20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

12.05.2021

Szansa na zwolnienie z podatku odsetek od odszkodowań?...

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował na swojej stronie internetowej o wniosku skierowanym do Ministra Finansów w sprawie kwalifikacji podatkowej odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji [...]

więcej

26.04.2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w sprawie zadośćuczynienia dla bliskich najciężej poszkodowanych...

Na stronie internetowej prezydent.pl poinformowano o skierowaniu przez Prezydenta do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Projekt zmian przewiduje dodanie w Kodeksie cywilnym [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Stanowisko w sprawie interpelacji poselskiej dotyczącej doradców odszkodowawczych

Dnia 15 marca 2012 r. poseł PiS Jan Warzecha złożył interpelację do Ministra Sprawiedliwości w sprawie działalności firm świadczących usługi  dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. W treści interpelacji działalność doradców odszkodowawczych została przedstawiona stronniczo, z pominięciem społecznej roli tych podmiotów oraz ich wpływu na poprawę praktyki likwidacji szkód osobowych przez zakłady ubezpieczeń. Obraz taki tworzą m.in. sformułowania podkreślające rzekomo niewielki nakład pracy, 100-procentową pewność wygranej oraz pobieranie rażąco wysokiej prowizji.

Szczególnie oburzające jest przedstawienie akwizycji usług kancelarii odszkodowawczych jako procederu sprowadzającego się działań nieetycznych, prowadzonego w okolicznościach mogących stanowić popełnienie przestępstwa. W ocenie PIDiPO, jeżeli doszło do popełnienia przestępstwa społecznym obowiązkiem każdego obywatela, w szczególności zaś posła na Sejm RP, jest zawiadomienie kompetentnych organów ścigania.  Z całą stanowczością potępiamy takie przeprowadzanie akwizycji, które narusza normy prawne, prawo do prywatności osoby poszkodowanej lub ingeruje w swobodę podejmowania przez nią decyzji co do powierzenia sprawy o odszkodowanie pełnomocnikowi, jednakże równie stanowczo protestujemy przeciwko wprowadzaniu opinii publicznej w błąd poprzez budowanie mylnych wyobrażeń o całej grupie zawodowej. Użyte w interpelacji poselskiej sformułowanie „naganiacze” stanowi naruszenie dóbr wszystkich pośredników odszkodowawczych, którzy wykonując czynności akwizycyjne na rzecz doradców odszkodowawczych kierują się w swojej pracy poszanowaniem praw poszkodowanych i ich godności. Również przywołane w interpelacji rzekome namawianie do podpisania umowy z kancelarią wymuszone straszeniem, że przepadną pieniądze z odszkodowania może stanowić przestępstwo i wskazywanie,  że jest to proceder dotyczący bliżej nieokreślonej grupy ludzi stanowi nadużycie oraz insynuację, w odmiennym wypadku zaś bierność w podjęciu działań w konkretnych przypadkach wydaje się sprzeczna z troską o dobro poszkodowanych, w interesie których miała być sformułowana interpelacja.

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych aktywnie uczestniczy w pracach roboczych Rady Rozwoju Rynku Finansowego w przedmiocie regulacji prawnej działalności kancelarii odszkodowawczych i niejednokrotnie już wskazywała, że nadanie racjonalnie skonstruowanych ram prawnych doradztwu i pośrednictwu odszkodowawczemu jest pożądane przez same kancelarie, których działalność wywołuje obecnie tak wiele emocji podsycanych powierzchownymi ocenami i generalizującymi tezami.

Prezes Zarządu
Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych

Bartłomiej Krupa

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

900 000 zł zadośćuczynienia i comie...

Patrycja* jak każda nastolatka uwielbiała spędzać czas wolny wraz ze swoimi przyjaciółmi. Pewnego dnia wybrała się wraz z nimi na przejażdżkę rowerową. Jechała chodn ...

Więcej

Orzecznictwo

Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 13 mar...

Uzasadnione i konieczne koszty pomocy świadczonej przez osobę mającą niezbędne kwalifikacje zawodowe, poniesione przez poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym p ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks wykroczeń

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wy [...]

Świadczenia pieniężne

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świad [...]

Kodeks postępowania cywilnego

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEK [...]


Przejdz na górę strony