28.10.2021

Dwunasty rok unikalnej ochrony ubezpieczeniowej dla członków PIDiPO...

Na mocy umowy generalnej PIDiPO z Compensa TU S.A. z dniem 1. listopada 2021 r. rozpocznie się kolejny, dwunasty już rok unikatowej na rynku doradców odszkodowawczych ochrony OC zawodowej. Ubezp [...]

więcej

26.10.2021

„DGP”: KNF kontroluje zakłady ubezpieczeń...

W „Dzienniku Gazecie Prawnej” w publikacji Łukasza Wilkowicza z dnia 11.10.2021 r. (nr 197 (5605)) można przeczytać o kontrolach prowadzonych u ubezpieczycieli przez Urząd Komisji Nadzoru Finans [...]

więcej

23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

UOKIK nałożył kary na dwie kancelarie odszkodowawcze

Decyzjami z dnia 03 i 04.11.2011 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził niezgodne z prawem praktyki dwóch podmiotów z branży odszkodowawczej.

Korporacja Prawno Finansowa FENIKS spółka komandytowo-akcyjna Jerzy Kupisz z siedzibą w Lublinie w ocenie UOKiK stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na niedopełnieniu obowiązku potwierdzenia konsumentowi na piśmie, najpóźniej w momencie rozpoczęcia spełniania świadczenia, informacji o prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 10 dni od jej zawarcia. Ponadto UOKiK stwierdził stosowanie klauzuli abuzywnej narzucającej właściwość sądu miejscowo właściwego dla siedziby przedsiębiorcy oraz podawanie ceny usługi w wartości netto, tj. ceny, do której nie doliczono wartości podatku od towarów i usług.

Z kolei Kancelaria Prawna Król i Partnerzy Spółka Partnerska Adwokatów i Radców Prawnych z siedzibą w Legnicy została ukarana za brak w umowie informacji o wysokości stawki podatku od towarów i usług, co może powodować podjęcie przez konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął.

Według analiz PIDiPO brak informacji o wysokości stawki podatku VAT oraz wymaganej prawem informacji o przysługującym prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa należą do najczęściej obserwowanych praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w branży odszkodowawczej. Obok tego wciąż nie należą do rzadkości jednostronne kary umowne za zerwanie umowy.

DECYZJA  Nr RŁO 33/2011

DECYZJA  Nr RŁO 35/2011

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Odszkodowanie za wypadek...

Pan Ryszard uległ poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu. Do fatalnego zdarzenia doszło  w maju 2013 r. Poszkodowany był kierowcą motoroweru, który zderzył się z pojazd ...

Więcej

Orzecznictwo

Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 13 mar...

Uzasadnione i konieczne koszty pomocy świadczonej przez osobę mającą niezbędne kwalifikacje zawodowe, poniesione przez poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym p ...

Więcej

Akty prawne

Świadczenia pieniężne

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świad [...]

Ubezpieczenie społeczne

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o [...]

Kodeks postępowania karnego

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks p [...]


Przejdz na górę strony