28.10.2021

Dwunasty rok unikalnej ochrony ubezpieczeniowej dla członków PIDiPO...

Na mocy umowy generalnej PIDiPO z Compensa TU S.A. z dniem 1. listopada 2021 r. rozpocznie się kolejny, dwunasty już rok unikatowej na rynku doradców odszkodowawczych ochrony OC zawodowej. Ubezp [...]

więcej

26.10.2021

„DGP”: KNF kontroluje zakłady ubezpieczeń...

W „Dzienniku Gazecie Prawnej” w publikacji Łukasza Wilkowicza z dnia 11.10.2021 r. (nr 197 (5605)) można przeczytać o kontrolach prowadzonych u ubezpieczycieli przez Urząd Komisji Nadzoru Finans [...]

więcej

23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Stanowisko w sprawie interpelacji poselskiej dotyczącej doradców odszkodowawczych

Dnia 15 marca 2012 r. poseł PiS Jan Warzecha złożył interpelację do Ministra Sprawiedliwości w sprawie działalności firm świadczących usługi  dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. W treści interpelacji działalność doradców odszkodowawczych została przedstawiona stronniczo, z pominięciem społecznej roli tych podmiotów oraz ich wpływu na poprawę praktyki likwidacji szkód osobowych przez zakłady ubezpieczeń. Obraz taki tworzą m.in. sformułowania podkreślające rzekomo niewielki nakład pracy, 100-procentową pewność wygranej oraz pobieranie rażąco wysokiej prowizji.

Szczególnie oburzające jest przedstawienie akwizycji usług kancelarii odszkodowawczych jako procederu sprowadzającego się działań nieetycznych, prowadzonego w okolicznościach mogących stanowić popełnienie przestępstwa. W ocenie PIDiPO, jeżeli doszło do popełnienia przestępstwa społecznym obowiązkiem każdego obywatela, w szczególności zaś posła na Sejm RP, jest zawiadomienie kompetentnych organów ścigania.  Z całą stanowczością potępiamy takie przeprowadzanie akwizycji, które narusza normy prawne, prawo do prywatności osoby poszkodowanej lub ingeruje w swobodę podejmowania przez nią decyzji co do powierzenia sprawy o odszkodowanie pełnomocnikowi, jednakże równie stanowczo protestujemy przeciwko wprowadzaniu opinii publicznej w błąd poprzez budowanie mylnych wyobrażeń o całej grupie zawodowej. Użyte w interpelacji poselskiej sformułowanie „naganiacze” stanowi naruszenie dóbr wszystkich pośredników odszkodowawczych, którzy wykonując czynności akwizycyjne na rzecz doradców odszkodowawczych kierują się w swojej pracy poszanowaniem praw poszkodowanych i ich godności. Również przywołane w interpelacji rzekome namawianie do podpisania umowy z kancelarią wymuszone straszeniem, że przepadną pieniądze z odszkodowania może stanowić przestępstwo i wskazywanie,  że jest to proceder dotyczący bliżej nieokreślonej grupy ludzi stanowi nadużycie oraz insynuację, w odmiennym wypadku zaś bierność w podjęciu działań w konkretnych przypadkach wydaje się sprzeczna z troską o dobro poszkodowanych, w interesie których miała być sformułowana interpelacja.

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych aktywnie uczestniczy w pracach roboczych Rady Rozwoju Rynku Finansowego w przedmiocie regulacji prawnej działalności kancelarii odszkodowawczych i niejednokrotnie już wskazywała, że nadanie racjonalnie skonstruowanych ram prawnych doradztwu i pośrednictwu odszkodowawczemu jest pożądane przez same kancelarie, których działalność wywołuje obecnie tak wiele emocji podsycanych powierzchownymi ocenami i generalizującymi tezami.

Prezes Zarządu
Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych

Bartłomiej Krupa

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

900 000 zł zadośćuczynienia i comie...

Patrycja* jak każda nastolatka uwielbiała spędzać czas wolny wraz ze swoimi przyjaciółmi. Pewnego dnia wybrała się wraz z nimi na przejażdżkę rowerową. Jechała chodn ...

Więcej

Orzecznictwo

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 listop...

Czy zakładowi ubezpieczeń przysługuje w oparciu o przepisy art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Fund ...

Więcej

Akty prawne

Nadzór ubezpieczeniowy i Rzecznik Ubezpieczonych

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze [...]

Kodeks karny

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks k [...]

Kodeks cywilny

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks [...]


Przejdz na górę strony