23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

04.08.2021

PIDiPO przekazała stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach...

W dniu dzisiejszym nasza organizacja przekazała do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie usta [...]

więcej

20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

UOKIK nałożył kary na dwie kancelarie odszkodowawcze

Decyzjami z dnia 03 i 04.11.2011 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził niezgodne z prawem praktyki dwóch podmiotów z branży odszkodowawczej.

Korporacja Prawno Finansowa FENIKS spółka komandytowo-akcyjna Jerzy Kupisz z siedzibą w Lublinie w ocenie UOKiK stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na niedopełnieniu obowiązku potwierdzenia konsumentowi na piśmie, najpóźniej w momencie rozpoczęcia spełniania świadczenia, informacji o prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 10 dni od jej zawarcia. Ponadto UOKiK stwierdził stosowanie klauzuli abuzywnej narzucającej właściwość sądu miejscowo właściwego dla siedziby przedsiębiorcy oraz podawanie ceny usługi w wartości netto, tj. ceny, do której nie doliczono wartości podatku od towarów i usług.

Z kolei Kancelaria Prawna Król i Partnerzy Spółka Partnerska Adwokatów i Radców Prawnych z siedzibą w Legnicy została ukarana za brak w umowie informacji o wysokości stawki podatku od towarów i usług, co może powodować podjęcie przez konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął.

Według analiz PIDiPO brak informacji o wysokości stawki podatku VAT oraz wymaganej prawem informacji o przysługującym prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa należą do najczęściej obserwowanych praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w branży odszkodowawczej. Obok tego wciąż nie należą do rzadkości jednostronne kary umowne za zerwanie umowy.

DECYZJA  Nr RŁO 33/2011

DECYZJA  Nr RŁO 35/2011

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Świadczenie podwyższone przy udzial...

W dniu 02.07.2003 r. w okolicach Małuszowa doszło do wypadku komunikacyjnego, w którym na prawidłowo poruszającą się rowerzystkę najechał kierujący pojazdem marki Me ...

Więcej

Orzecznictwo

Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 12 kwi...

Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza p ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks karny

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks k [...]

Emerytury i renty

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery [...]

Kodeks postępowania cywilnego

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEK [...]


Przejdz na górę strony