konflikt

Dnia 18.02.2012 r. w redakcji miesięcznika „Radca prawny” odbyła się debata na temat kancelarii odszkodowawczych i możliwości ich uregulowania prawnego. W debacie prowadzonej przez Dariusza Sałajewskiego – wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych uczestniczyli przedstawiciele Biura Rzecznika Ubezpieczonych, Polskiej Izby Ubezpieczeń, radców prawnych oraz kancelarii odszkodowawczych. Samorząd gospodarczy kancelarii odszkodowawczych był reprezentowany przez Prezesa PIDiPO Bartłomieja Krupę, który podobnie jak inni uczestnicy dyskusji wskazywał, że usługę doradców odszkodowawczych od usług radców prawnych różni m.in. wykonywanie szeregu czynnosci faktycznych, w szczególności związanych z gromadzeniem materiału dowodowego. Debata była okazją do merytorycznej wymiany poglądów, której często brakowało w powszechnych przekazach medialnych.

Wśród uczestników debaty panowała zgodność, co do tego, że dobra regulacja nie zagraża rzetelnie działającym kancelariom. Prezes PIDiPO podkreślał jednak, że istotne są szczegółowe rozwiązania i samorząd gospodarczy złożył już propozycje w tym zakresie. Z kolei niedopuszczalne byłoby przyjęcie rozwiązań niekonstytucyjnych – określających cenę maksymalną ukształtowaną wyłącznie wg. kryterium podmiotowego, gdyż dotyczyłaby ona usługi doradcy odszkodowawczego, różnicując ją w tym zakresie w sposób nieuzasadniony od tożsamych usług świadczonych przez brokerów, adwokatów czy radców prawnych.

Prowadzący debatę zwrócił uwagę na konieczność pogłębiania świadomości prawnej społeczeństwa, co spotkało się z powszechną zgodą. Konkluzja z debaty było stwierdzenie, że doradcy odszkodowawczy i radcowie prawni to środowiska, pomiędzy którymi występuje nie konflikt interesów, lecz kooperacja. Przejawem tej współpracy jest rosnąca liczba postępowań sądowych w obronie interesów osób poszkodowanych w wypadkach.

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Śmiertelny wypadek przy pracy sprze...

Budowa z pewnością należy do miejsc, w których stosunkowo często zdarzają się wypadki przy pracy. Ze względu na specyfikę zdarza się, że są one szczególnie tragiczne ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy...

Dla odrzucenia wyłącznej winy poszkodowanego w wypadku samochodowym nie jest konieczne stwierdzenie, że do wypadku doszło z winy kierowcy, gdyż wystarczy stwierdzeni ...

Więcej

Akty prawne

Świadczenia pieniężne

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świad [...]

Kodeks karny

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks k [...]

Kodeks wykroczeń

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wy [...]


Przejdz na górę strony