23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

04.08.2021

PIDiPO przekazała stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach...

W dniu dzisiejszym nasza organizacja przekazała do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie usta [...]

więcej

20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Zaproszenie na I Polski Kongres Ubezpieczeniowy

W dniach 15-16 maja 2012 r. w Warszawie odbędzie się I Polski Kongres Ubezpieczeniowy. Spotkanie ma na celu umożliwienie przedstawicielom branży ubezpieczeniowej stworzenia platformy wymiany wiedzy i doświadczeń. W trakcie Kongresu umożliwimy odbędzie się 8 paneli dyskusyjnych, 3 dyskusje branżowe  oraz rozbudowane warsztaty prawne. Udział w dyskusjach zapowiedzieli przedstawiciele niemal wszystkich czołowych Towarzystw Ubezpieczeniowych działających na terenie naszego kraju.

Szczególnie polecamy panel LIKWIDACJA SZKÓD OSOBOWYCH o tematyce:
– rynek odszkodowań w kontekście firm ubezpieczeniowych i odszkodowawczych,
– co doprowadziło do powstania tego rynku,
– kierunki orzecznictwa w przypadkach wypadków ze skutkiem śmiertelnym na tle praktyki sądowej,
– jak usprawnić proces likwidacji szkód. Jakie pomysły, koncepcje?

     Moderowanie: Monika Borowiecka-Paczkowska

     Uczestnicy panelu:
     Magdalena Barcicka, Wiceprezes Zarządu, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,
     Bartłomiej Krupa,Prezes Zarządu, Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych;
     Małgorzata Więcko, Prawnik/Główny Specjalista, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych.

     Wykluczenie Auxilii z PIDiPO

     W dniu 23 kwietnia 2012 roku Zarząd Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych podjął uchwałę o wykluczenia z grona członków Izby Auxilia sp. z o.o. Decyzja była podyktowana polityką reklamową Auxilii, która w ocenie Zarządu PIDiPO stała w sprzeczności z calami statutowymi Izby.

     W odróżnieniu od regulowanych zawodów prawniczych konkurowanie doradców odszkodowawczych nie doczekało się jeszcze ustalenia szczegółowych zasad, niemniej jednak istnieją ogólne reguły rzetelności w reklamie, które w ocenie Zarządu PIDiPO zostały przez Auxilię przekroczone. Pomimo interwencji podmiotów spoza Izby Auxilia nie wyrażała gotowości do zmiany haseł reklamowych, w których pojawia się informacja:  70 % wyższe odszkodowania niż u konkurencji. Izba, która zgodnie ze statutem zrzesza swoich członków na zasadach partnerstwa i wzajemnego poszanowania interesów nie może legitymizować działań, które kształtują obraz skuteczności konkurencji w taki sposób, jaki miał miejsce w przekazach Auxilii.

     Izba pragnie wyrazić ubolewanie, jeżeli na skutek informacji przekazywanych w materiałach reklamowych Auxilii, ucierpiał wizerunek innych doradców odszkodowawczych, w tym nie będących członkami PIDiPO. Jednocześnie Izba wystąpi do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie,  czy reklama mogła wprowadzać konsumentów w błąd wpływając na ich decyzje.

      

     Kiedy człowiek doznaje szkody… Zaproszenie na konferencję IMP

     Dnia 04.06.2012 w Warszawie odbędzie się konferencja o problematyce szkód osobowych zorganizowana przez Insurance Meeting Point. konferencja będzie okazja do spotkania wszystkich uczestników rynku ubezpieczeniowego – przedstawicieli pionów likwidacji szkód, orzeczników oraz doradców odszkodowawczych. Spojrzenie tych ostatnich na najważniejsze bolączki w likwidacji szkód osobowych przedstawi Prezes PIDiPO Bartłomiej Krupa. Członkowie PIDiPO będą mogli wziąć udział w spotkaniu korzystając z atrakcyjnych rabatów sięgających 30% ceny.

     Informacja od organizatorów:

     Szkody osobowe są najmocniej rozwijającą się obecnie w Polsce kategorią szkód. Czy będziemy mówić o ubezpieczeniach komunikacyjnych, czy o zdarzeniach medycznych, czy o innych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej napotykamy podobne problemy – jak wycenić życie i zdrowie człowieka, jak wycenić jego ból i cierpienie.
     Te wszystkie problemy, a i wiele innych praktycznych, czy wręcz organizacyjnych, mają być głównymi tematami spotkania „Kiedy człowiek doznaje szkody”. Wykładowcy pokażą jak można, jak powinno się prowadzić szkody osobowe. Porozmawiamy, jak powinno się szkody osobowe likwidować.

     Więcej informacji na stronie IMP, informacja o rabatach – biuro@pidipo.pl

     Debata o kancelariach w redakcji „Radcy prawnego” – jest kooperacja a nie konflikt

     Dnia 18.02.2012 r. w redakcji miesięcznika „Radca prawny” odbyła się debata na temat kancelarii odszkodowawczych i możliwości ich uregulowania prawnego. W debacie prowadzonej przez Dariusza Sałajewskiego – wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych uczestniczyli przedstawiciele Biura Rzecznika Ubezpieczonych, Polskiej Izby Ubezpieczeń, radców prawnych oraz kancelarii odszkodowawczych. Samorząd gospodarczy kancelarii odszkodowawczych był reprezentowany przez Prezesa PIDiPO Bartłomieja Krupę, który podobnie jak inni uczestnicy dyskusji wskazywał, że usługę doradców odszkodowawczych od usług radców prawnych różni m.in. wykonywanie szeregu czynnosci faktycznych, w szczególności związanych z gromadzeniem materiału dowodowego. Debata była okazją do merytorycznej wymiany poglądów, której często brakowało w powszechnych przekazach medialnych.

     Wśród uczestników debaty panowała zgodność, co do tego, że dobra regulacja nie zagraża rzetelnie działającym kancelariom. Prezes PIDiPO podkreślał jednak, że istotne są szczegółowe rozwiązania i samorząd gospodarczy złożył już propozycje w tym zakresie. Z kolei niedopuszczalne byłoby przyjęcie rozwiązań niekonstytucyjnych – określających cenę maksymalną ukształtowaną wyłącznie wg. kryterium podmiotowego, gdyż dotyczyłaby ona usługi doradcy odszkodowawczego, różnicując ją w tym zakresie w sposób nieuzasadniony od tożsamych usług świadczonych przez brokerów, adwokatów czy radców prawnych.

     Prowadzący debatę zwrócił uwagę na konieczność pogłębiania świadomości prawnej społeczeństwa, co spotkało się z powszechną zgodą. Konkluzja z debaty było stwierdzenie, że doradcy odszkodowawczy i radcowie prawni to środowiska, pomiędzy którymi występuje nie konflikt interesów, lecz kooperacja. Przejawem tej współpracy jest rosnąca liczba postępowań sądowych w obronie interesów osób poszkodowanych w wypadkach.

     Nawet cztery razy wyższe odszkodowania w sądzie

     Dziennik Gazeta Prawna w publikacji „Sąd da ci odszkodowanie cztery razy wyższe niż ubezpieczyciel” podaje informacje o znaczącym wzroście aktywności procesowej w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za szkody osobowe. Dziennik opiera się m.in.na danych pochodzących od członka PIDiPO – Votum S.A., której kancelaria skierowała w I kwartale do sądów 800 pozwów, podczas gdy w całym roku 2011 było ich 1,2 tys. Przyczyną tego są znaczące dysproporcje pomiędzy kwotami za szkody osobowe wypłacanymi w postępowaniach likwidacyjnych przez ubezpieczycieli, a tymi które zasądzają sądy, na co wskazuje Dyrektor Biura Rzecznika Ubezpieczonych Krystyna Krawczyk.

     Publikacja odnosi się również do zagadnienia wysokości wypłacanych świadczeń w kontekście propozycji ugodowych złożonych przez Prokuratorię Generalna Skarbu Państwa po katastrofach lotniczych z ostatnich lat, o czym szerzej można przeczytać w tekście Prezesa PIDiPO – Zadośćuczynienie – o precedensie, którego nie było i optymalizacji, która jest.

     Więcej na stronie wiadomosci.dziennik.pl

     Wyborcza na pierwszej stronie o „oszczędnościach” ubezpieczycieli

     Gazeta Wyborcza w wydaniu z dnia 17.04.2012 r. powołując się na Rzecznika Ubezpieczonych szacuje, że w ostatnich latach ubezpieczyciele rocznie zaniżali wypacane odszkodowania nawet o 2 mld zł. Szacunki są oparte na długim wyliczeniu orzeczeń Sądu Najwyższego, w których ten odniósł się do zagadnień takich jak zwrot kosztów wynajęcia pojazdu zastępczego, zwrot kosztów profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu przedsądowym, odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkodę na osobie współwłaściciela pojazdu, potrącanie zasiłku pogrzebowego z odszkodowania, czy odliczenie VAT od kosztów naprawy samochodu.

     W wypowiedzi dla Gazety Wyborczej radca prawny koordynator w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych mec. Aleksander Daszewski podkreśla,  że ubezpieczyciele wciąż zaniżają wysokość wypłacanych odszkodowań za szkody osobowe – w niektórych przypadkach nawet czterokrotnie.

     Gazeta podaje, że prezes PIU Jan Grzegorz Prądzyński nie wie skąd wzięły się wyliczenia. Podpowiadamy – na portalu Rzeczpospolitej w publikacji „Ubezpieczyciel musi dać auto” zamieszczonej we wrześniu 2011 r. Marcin Tarczyński z PIU mówił o wniosku Rzecznika w sprawie zwrotu kosztów najmu samochodu zastępczego: „Spełnienie postulatów rzecznika oznacza wydatki rzędu miliarda złotych rocznie”. Czytelnikom pozostawiamy ocenę czy postulaty Rzecznika zostały spełnione.

     Komentarz Rzecznika Ubezpieczonych do uchwały Sądu Najwyższego

     Godna podziwu jest konsekwencja Izby (PIU) w próbach przekonywania środowiska ubezpieczeniowego iż przez wiele lat właściwie stosowano prawo odszkodowawcze, zatem nie ma potrzeby dokonywania w tym zakresie jakichkolwiek zmian. Taka postawa kreuje fałszywy obraz rzeczywistości i zmusza poszkodowanych do występowania na drogę sądową, w czym chętnie i z sukcesami wspomagają ich profesjonalni pełnomocnicy.” – piszą w komentarzu do najnowszej uchwały Sądu Najwyższego Krystyna Krawczyk – Dyrektor Biura Rzecznika Ubezpieczonych oraz Aleksander Daszewski – radca prawny koordynator w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych.  Mając na uwadze jeden z głównych celów PIDiPO, jakim jest pogłębianie świadomości odszkodowawczej publikujemy komentarz w całości, aby do jak najszerszego grona potencjalnych odbiorców dotarła rzetelna informacja o skutkach uchwały SN z dnia 12 kwietnia 2012 r. sygn. akt III CZP 80/11.

     Sąd Najwyższy w uchwale z 12 kwietnia (sygn.. akt III CZP 80/11) wskazał, iż: „zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu, odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi.”

     Powyższa uchwała potwierdziła w pełni stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych, iż niedopuszczalne jest automatyczne stosowanie potraceń amortyzacyjnych w przypadku roszczeń dochodzonych w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Tym samym dotychczasowe praktyki zakładów ubezpieczeń należy uznać za nieuprawnione.

     Stosowanie potrąceń amortyzacyjnych dopuszczalne jest tylko w wyjątkowych sytuacjach, tzn. tylko wówczas kiedy zastosowanie nowych części prowadziłoby do wzrostu wartości całego naprawionego pojazdu. SN wyraźnie wskazał, iż ciężar wykazania wzrostu wartości pojazdu w porównaniu do stanu sprzed szkody obciąża wyłącznie zakład ubezpieczeń. Tym samym, potrącenia amortyzacyjne są dopuszczalne w wyjątkowych sytuacjach i pod licznymi ciężarami dowodowymi.

     Patrząc historycznie na poprzednie komunikaty medialne formułowane przez samorząd ubezpieczycieli, będące reakcją na zapadające wówczas uchwały Sądu Najwyższego z wniosków Rzecznika Ubezpieczonych, należy oczekiwać iż Izba po raz kolejny ogłosi swój wielki sukces. Taka reakcja Izby dotyczyła choćby uchwały SN odnośnie zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego czy pokrywaniu kosztów pełnomocnika w postępowaniu likwidacyjnym. Zdziwienie budziły karkołomne komunikaty prezentowane wówczas przez Izbę, zawierające sugestie jakoby SN potwierdzał zasadność stosowania przez ubezpieczycieli dotychczasowych praktyk w postępowaniach odszkodowawczych. Tym samym nie zasługiwały na poważne komentarze z naszej strony. Godna podziwu jest zatem konsekwencja Izby w próbach przekonywania środowiska ubezpieczeniowego iż przez wiele lat właściwie stosowano prawo odszkodowawcze, zatem nie ma potrzeby dokonywania w tym zakresie jakichkolwiek zmian. Taka postawa kreuje fałszywy obraz rzeczywistości i zmusza poszkodowanych do występowania na drogę sądową, w czym chętnie i z sukcesami wspomagają ich profesjonalni pełnomocnicy.

     Jednakże wracając do powagi należnej temu kolejnemu bardzo ważnemu wydarzeniu, jakim jest to fundamentalna uchwała Sądu Najwyższego dla rynku ubezpieczeń, Rzecznik Ubezpieczonych wyraża poważne zaniepokojenie, iż kolejne orzeczenie najwyższego organu wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju – Sądu Najwyższego – już po raz siódmy pokazuje, że procedury stosowane przez zakłady ubezpieczeń pozostają niezgodne z literą prawa. Przypomnijmy bowiem, że SN w poprzednich uchwałach potwierdzając stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych jednocześnie, zakwestionował praktyki stosowane przy likwidacji szkód w odniesieniu do odpowiedzialności posiadaczy pojazdów leasingowanych/ przewłaszczonych na zabezpieczenie, nieuwzględniania podatku VAT w rozliczeniu kosztorysowym, odpowiedzialności współposiadaczy, w tym małżonków, w szkodach osobowych, pomniejszania zwracanych kosztów pogrzebu o kwotę zasiłku pogrzebowego, zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz w uzasadnionych okolicznościami sprawy zwrotu kosztów zastępstwa poszkodowanego w postępowaniu likwidacyjnym.

     Dodajmy również, że uchwały Sadu Najwyższego nie tworzą nowego prawa a wskazują jak obowiązujące prawo powinno być w sposób praworządny interpretowane, co niestety w odniesieniu do wyżej wymienionych zagadnień nie miało miejsca, a nawet obecnie zdarzają się wciąż naruszenia prawa w tych obszarach.

     Ponadto biorąc za podstawę szacunkowe wyliczenia skutków finansowych uchwał Sądu Najwyższego z wniosków Rzecznika, które zaprezentowane zostały m.in. w niezależnym publikatorze Miesięczniku Ubezpieczeniowym nr 12 z grudnia 2011r., należy stwierdzić, iż zakłady ubezpieczeń przez wiele lat niezgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym odmawiały realizacji słusznych roszczeń i pozbawiały potężną rzeszę uprawnionych osób (poszkodowanych i ich najbliższych) części należnych im świadczeń o następujące kwoty:

     • · 10 mln zł ze szkód powstałych w mieniu w sytuacji, gdy, własność pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu, wskutek którego powstała szkoda, została przeniesiona w drodze umowy przewłaszczenia w celu zabezpieczenia na bank lub stanowi własność leasingodawcy,
     • 600 mln zł na skutek nie uwzględniania podatku VAT w rozliczeniach kosztorysowych,
     • około 30-50 mln zł z tytułu szkód wyrządzonych współposiadaczom w tym małżonkom w szkodach osobowych,
     • 15 mln zł tytułem potrącania ze zwracanych kosztów pogrzebu kwoty zasiłku pogrzebowego,
     • 600 mln – 1 mld zł zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej,
     • · około 30 – 50 mln zł w uzasadnionych okolicznościami sprawy zwrotu kosztów zastępstwa poszkodowanego w postępowaniu likwidacyjnym,
     • · 600 mln – 1 mld zł tytułem amortyzacji wartości części zamiennych,

     – co łącznie daje szacunkową kwotę na poziomie około 2 miliardów złotych w skali roku, która do czasu podejmowania kolejnych rozstrzygnięć przez Sąd Najwyższy nie była wypłacana poszkodowanym. Biorąc dodatkowo pod uwagę średnio czterokrotne zaniżenia jednorazowych świadczeń ze szkód osobowych (zadośćuczynień i stosownych odszkodowań), co ukazują niezależne badania Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości otrzymujemy prawdziwy, a jednocześnie fatalny obraz jakości oraz brak uczciwości w ramach prowadzonych postępowań likwidacyjnych z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Tego obrazu niestety nie zasłonią ani różnego rodzaju wytyczne, ani tworzone na potrzeby polityki informacyjnej Izby przekazy medialne, czy też kolejne rekomendacje dobrych praktyk ogłaszane z pompą na rynku ubezpieczeń gospodarczych. Wyjątkowo niepokojący jest również fakt, iż naruszeń prawa dopuszczają się podmioty oferujące kontrakty najwyższego zaufania jakim są umowy ubezpieczenia – co niestety umacnia niekorzystny wizerunek branży ubezpieczeniowej w oczach polskiego społeczeństwa.

     Dodatkowo na marginesie naszego dzisiejszego komentarza do kolejnego orzeczenia SN pragniemy odnieść się en bloc do komentarzy tych osób, które ironicznie, lub wręcz obraźliwie komentowały na łamach DU stanowiska Rzecznika odnośnie problematyki odszkodowawczej.  Prosimy w przyszłości o umiar, wyczucie i odrobinę refleksji w prezentowanych komentarzach, gdyż w omawianej wyżej uchwale SN po raz kolejny sąd podzielił stanowisko Rzecznika. Rozumiemy frustrację tych osób wywołaną kolejnymi porażkami forsowanych  wykładni przepisów, tym niemniej namawiamy do cywilizowanych, ogólnie przyjętych a nie obraźliwych form dyskusji. Zaliczyć do nich można np. przygotowanie problemowego artykułu czy publikację glos krytycznych do kolejnych uchwał SN z wniosków Rzecznika. Przypominamy także, czego autorzy komentarzy chyba nie dostrzegają,  albo co gorsza nie rozumieją, że to Sąd Najwyższy, któremu trudno w naszej ocenie zarzucać stronniczość, a nie Rzecznik rozstrzyga pojawiające się problemy w wykładni prawa odszkodowawczego. Jednocześnie na przyszłość oświadczamy, że forma prezentowania poglądów nie pozwoli nam na prowadzenie dyskursu na takim poziomie.

     Na koniec wyrażamy nadzieję, że wskazywana uchwała Sądu Najwyższego z wniosku Rzecznika Ubezpieczonych istotnie wpłynie na praktykę likwidacji szkód komunikacyjnych, zbliżając ją o kolejny krok do prawideł prawa odszkodowawczego.

     Krystyna Krawczyk, Dyrektor Biura Rzecznika Ubezpieczonych

     Aleksander Daszewski, radca prawny koordynator w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych

     Kolejny sukces Rzecznika Ubezpieczonych – ubezpieczyciele zapłacą za części bez nieuzasadnionej amortyzacji

     Dnia 12 kwietnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów wydał uchwałę (sygn. akt III CZP 80/11), zgodnie z którą zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jak wynika ze stanowiska Sądu ciężar ewentualnego wykazania, że prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu spoczywa na ubezpieczycielu, który dopiero w takiej sytuacji może obniżyć odszkodowanie o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi.

     Jest to kolejne z serii rozstrzygnięć SN z ostatnich miesięcy, wydanych na skutek wystąpień Rzecznika Ubezpieczonych w celu ujednolicenia praktyki sądowej. Orzeczenie powinno wpływać na praktykę samych ubezpieczycieli, jednakże jak pokazuje doświadczenie związane z poprzednimi uchwałami na realne skutki dla rynku ubezpieczeniowego trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

     Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 12 kwietnia 2012 r. (sygn. akt III CZP 80/11).
     Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu, odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi.

     Stanowisko w sprawie interpelacji poselskiej dotyczącej doradców odszkodowawczych

     Dnia 15 marca 2012 r. poseł PiS Jan Warzecha złożył interpelację do Ministra Sprawiedliwości w sprawie działalności firm świadczących usługi  dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. W treści interpelacji działalność doradców odszkodowawczych została przedstawiona stronniczo, z pominięciem społecznej roli tych podmiotów oraz ich wpływu na poprawę praktyki likwidacji szkód osobowych przez zakłady ubezpieczeń. Obraz taki tworzą m.in. sformułowania podkreślające rzekomo niewielki nakład pracy, 100-procentową pewność wygranej oraz pobieranie rażąco wysokiej prowizji.

     Szczególnie oburzające jest przedstawienie akwizycji usług kancelarii odszkodowawczych jako procederu sprowadzającego się działań nieetycznych, prowadzonego w okolicznościach mogących stanowić popełnienie przestępstwa. W ocenie PIDiPO, jeżeli doszło do popełnienia przestępstwa społecznym obowiązkiem każdego obywatela, w szczególności zaś posła na Sejm RP, jest zawiadomienie kompetentnych organów ścigania.  Z całą stanowczością potępiamy takie przeprowadzanie akwizycji, które narusza normy prawne, prawo do prywatności osoby poszkodowanej lub ingeruje w swobodę podejmowania przez nią decyzji co do powierzenia sprawy o odszkodowanie pełnomocnikowi, jednakże równie stanowczo protestujemy przeciwko wprowadzaniu opinii publicznej w błąd poprzez budowanie mylnych wyobrażeń o całej grupie zawodowej. Użyte w interpelacji poselskiej sformułowanie „naganiacze” stanowi naruszenie dóbr wszystkich pośredników odszkodowawczych, którzy wykonując czynności akwizycyjne na rzecz doradców odszkodowawczych kierują się w swojej pracy poszanowaniem praw poszkodowanych i ich godności. Również przywołane w interpelacji rzekome namawianie do podpisania umowy z kancelarią wymuszone straszeniem, że przepadną pieniądze z odszkodowania może stanowić przestępstwo i wskazywanie,  że jest to proceder dotyczący bliżej nieokreślonej grupy ludzi stanowi nadużycie oraz insynuację, w odmiennym wypadku zaś bierność w podjęciu działań w konkretnych przypadkach wydaje się sprzeczna z troską o dobro poszkodowanych, w interesie których miała być sformułowana interpelacja.

     Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych aktywnie uczestniczy w pracach roboczych Rady Rozwoju Rynku Finansowego w przedmiocie regulacji prawnej działalności kancelarii odszkodowawczych i niejednokrotnie już wskazywała, że nadanie racjonalnie skonstruowanych ram prawnych doradztwu i pośrednictwu odszkodowawczemu jest pożądane przez same kancelarie, których działalność wywołuje obecnie tak wiele emocji podsycanych powierzchownymi ocenami i generalizującymi tezami.

     Prezes Zarządu
     Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych

     Bartłomiej Krupa

     Publikacje

     07.08.2018

     Na początku był chaos…, ...

     Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

     więcej

     11.12.2017

     To dopiero początek…, Ba...

     To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

     więcej

     09.01.2017

     Kto może najwięcej zapłacić za...

     Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

     więcej

     Studium przypadków

     Ubezpieczyciel bezpodstawie odmawia...

     W sierpniu 2010 roku w miejscowości P. na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym doszło do wypadku komunikacyjnego, w którym kierujący motocyklem nie zachowując należytych śr ...

     Więcej

     Orzecznictwo

     Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

     Niezidentyfikowanie tego podmiotu jest równoznaczne z upadkiem wskazanej przesłanki egzoneracyjnej. Anonimowość sprawcy nie pozwala bowiem na wyłączenie go z kręgu o ...

     Więcej

     Akty prawne

     Zmiana ustawy kodeks cywilny

     USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o zmiani [...]

     Kodeks postępowania cywilnego

     USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEK [...]

     Emerytury i renty

     USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery [...]

     
     Przejdz na górę strony